Havighorst, Gerrit


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Havighorst Gerard 10-11-1822, Amsterdam Havighorst, Gerrit Hauber, Maria Margaretha

Legioen periode: 1846 - 1851

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] (a) 1846 [-] [-] / [-] (a) 1851 / [-] [-] / [-]

Biografie


Dit overzicht van de levensloop van Gerrit Havighorst is weergegeven in de volgorde waarop zijn gegevens gevonden werden in de verschillende bronnen.

Hierdoor kan het dienen als zoekhulp bij onderzoek naar andere deserteurs uit het Nederlandse leger die na dienst te hebben gedaan in het Franse Vreemdelingenlegioen in de periode 1849 – 1851 weer naar Nederland terugkwamen.
Het register van het huis van bewaring te Tilburg is hierbij het startpunt omdat dit de enige bron is die aangeeft dat een deserteur uit “Afrika” kwam.

1851 Gevangenis Tilburg

Gerard Havighorst, geboren te Amsterdam, 29 jaar oud, soldaat van beroep
Misdrijf: diserteur
Laatste woonplaats: Afrika

Registratie Gerard Havighorst
13 december 1851
Register van het huis van bewaring te Tilburg [1]

1851 Gevangenis Breda

Gerard Havighorst, geboren te Amsterdam, 29 jaar oud, flankeur van beroep
Misdrijf: doortrekkende heeft zich vrijwillig in arrest begeven wegens desertie
Eenheid: 2e Regiment Infanterie

Registratie Gerard Havighorst
8 december 1851
Register van het huis van bewaring te Breda [2]

Ook een registratie in het Register van het huis van bewaring te Eindhoven op 22 december 1851:
Gerrit Havighorst, geboren te Amsterdam, 29 jaar oud [3]

Stamboek registratie van zijn eenheid

Wanneer ging Gerrit Havighorst in dienst.
Zijn geboortejaar is 1851 – 29 = 1822
Schatting in dienst 1822 + 20 = 1842

2.13.09 periode 1813-1924 [4]
842A namenklapper, 1840-1852 [5]

Registratie Gerrit Havighorst, namenklapper 2de quartaal 1841 [5]
Registratie Gerrit Havighorst, Stamboek 2e Regiment Infanterie [6]
Personalia
Registratie Gerrit Havighorst, Stamboek Vermist en Deserteur op 17 oktober 1846

1846 – 1851 Franse Vreemdelingenlegioen

Op basis van vermelding laatste woonplaats Afrika en de periode van meer dan 5 jaar tussen desertie en terugkomst naar Nederland is aan te nemen dat Gerrit Havighorst vrijwel zeker dienst gedaan heeft in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1841 Militieregister

Gerrit Havighorst stond ingeschreven in het militieregister van Amsterdam [7]
Daarin werd genoteerd dat hij ingelijfd was bij het 2e Regiment Infanterie.

Gerrit Havighorst, 1841 Militieregister Amsterdam. Ingelijft bij
2de Regemt. Infant. [7]

1846 Veroordeelden rechtbank Amsterdam

Niet zeker is of het hierbij om de militair Gerrit Havighorst gaat of om zijn vader.
Het betreft een vonnis i.v.m. een deurwaarder.

Registratie in 1846. Geregistreerde Gerrit Havighorst
Rechtbank Amsterdam. Vonnisnummer 55 [8]Legioen eenheden: 1846 - 1851

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in Noord-Brabant, Deel: 70, Periode: 1849-1853, Tilburg, archieftoegang 57, inventaris­num­mer 70, Inschrijvingsregister gedetineerden Tilburg
[2] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in Breda, Deel: 179, Periode: 1849-1853, Breda, archieftoegang 55, inventaris­num­mer 179, Inschrijvingsregister gedetineerde mannen
[3] Brabants Historisch Informatie Centrum Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in Eindhoven, Deel: 48, Periode: 1848-1853, Eindhoven, archieftoegang 54, inventaris­num­mer 48, Inschrijvingsregister gedetineerden
[4] 2.13.09 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Stamboeken van Onderofficieren en Minderen van de Landmacht, 1813-1924
[5] Namenklapper
[6] Stamboek registratie
[7] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4076, Periode: 1828-1927, Amsterdam, archief 5182, 10 november 1822, Militieregisters
[8] Noord-Hollands Archief, Klapper op veroordeelden Klapper op naam van de veroordeelden, Haarlem, archief 198, inventaris­num­mer 21