Lichters, Pierre


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Lichters Pierre 05-07-1882, Venlo Lichters, Hendrik Joseph Clerdent, Hubertina Christina

Legioen periode: 1902 - 1909

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 07-08-1902 - - / - 17-07-1909 / Libérable (a) - / -

Biografie


Jeugd

Pierre Lichters werd geboren op 5 juli 1882 te Venlo als zoon van Hendrik Joseph Lichters en Hubertina Christina Clerdent [1]

1900 Verduistering

Op 30 oktober 1900 werd Pierre Lichters, toen 18 jaar oud en werkzaam als kelner door de Rechtbank van Roermond veroordeeld tot 18 maanden gevangenis straf voor :

verduistering, gepleegd door hem, die het geld uit hoofde van zijne persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft. [3]

[ Limburger koerier 31-10-1900 ]

Zijn. gevangenisstraf ging in op 14 november 1900 en eindigde op 8 mei 1902.

1902 – 1909 Franse Vreemdelingenlegioen

Op 7 augustus 1902 nam Pierre Lichters dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Hij diende bij het Legioen tot 18 juli 1909.
Het nam o.a. deel aan de campagne in Marokko, waarvoor hij onderscheiden werd de herinneringsmedaille aan de campagne in Marokko met de gesp Casablanca.

Detail van een ansichtkaart
Campagne du Maroc, 1907 – 1908
Une Compagnie de la Légion sur la piste de Settat aux OULED-SAID

1912 Nederlandsche Dienst

Op 15 januari 1912 verbond Pierre Lichters zich als soldaat voor 6 jaar bij de koloniale troepen.

Stamboekregistratie

Folionummer : 44098
Doorlopende nummer : 6477
Algemeen stamboeknummer in Indië : 70912
Later 01B 17605
Voll. Stamb. 39182

Op 24 februari 1912 werd hij te Rotterdam ingescheept op de ss “Rindjani”.
Op 30 maart 1912 arriveerde hij in Batavia.

Bij Koninklijk besluit van 1 April 1912 n°. 41 is aan den voor den Indischen dienst bestemden soldaat P. Lichters vergunning verleend tot het dragen van de hem vanwege de Fransche Republiek geschonken koloniale medaille met den gesp „Algérie” en van de nationale medaille ter herinnering aan de expeditie in Marokko met den gesp „Casablanca”.

Koloniale medaille met den gesp „Algérie” (rechts) en van de nationale medaille ter herinnering aan de expeditie in Marokko met den gesp „Casablanca”.

Pierre Lichters diende 6 jaar als infanterist en op 28 Februari werd hem de Bronzen medaille toegekend. Op diezelfde dag werd hem ook het paspoort in Ned. Indië toegestaan.
Op 6 april 1918 tekende Pierre Lichters voor twee jaar bij, hij werd ingedeeld bij Cavalerie.
Op 25 juni 1920 keerde hij naar Nederland terug.

1927 – 1938 Hotelbediende

De oud-legionair en oud-koloniaal Pierre Lichters ging in de periode 1927 – 1938 werken als hotelbediende en muzikant in o.a. Amsterdam, Den Haag, Brussel en Nijmegen [2].

Legioen eenheden: 1902 - 1909

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Médaille commémorative du Maroc met gesp Casablanca
Médaille coloniale met gesp Algerie
Bronzen onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst 28-02-1918


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
KNIL


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Historisch Centrum Limburg, BS Geboorte Burgerlijke Stand in Limburg, Venlo, archief 12.120, inventaris­num­mer 41, 6 juli 1882, aktenummer 185
[2] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkingsregister Leijser - Liebstaedter, archief 354-01.0748, inventaris­num­mer
[3] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in Breda, 1815-1940, Deel: 142, Periode: 1899-1900, Breda, archieftoegang 55, inventaris­num­mer 142, Inschrijvingsregister gevangenen
[4] Nationaal Archief te Den Haag, Stamboek 'Oost-Indisch Boek', Onderofficieren en minderen, 1832-1949, Nederlands-Indië, archief 2.10.50, inventaris­num­mer 404, folio 78397