Reijman, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Reijman Johannes Bernardus 02-07-1909, Den Haag Reijman, Johannes Philippus Beugelsdijk, Maria Catharina Apolonia

Legioen periode: 1930 - 1943

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 05-08-1930 - Lille / Frankrijk 09-12-1943 / Libérable Sidi Bel Abbes / Algerije

Biografie


Johannes Bernardus Reijman werd geboren te Den Haag op 2 Juli 1909 als zoon van Johannes Philippus Reijman en Maria Catharina Apolonia Beugelsdijk.
De lagere school doorliep hij in Den Haag. Na afloop ging hij in de leer bij een meubelmaker. Dit vak beviel hem echter niet en hij werd elektricien. Hij kreeg een baantje bij een kleine aannemers firma. In 1930 met de crisis kwam hij zonder werk.

Vreemdelingenlegioen

Hij besloot dienst te nemen in het Vreemdelingenlegioen. Tekende te Lille op 5 augustus 1930. Hij werd naar Noord Afrika gestuurd en kreeg een infanterie opleiding. Na afloop hiervan werd hij als cornettist bij de muziek geplaatst .

Musique de la Légion étrangère

Muziek werd in het Legioen erg serieus genomen, bijna ieder Regiment had zijn eigen kapel en het 1e Regiment zelfs een symfonieorkest. Onderling scheen er een grote competitie zijn geweest. Voor de Legionair zelf had indeling bij de Musique zo zijn voordelen. De Nederlandse Legionair F.D. Houtepen schreef hierover:

“Toen ik een paar jaar in Syrië was, werd er het 6e Regiment van het Vreemdelingen Legioen opgericht en kon ik mij melden voor het muziekkorps. Daar was de dienst heel wat lichter en de tucht minder streng. Na de dienst konden wij de stad ingaan naar de cafés, eethuizen en bioscopen. Het leven was nu heel wat prettiger” [1]

Detail van foto van de Muziek kapel van het Vreemdelingenlegioen waarin F.D. Houtepen diende

Omstandigheden schenen echter te verschillen per eenheid. Enkele jaren later kwam F.D. Houtepen bij het korps van het 1e regiment in Sidi Bel Abbes:

De kapelmeester was een Franse Kapitein, een echte tiran zoals zoveel kapelmeesters. Hij behandelde de muzikanten, waaronder vele eerste prijzen van Europese muziekscholen, op een minderwaardige manier. Hij had steeds een sigarettenpeukje in de mond en spuwde het eens in het gezicht van een muzikant die hij tijdens de repetitie op een fout betrapte. Hij gebruikte de gemeenste beledigingen om de muzikanten te vernederen en klein te krijgen. Op het repertoire kwamen de moeilijkste stukken voor en de concerten waren af”.

Johannes Reijman beviel het waarschijnlijk goed genoeg want hij verlengde diverse malen zijn contract.

In 1942, na 12 jaar dienst, kwam hij op de onderofficier opleidingsschool. In Juli 1942 beëindigde hij de cursus en werd korporaal. Werd gestationeerd te Khenifra bij het 3e Regiment 2e Bat. 5e Cie.
Vertrok op 19 december 1942 naar het front in Tunesië en bleef daar tot de strijd daar was beëindigd op 12 mei 1943. Werd daarna in Sidi-Bel-Abbes gestationeerd.
Als zijn laatste contract is afgelopen op 9 december 1943 krijgt hij zijn certificat de Bonne Conduite ondertekend door Colonel Vias.

Rekrutering Noord-Afrika

Johannes Reijman kwam in contact met de Nederlandse Kapitein v.d. Steeg verantwoordelijk voor rekrutering van Legionairs van Nederlandse origine. In correspondentie eind 1943 tussen het Nederlandse Consulaat in Algiers en de Franse Legerleiding in Noord Afrika werd aangegeven dat Reijman [hier vaak geschreven als Reyman] reeds op weg was naar Algiers.
J. REYMAN : (Raymond Johannes) de la Musique du DRCE a ete dirige sur le DIM d’Alger le 11.12.43 en vue de rejoindre l’Armée Hollandaise
Hij tekende op 12 december 1943 de vrijwilligers verband akte voor dienst name bij de Nederlandse Strijdkrachten. Op 30 januari 1944 vertrok hij naar Engeland.

Koninklijke Nederlandsche Brigade


Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”

Johannes Reijman, in zijn tijd bij de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”

Johannes Reijman kreeg Army No 2996 en werd ingedeeld bij de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”, met als functie bestuurder van een Brencarrier. Met Brigade nam hij deel aan de veldtocht door Frankrijk, België en Nederland. Bij de intocht in Den Haag kwam hij met zijn legervoertuig als eerste zijn broer Adriaan opzoeken waar hij te horen kreeg dat zijn moeder net twee dagen tevoren was begraven. Met zijn twee neefjes Johan en Ben als gidsen reed hij toen maar opa. Door zijn thuiskomst kwam de vrolijkheid in het gezin weer terug vooral door het rokertje voor opa. Verder bracht hij snoep en stoffen mee.

.

Bronnen:
Nationaal Archief

(1) Dagboek F.D. Houtepen.

Bijzondere dank aan de familie Reijman

Legioen eenheden: 1930 - 1943

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1942 3 REI 2 5 KhenifraLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Oorlogsherinneringskruis


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Prinses Irene Brigade


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen