Kraan, Jan


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Kraan Jan Hendrik 07-04-1886, Amsterdam Kraan, Maurits Burgers, Petra Wilhelmina

Legioen periode: [-] - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


1933 Een oproep in “En Avant”

Op 6 mei 1933 verscheen er in het blad van het Leger des Heils (Armée du Salut) in Frankrijk “En Avant” de volgende oproep van een moeder die op zoek was naar haar zoon:

De naam van de zoon was Jan Hendrik Kraan, geboren op 7 april 1886 in Amsterdam.


Stadsarchief Amsterdam en Openarchieven

Via zoekopdrachten in het Stadsarchief Amsterdam en Openarchieven, kon vrij eenvoudig achterhaald worden dat zijn moeder Petra Wilhelmina Burgers was en zijn vader Maurits Kraan.
Zijn ouders waren op 7 augustus 1872 in Amsterdam getrouwd, als het beroep van de vader werd zeeman geregistreerd.

1881 Oproep in Staatscourant

28 juli 1881

1905 Militieregister, Koloniale Reserve

In 1905 werd Jan Kraan ingeschreven in het Militieregister van Amsterdam.

Hij werd vrijgesteld van dienst omdat hij zich al in dienst bevond in Nederlands Oost Indie. Als zijn eenheid werd Koloniale Reserve opgegeven. Uit deze registratie blijkt verder dat zijn vader inmiddels was overleden.
Jan Kraan bleek zich als in 1903, 17 jaar oud, dienst genomen te hebben bij de Koloniale Reserve om precies te zijn 21 september 1903 [2][3].

Registratie Jan Kraan in Amsterdam.
Zijn moeder was na het overlijden van haar man Maurits Kraan in 1888 getrouwd met Jan Klokgieter.
Deze stiefvader van Jan Kraan kwam op 10 november 1903 te overlijden.
Uit deze registratie blijkt ook dat de ouder broer van Jan Kraan, Joseph in 1895 naar Nijmegen was vertrokken, mogelijk Kol. Res.
Hier ging deze oudere broer in Mei 1901 ook weer naar terug.


KNIL 1903 – 1910

In Juni 1904 moest Jan Kraan voor de Krijgsraad komen en werd veroordeeld tot 3 maanden detentie vanwege desertie in vredestijd. Drie keer was hij langer dan 2 dagen weg geweest.
In December 1904 kwam hij in Nederlands Indie aan.
Ook daar moest hij met enige regelmaat voor de krijgsraad verschijnen.
In 1910 werd hij uit de dienst ontslagen een naar Nederland teruggestuurd.

Franse Vreemdelingenlegioen

In de oproep van de moeder van Jan Kraan, staat dat hij gediend had in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Waarschijnlijk had hij na terugkomst in Nederland als “Koloniaal” zijn plaats in de burgermaatschappij niet meer kunnen vinden en daarom dienst genomen in het Vreemdelingenlegioen.
Wanneer dat was en hoe lang hij daar diende is tot nu toe onbekend.


Legioen eenheden: [-] - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
KNIL


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Noord-Hollands Archief te Haarlem, BS Huwelijk burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam, Archiefdeel van (dubbele) registers van huwelijken v..., Amsterdam, archief 358.6, inventaris­num­mer 485, 07-08-1872, Huwelijksakten van de gemeente Amsterdam, 1872, aktenummer Reg. 8 fol. 60
[2] 1903 Folio nummer 1933
[3] Stamboek Nr 59250
[4] Noord-Hollands Archief te Haarlem, BS Huwelijk burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam, Archiefdeel van (dubbele) registers van huwelijken v..., Amsterdam, archief 358.6, inventaris­num­mer 861, 25-01-1888, Huwelijksakten van de gemeente Amsterdam, 1888, aktenummer Reg. 2 fol. 23