Frank, Hartogh


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Frank Hartogh 11-11-1908, Amsterdam Frank, Isaak Mogendorff, Catharina

Legioen periode: 1928 - 1933

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1928 [-] [-] / [-] 1933 / Libérable (a) [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Hartogh Frank werd geboren op 11 november 1908 te Amsterdam als zoon van Isaak Frank en Catharina Mogendorff.
Hans Frank was de één na jongste in een joods gezin met acht kinderen en groeide op in Amsterdam en Haarlem.
Vanaf zijn 7de leerjaar ging hij werken als winkelbediende.

Overlijden moeder

De moeder van Hartogh Frank komt voor 1920 te overlijden, wanneer precies is niet bekend.

1920 2e Huwelijk Vader

Na het overlijden van zijn moeder trouwde zijn vader op 5 februari 1920 te Amsterdam met Sara de Leeuwe.

1925 – 1926 Observatiehuis Vosmaerstraat Amsterdam

Zeer waarschijnlijk van 29 september 1925 (ingeschreven 6 oktober 1925) tot en met 10 februari 1926 woonde Hartogh Frank in het Observatiehuis “Vereeniging hulp voor onbehuisden” Vosmaerstraat 1 te Amsterdam.
De was een verblijf voor dakloze jongeren.
Van hieruit ging Hartogh Frank naar zijn vader die in Haarlem woonde.

Militieregister

In 1927 het jaar dat hij 19 jaar oud zou worden werd Hartogh Frank opgeroepen voor de keuring voor militaire dienst.
Op 27 april 1927 werd hij “voorgoed ongeschikt” verklaard omdat hij te dik was.

Inschrijving van Hartogh Frank in het Militie register

Franse Vreemdelingenlegioen

In 1928 nam Hartogh Frank, 20 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen

1933 Terugkeer naar Nederland

Vijf jaar later keerde hij vanuit Oran, Algerije terug naar Nederland. Werkzaam als hij kantoorbediende, marktkoopman en handelsreiziger woonde hij o.a. in Haarlem en Rotterdam.

1936

Op 30 januari 1936 werd Hartogh Frank, afkomstig uit Haarlem ingeschreven als inwoner van Amsterdam.
Bij opmerkingen staat, helaas zeer moeilijk leesbaar o.a.
” heeft gediend bij Franse Vreemd. Leg.”

Rotterdam

Op 24 december 1936 werd Hartogh Frank ingeschreven als inwoner van Rotterdam.
Een maand later op 26 januari 1937 werd hij afgeschreven.
Op zijn persoonskaart werd geregistreerd dat hij was vertrokken naar Parijs zonder een verhuiskaart te hebben afgegeven.

Op de achterzijde van zijn persoonskaart was geregistreerd dat hij een Vreemdeling was (VREEMD.) als toelichting werd het wetsartikel betreffende vreemde krijgsdienst genoteerd. Verder werd met potlood bijgeschreven:

“heeft zeer vermoedelijk in het spaansche leger gediend 24/1 37.”

De rode stempel N.D. verwijst naar het feit dat hij niet dienstplichtig was.

Internationale Brigade Spanje

1936

In december 1936 ging Hartogh Frank naar Spanje.

1937

in januari 1937 werd hij bij de mitrailleurcompagnie van het 1ste bataljon van de 11de Internationale Brigade ingedeeld.
Mogelijk vanwege zijn militaire ervaring in het Vreemdelingenlegioen werd hij bevorderd tot sergeant, later tot sergeant-majoor. Met partijpolitiek hield hij zich niet  bezig.

1938

Na een jaar in Spanje gestreden te hebben, besloot Hartogh Frank te deserteren.
Vanuit het hoofdkwartier van de Internationale Brigades in Albacete vertrok hij naar Barcelona. Met een laisser-passer van het Nederlandse Consulaat aldaar dd. 2 maart 1938, geldig voor drie maanden, kon hij aan boord komen van het Engelse vrachtschip “Dover Hill” dat met nog andere Nederlandse deserteurs van Barcelona naar Marseille voer.

Detail brief van 2 maart 1938 van het Nederlandse Consulaat in Barcelona
[8]

1938 Terugkeer naar Nederland

In diezelfde maand was hij weer terug in Amsterdam en woonde in bij zijn zuster Marie Hirsch-Frank in de Kinderdijkstraat in Amsterdam.
Daarna woonde hij op diverse andere adressen in Amsterdam-Zuid en werkte als marktkoopman en tekenaar.

1940 – 1943

In de oorlog kwam Hartogh Frank op 22 februari 1943 in kamp Vught.
Daarna werd hij op 31 maart 1934 naar strafkamp Westerbork gebracht.
Bij aankomst kwam hij in een doorgangsbarak terecht en niet in een strafbarak.

Sobibor

Op 6 april 1943 werd hij op transport gesteld naar het vernietigingskamp Sobibor in het oosten van Polen, Liste A.nr.49 am 6.April 1943 Häftlinge.
Zeer waarschijnlijk is hij onmiddellijk na aankomst in een gaskamer vermoord.

Legioen eenheden: 1928 - 1933

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Spaanse Burgeroorlog


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Koninklijke Bibliotheek, Nederlandse Staatscourant Bijvoegsel vermisten (Ministerie van Justitie), 's-Gravenhage, 27 oktober 1949, editie 210
[2] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Bevolkings­register Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotter..., archief 494-03, inventaris­num­mer 851-138, 1880, -, aktenummer 144414
[3] Nationaal Archief, 2.05.03, Ministerie van Buitenlandse Zaken, A-dossiers 1815-1940, A-197-bis Spanje, Hulp en Bijstand i.v.m. onlusten in Spanje, 1676
[4] Nationaal Archief 2.09.22, Ministerie van Justitie, 1914-1940 (Geheim Archief), inventarisnr 16810 - Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie: Archiefbescheiden betreffende Oud-Spanjestrijders, nummer toegang 2.09.99, inventarisnummer 21
[5] Informatie Kamp Westerbork
[6] Archief Internationale Brigaden, Moskou, F.545-Op.3-D.69
[7] Noord-Hollands Archief te Haarlem, Militieregisters Militieregisters, archief 23, inventaris­num­mer 409, 1928, Militieregister, 1928, aktenummer 43
[8] Spanjestrijders.nl