Klaasen Bos, J.


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Klaasen Bos J. (a) 1937, (a) Amsterdam [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1959 - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
127950 (a) 01-07-1959 [-] Oran / Algerije [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Nederlandse zeelieden geronseld voor Vreemdelingenlegioen

Het was landelijk nieuws in augustus 1959, toen bekend werd dat twee jonge Nederlandse zeelieden in Oran Algerije dienst hadden genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Vrijwel alle kranten schreven dat ze geronseld waren.
Opvallend was de zeer jonge leeftijd van een van hen; koksmaat J. van Raamt uit IJmuiden, slechts 18 jaar oud. Hem gold dan ook de meest aandacht in de krantenberichten, zoals het volgende dit bericht uit de Nieuwe Haarlemsche courant van 11 augustus 1959.
De aandacht voor de 22 jarige en dus meerderjarige J. Klaasen Bos was aanzienlijk minder.

De Hector van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

NIET NAAR SCHIP TERUGGEKEERD
IJmuidens jongeman tekent voor Vreemdelingenlegioen
Geronseld tijdens verblijf in Oran

Het ziet er naar uit, dat de 18-jarige koksmaat J. van Raamt uit IJmuiden zich in een wespennest heeft gestoken. Hij schijnt namelijk te hebben getekend voor het Franse vreemdelingenlegioen en zoals de zaken er nu voorstaan heeft de jongeman weinig kans zich uit het aangegeven dienstverband los te maken.
Op 26 juli van dit jaar [1959] is hij in gezelschap van de 22-jarige J. Klaasen Bos uit Amsterdam in de Algerijnse haven Oran gaan passagieren. In de avonduren zouden de beide jongelui weer aan, boord van hun schip, de Hector van de KNSM, terugkeren. Toen dit niet het geval was is de Hector de daaropvolgende maandag de thuisreis begonnen. De kapitein stuurde een telegram naar zijn maatschappij, waarin hij mededeelde, dat de twee jongelui gedeserteerd waren. De KNSM heeft vervolgens het Nederlandse vice-consulaat en haar agent in Oran ingeschakeld om te weten te komen wat er precies aan de hand was. Na een tweetal telegrammen kwam er bericht binnen, dat de twee jongelui in goede gezondheid verkeerden. Een dag later bereikte de KNSM een luchtpostbrief van de agent waarin deze vertelde, dat de twee jonge zeelui voor het vreemdelingenlegioen hadden getekend. Dit was hem gebleken, nadat hij een onderzoek naar de verblijfplaats van Klaas en Bos en Van Raamt had ingesteld. De zaak schijnt zich als volgt te hebben toegedragen, De twee jongens zijn die zondagavond, 26 juli, niet naar hun schip teruggekeerd. Dit is des maandags vertrokken zonder dat de jongelui zich hadden gemeld. Nadat zij zich bij de agent hadden gemeld, zijn zij vermoedelijk in handen van een ronselaar van het legioen gevallen, die niet veel moeite gehad zal hebben de zonder middelen van bestaan verkerende jongens aan te werven.

[zie verder Webpage Johannes van Raamt].

Vreemdelingenlegioen

J. Klaasen Bos en Johannes van Raamt namen op dezelfde dag dienst en kregen ook een opeenvolgend registratienummer. Dat van J. Klaasen Bos was 127950.
Na het voltooien van zijn basisopleiding werd J. Klaasen Bos ingedeeld bij het 3e REI.

(a) KNSM : Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

Legioen eenheden: 1959 - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
3 REILegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen