Kreutz, Ludwig


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Kreutz Ludwig 14-10-1904, Heerlen Kreutz, Heinrich Wilhelm Winkens, Anna Elisabeth

Legioen periode: 1928 - 1933

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1928 - - / - 1933 / - - / -

Biografie


Jeugd

Ludwig Kreutz werd op 14 oktober 1904 geboren te Heerlen als zoon van Heinrich Wilhelm Kreutz en Anna Elisabeth Winkens.

1924 – 1927 KNIL

Op 10 september 1924 nam Ludwig Kreutz, nog net geen 20 jaar oud, dienst bij het KNIL.
Zijn “Algemeen stamboeknummer in Indie” werd 83648.
De tekst in het Stamboek is als volgt.

10 September 1924.
Verbonden voor den Overzeeschen militairen dienst, zowel in als buiten Europa voor vijf jaren, ingaande met den dag van geschiktbevinding voor uitzending toegelaten als hospitaalsoldaat 2e klasse.
Is ingeschreven voor den dienstplicht voor de lichting van het jaar 1924 voor de gemeente Schaesberg (L.) – No. – ( Buitengewoon dienstplichtige )
24 Oktober 1924
Geschikt voor uitzending premie f 400.-
6 Juli 1927
Wegens lichaamelijke ongeschiktheid voor de verdere waarneming van den mil. dienst, zowel in als buiten Europa, niet ontstaan in en door den dienst, bestemd om naar Nederland te worden opgezonden, teneinde aldaar eervol uit het Leger te worden ontslagen onder toekenning van een onderstand voor eens.-
10 AugS 1927 Derwaarts vertrokken per S.S. P.C. Hooft.
Aangekomen te Amsterdam den 11 sept 1927

1928 – 1933 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1928 nam Ludwig Kreutz dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Zeer waarschijnlijk diende hij daar zijn contract van 5 jaar uit.

1933 Terugkeer Nederland

In 1933 keerde Ludwig Kreutz naar Nederland terug.

1939 Huwelijk

Op 22 september 1939 trouwde hij te Limbricht met Judith Reinaerdts.
Als beroep van Ludwig Kreutz werd mijnwerker aangegeven.

1940 – 1944 Verzet

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Ludwig Kreutz actief in het verzet.

1944 Regiment Stoottroepen

In oktober 1944 nam Ludwig Kreutz dienst bij het Regiment Stoottroepen.
Mogelijk deed hij dat te Amstenrad Limburg.

Stoottroepen van het Commando-Limburg/Regiment Limburg gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Groep aangetreden militairen tijdens het appél te Amstenrad Limburg
Datering 1944-11-27 Vervaardiger Miller, Dwight W.
NIMH Objectnummer 2002-72-1
Collectie Stoottroepen Museum

Toen het zuidelijk deel van Nederland in 1944 was bevrijd van de Duitse bezetting, melden vele Nederlanders zich aan bij de nieuw te formeren stoottroepen compagnieën. Deze compagnieën werden ingedeeld bij het voor deze gelegenheid gevormde Commando-Brabant en Commando-Limburg.
Medio juni 1945 werden deze samengevoegd tot een regiment.
Zij werden direct ingezet in de gebieden onder de grote rivieren, waar Duitse verkenningseenheden regelmatig probeerden te infiltreren in het bevrijde zuiden. Zonder enige vorm van training en met gebrekkige uitrusting, zetten deze “stoters van het eerste uur” zich maximaal in om deze infiltraties te voorkomen, waarbij regelmatig gevechtscontact werd gemaakt. Als bewapening werden vaak buitgemaakte Duitse wapens gebruikt, in combinatie met vooroorlogs materiaal en wapens die tijdens de oorlog gedropt waren door de Britten.
Omdat uniformen in de eerste periode niet voorradig waren, droegen de stoottroepen blauwe overalls met een oranje band op de linkerarm. De Nederlandse helm uit 1934 was nog beschikbaar en behoorde aanvankelijk min of meer tot de standaard uitrusting. In de beginperiode van het regiment kenden de leidinggevenden geen rangen. Deze mensen waren leider geworden op basis van hun competenties tijdens de bezetting. Medio 1945 moesten deze leidinggevenden een meerdaags examen afleggen, waarna ze tot een passende rang werden bevorderd. De Limburgse stoters werden ingebed in het Amerikaanse leger, terwijl de Brabantse stoters ingedeeld werden bij de Britse 21e Legergroep.

1956 Naturalisatie

In 1956 diende Ludwig Kreutz een verzoek tot naturalisatie in. Het memorie van toelichting luidde:

Ludwig Kreutz, geboren te Heerlen (Limburg) 14 oktober 1904, mijnwerker, wonende te Heerlen, provincie Limburg;
Ludwig Kreutz, de staatloze verzoeker, genoemd in artikel 2, onder 2, is hier te lande geboren (1904) en getogen.
Hij heeft van 1924 tot 1927 vrijwillig dienst gedaan bij het K.N.I.L.,
van 1928 tot 1933 bij het Franse vreemdelingenlegioen,
en van oktober 1944 tot maart 1946 bij het Regiment Stoottroepen.
Verzoeker is in geest en leven Nederlander en heeft zich gedurende de oorlogsjaren het Nederlanderschap waardig getoond. Hij steunde de verzetsbeweging.
Verzoeker is gehuwd met een Nederlandse vrouw; zijn kinderen bezitten reeds de Nederlandse nationaliteit. Als mijnwerker verdient hij het brood.

Legioen eenheden: 1928 - 1933

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
KNIL


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Historisch Centrum Limburg, BS Geboorte Burgerlijke Stand in Limburg, Heerlen, archief 12.038, inventaris­num­mer 32, 15 oktober 1904, aktenummer 267
[2] Regionaal Historisch Centrum Limburg, BS Huwelijk Burgerlijke Stand in Limburg, Limbricht, archief 12.054, inventaris­num­mer 21, 22 september 1939, aktenummer 18
[3] Regiment Stoottroepen
[4] Regiment Stoottroepen