Niezen, Jan


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Niezen (a) Jan (a) 04-09-1932, Arnhem [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: [-] - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


“er wordt veel onzin over het Legioen verteld
en er wordt veel gelogen”

In 1959 kreeg de Nederlandse journalist en fotograaf Sem Presser toestemming van Generaal Gardy, inspecteur-generaal van het Franse Vreemdelingenlegioen een reportage te maken over het Legioen.
Presser beschreef zijn ontmoeting met Gardy als volgt:

Sidi-Bel-Abbes, de door het vreemdelingenlegioen gebouwde stad in Algerije. In de kamer van de commandant staat een kleine man met uitgestoken handen op mij te wachten: generaal Gardy, inspecteur-generaal van het Legioen, die dezelfde ochtend zijn hoofdkwartier in Parijs heeft verlaten en naar Afrika is gevlogen om de legioensoldaten te inspecteren.
“Monsieur Presser,” zegt hij, “er wordt veel onzin over het Legioen verteld en er wordt veel gelogen. Ik hoop dat u uw lezers zult vertellen wat u zelf gezien hebt. Hoe u dat doet, gaat mij niet aan. Ik kan u slechts zeggen dat u kunt gaan waarheen u wilt, dat u alles van het Vreemdelingenlegioen kunt zien.”

In de periode rond Juli 1959 bracht Sem Presser vijf weken door in Algerije en bezocht daar de verschillende garnizoenen van het Legioen. De uitgebreide reportage verscheen vanaf 17 Oktober 1959 in vier delen in het blad REVUE onder de titel: “Sem Presser in het Vreemdelingenlegioen”.

“Ik heb niets te verbergen”

Een van de Nederlandse legionnaires die Sem Presser tijdens het maken van die reportage ontmoette, was Jan Niezen uit Arnhem. Hij had er, in tegenstelling tot enkele anderen, geen bezwaar tegen dat zijn naam werd genoemd.

Jan Niezen uit Arnhem, Atjehstraat 17, oud 27 jaar, [ geboren rond 1932 ] heeft er geen bezwaar tegen dat zijn naam wordt genoemd. (“Ik heb niets te verbergen”). Hij heeft altijd in Nederland in de bouw gewerkt, verdiende daarbij als voorman best – 120 gulden in de week.
Toen kwam het moment dat hij verstrikt raakte in het al te ingewikkelde raderwerk van de levensmachine. Getrouwd, woonde hij in bij zijn schoonfamilie, twee jaar lang.
Schoonouders en schoonzoons moeten wel op heel sterke benen staan, wil dat vol te houden zijn.
Jan Niezen hield het vol.
Hij tekende als vrijwilliger bij het Nederlandse bataillon dat naar Korea ging.
Terug, meldde hij zich in Parijs aan bij het Vreemdelingenlegioen.

Onderzoek

“vrijwilliger bij het Nederlandse bataillon dat naar Korea ging”

In de lijst van vrijwilligers die dienden bij “Nederlands Detachement Verenigde Naties” komt de naam J.C. Niezen voor geboren op 4 september 1932 te Apeldoorn. Hij was op 30 mei 1952 in Korea aangekomen als vrijwillig soldaat.
Vrijwel zeker gaat het hier om de in het artikel van Sem Presser genoemde Jan Niezen.

Legioen eenheden: [-] - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Nederlands Detachement Verenigde Naties


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen