Kardurk, Hermanus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Kardurk Hermanus Hubertus Johannes 16-02-1908, Roermond Kardurk, Hermanus Hubertus Rossou, Maria Jacoba

Legioen periode: 1927 - 1946

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1927 - Aken / Duitsland 1946 / Libérable - / -

BiografieHermanus Hubertus Johannes Kardurk werd op 16 februari 1908 in Roermond, Limburg, geboren als zoon van Hermanus Hubertus Kardurk en Maria Jacoba Rossou.

Vreemdelingenlegioen

In 1927, amper 19 jaar oud, tekende hij in een kazerne van de Alpenjagers in het door de Franse troepen bezette gebied bij Aken een contract voor ‘t Legioen. In Metz werd hij enige tijd later officieel ingekleed.
Vóór de eerste overtocht naar Afrika bracht hij 14 dagen in Marseille door, waar men hem 250 francs handgeld gaf met het „blijde” vooruitzicht, dat hij om de 15 dagen 3,75 francs soldij zou ontvangen.

Saida


In Saida lag hij 4 maanden voor instructie. Al spoedig meldde hij zich voor vrijwilliger in Marokko.

Marokko 1928 – 1932

Machinegeweer eenheid van het Franse Vreemdelingenlegioen in Marokko eind jaren ’20
Bijzonder de nekflap van de 3e man vanaf links, geknield, heel vaak gebruikt als cliché, zelden in het echt op een foto te zien.
[Coll. NLL. Conv. VASKANOVITSCH]

Van 1928 tot 1932 vocht Kardurk vrijwel constant tegen de bendes van Bul Kassen, een inlands kapitein die bij de Franse troepen officieel thuishoorde.

Frankrijk 1940


In 1940 was hij een van de eersten die zich vrijwillig meldde om in Frankrijk tegen de Duitse invaller te gaan strijden. Hij vocht bij Lotharingen, Sedan en Verdun en belandde in krijgsgevangenschap.

In het “Journaux de Marche et Operations” van het 11 REI komt de Herman Kardurck voor, vrijwel zeker gaat het hierbij om Herman Kardurk.

Vlucht 1940


Maar die krijgsgevangenschap duurde slechts betrekkelijk kort, want bij een krijgsgevangenentransport van Verdun naar Nancy sprong Kardurk in Bar-le-Duc uit de trein en was met enkele sprongen in de trein naar Parijs. Hij was vrij, ondanks die grote „K.G.” op zijn rug. De Franse reizigers deden eenvoudig alsof zij hem niet zagen. In Parijs kreeg hij van het Rode Kruis kleren en ergens in een cafeetje geld genoeg om via Bourges in het toen nog onbezette deel van Frankrijk te belanden.


“Gaullist”


Kardurk gunde zich echter nauwelijks enige rust in de buurt van Marseille en stak zo gauw mogelijk naar Afrika over. Zijn nieuwe No Matricule werd 4383. Aan de zijde van de Gaullistische troepen nam hij deel aan de historische veldslagen van Tobroek, El Alamein, in Lybië, Biserta en Tunis.

In 1943, na de Afrikaanse veldtocht kreeg hij met duizenden anderen 10 maanden lang van Amerikaanse instructeurs opleiding in invasietechniek. De theorie werd spoedig bij St. Nazaire aan de praktijk getoetst. Met de bevrijdingstroepen trok Kardurk op, stak bij Ludwigshafen mee de Rijn over en belandde tenslotte in Bludens in Oostenrijk. Verder kwam hij niet, omdat de Duitse capitulatie inmiddels een feit was geworden.

Rekrutering Noord-Afrika

Na het einde van de veldtocht in Tunesië, begon de Nederlandse regering met een actieve rekruteringscampagne onder legionairs van Nederlandse herkomst. Herman Kardurk, komt onder de naam Hermann Karduck, in enkele documenten voor o.a. op een lijst samen met 8 andere (a) “Nederlanders”. Boven de lijst staat “Recht op vrijlating hebbende Nederlandsche Legionairs in het Legioen vastgehouden”. Herman Kardurk staat op deze lijst al réfugié, dat wil zeggen iemand die na 25 juni 1940 dienst in het Vreemdelingenlegioen had genomen.

Ontslag 1946


In 1946 nam Herman Kardurk uit protest ontslag uit het Legioen, daarmee alle rechten op een behoorlijk pensioen van f 10 per dag verspelend en dat terwijl hij nog maar 17 maanden van zijn pensionnering verwijderd was! Kardurk wilde uit het Legioen weg omdat er na de oorlog zoveel oud-S.S.-ers tot de rangen waren toegetreden.


Sergeant Kardurk bezit 8 Franse onderscheidingen w.o. het Legioen van Eer en drie oorlogskruisen.
Door zijn dienstneming in het leger van ‘n buitenlandse mogendheid werd hij zijn Nederlanderschap kwijt.

Korea 1951

Hij heeft het [Nederlanderschap] echter sinds 5 maanden [medio 1954] terug en is al vanaf 1951 in het Nederlandse leger, omdat hij zich in dat jaar als Korea-vrijwilliger meldde.

Het Memorandum van toelichting op zijn verzoek tot Naturalisatie was als volgt:
De staatloze verzoeker Hermanus Hubertus Johannes Kardurk, genoemd in artikel 2, onder 1, was Nederlander door geboorte. Hij verloor zijn nationaliteit door zonder toestemming in Franse krijgsdienst te treden. Gedurende de oorlogsjaren heeft hij aan de zijde van de geallieerden gestreden. In 1951 trad hij als vrijwilliger in dienst bij het Nederlands Detachement Verenigde Naties. Na zijn terugkeer uit Korea werd hij als beroepsmilitair in het Nederlandse leger opgenomen”.

Herman Kardurk, had twee tours gedaan in Korea:
de eerste vanaf 21-juli-1951, en
de tweede vanaf 12-december-1953.

Hij had daar de rang van soldaat en uiteindelijk korporaal en zijn functie was kok.

Medio 1954 wachtte hij op een nieuwe indeling in Nederland.

We konden gerust erbij vertellen, dat er over het Vreemdelingenlegioen meer fabeltjes dan waarheid werden verteld. Kardurk heeft het er altijd best naar zijn zin gehad en menig leger zou z.i. nog heel wat van het Legioen kunnen leren en dat in velerlei opzicht.[2]

(a) De volgende andere legionairs van Nederlandse herkomst staan op deze lijst: Fecken, Hogeslag, Houtepen (Jan), Husson, Ipenburg, Nieuwenhuysen, Scholten en Sijstermans

Legioen eenheden: 1927 - 1946

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
RMLE 6Legioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Forces Françaises Libres
Nederlands Detachement Verenigde Naties


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Statengeneraal digitaal
[2] Krantenartikel Ex-Legionnair in Heerlen Limburgsch Dagblad 22 December 1954