Koekenbier, Gijsbertus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Koekenbier Gijsbertus Theodorus 16-03-1890, Baarn Koekenbier, Johannes Kodde, Anna Maria Louisa

Legioen periode: 1914 - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1914 [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Van Hollanders die voor Frankrijk vechten

In de opsomming van Nederlandse legionnairs in het op 16 januari 1916 verschenen artikel “Van Hollanders die voor Frankrijk vechten” komen “de gebroeders Koekebier, Parijse banketbakkers” voor.

In een vergelijkbaar artikel getiteld “Ervaringen IV” uit het “Dagblad van Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage” van 29 juni 1916, komt een soortgelijke opsomming voor.
Wellicht is de auteur van het artikel dezelfde als die “Van Hollanders die voor Frankrijk vechten”.
Interessant genoeg wordt deze in deel III van “Ervaringen” in het “Dagblad van Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage”
uit 27 juni 1916 wel genoemd.
Zijn naam is S. Bino, omschreven als:

“een oud-Hagenaar, die bij het uitbreken van den oorlog, in Antwerpen woonde, waar hij in betrekking was als vleeschhouwer”

De opsomming van Nederlanders in “Ervaringen IV” door S. Bino is begint als volgt:

Wij werden in de bekende uniform van het vreemdelingenlegioen gestoken en gedrild.
8 dagen en bijna evenveel nachten was ’t oefenen en nog eens oefenen.
’t Was verbazend te zien, welke enorme vorderingen in deze 8 dagen gemaakt werden. Toen werden vrijwilligers gevraagd, om met het 1e transport naar ’t front te vertrekken.
Direct meldden alle Hollanders zich aan.
Daar waren o.a. de drie gebroeders Boers, joodsche diamanthandelaars, alle drie bij Souchez gesneuveld; de Hagenaar Steunenbrink, eveneens gesneuveld;

de twee gebroeders Koekenbier, oorspronkelijk uit Zeist, die in Parijs een fabriek van suikerwerken hadden;

de Hagenaar de Wijs, een neef van den oud-commandant van de Haagsche brandweer, later zwaar gewond;
de Utrechtenaar v. d. Vlucht, neef van het oudKamerlid, student in de Philosofie, thans bij Verdun strijdende;
de Rotterdammers Vervoort, Das, Bergman, v. d. Berg, Brilleman, Jansen;
de Tilburgenaar. v. Rooi, die zich zeer dikwijls heeft onderscheiden;
sergeant Jansen uit Maastricht;
de Hagenaar Dinkhuizen, wien later beide voeten zijn afgezet; […]

Er is een klein verschil in schrijfwijze van de achternaam in de twee artikelen.
Koekenbier blijkt de correcte schrijfwijze te zijn.

Op 8 december 1929 werd in de Franse Staatcourant “Journal officiel de la République Française” het overlijden van Gijsbertus Theodorus Koekenbier bekent gemaakt waarbij specifiek vermeld daar hij gediend had in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Jeugd

Gijsbertus Theodorus Koekenbier werd geboren op 16 maart 1890 te Baarn als zoon van Johannes Koekenbier en Anna Maria Louisa Kodde.

Hij had 3 oudere broers:

Wilhelmus Theodorus Marius Koekenbier (1879-1961) Wilhelmus Theodorus Marius Koekenbier
Theodorus Hendricus Johannes Koekenbier (± 1881-1922)
Adrianus Petrus Koekenbier (1886- [-])

Militieregister Militaire Dienst

Op 15 oktober 1909 werd Gijsbertus Koekenbier aangewezen voor militaire dienst.
Volgens de registratie in het Militieregister van Baarn was hij Banketbakker van beroep en woonde in Parijs.


Informatief zijn de registraties in de kolom aanmerkingen

Gijsbertus Koekenbier werd ingelijfd of zou ingelijfd moeten worden bij het 5e Regiment Infanterie op 9 maart 1910.
Het lijkt er echter op dat hij daar nooit is verschenen.
Twee maal werd geregistreerd dat hij met onbepaald verlof was 31 januari 1911 en 25 januari 1911.

Bij K.B. Koninklijk Besluit van 25 juli 1912, W 46, werd hem vrijstelling verleend van de lich. oef. in 1914.

Op 14 september 1915 werd hij “uit strekte gebracht wegens zijne afvoering als deserteur”

Frankrijk “Koekenbier et Caillette”

Uit de registraties in het Militieregister blijkt Gijsbertus Koekenbier al in 1909 in Parijs te wonen, waar hij als banketbakker waarschijnlijk samen met een broer of broers een bedrijf begonnen onder de naam “Koekenbier & Caillette” gevestigd 13, Rue des Ecoles. – Paris.
Schijnbaar is het bedrijf succesvol want om uit te kunnen breiden verhuizen ze naar een voorstad van Parijs Montrouge, 6, rue Raymond. Ze omschrijven hun bedrijf als een Biscuiterie Neerlandaise.

1912 Opheffing

Op 12 maart 1912 werd het bedrijf opgeheven.

1914 Faillissement

Op 1 april 1914 werd “Koekenbier, biscuits a Montrouge” failliet verklaard.

1914 Franse Vreemdelingenlegioen

Zeer waarschijnlijk al eind Augustus 1914 nam Gijsbertus Koekenberg, 24 jaar oud, dienst als vrijwilliger voor de duur van de oorlog en werd ingedeeld bij het Franse Vreemdelingenlegioen.

Daar ontmoette hij de Hagenaar S. Bino. Deze geeft in zijn artikelen aan dat ook een broer of broers van Gijsbertus Koekenberg dienst in het Legioen genomen hebben.

1929 Naturalisation

Onder de naam Gysbertus KOEKENBIER verkreeg hij op 1 november 1929 de Franse Nationaliteit.
Numéro de décret : 13205-29 Sources : Journal Officiel.

Nog in datzelfde jaar overleed Gijsbertus Koekenbier.Legioen eenheden: 1914 - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Genealogie online
[2] Het Utrechts Archief, Militieregisters -, Utrecht, archief 79, inventaris­num­mer 8335