Schefer, Guillaume


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Schefer Guillaume 04-06-1902, Maastricht Schefer, Mathijs Niesten, Hubertina Maria

Legioen periode: 1929 - -

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1929 - - / - - / - - / -

Biografie


Guillaume Schefer werd op 4 juni 1902 geboren te Maastricht als zoon van Mathijs Schefer en Hubertina Maria Niesten. Zijn voornaam werd ook vaak geschreven met één l, Guilaume.

1921 Koninklijk Nederlands Indisch Leger

In 1921, 19 jaar oud, nam Guillaume Schefer dienst bij het KNIL.
Hij deed hier dienst tot 1927.

Onderzoek

Helaas is de naam van Guillaume Schefer niet te vinden in:
2.10.50 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Stamboeken en pensioenregisters van Militairen KNIL in Oost- en West-Indië, 1815-1949 (1954)

Zijn naam komt wel voor op passagierlijst van het s.s. Slamat zoals dit op 11 oktober 1927 in de “Indische courant” werd gepubliceerd.

Passagierslijst
van het s.s. Slamat, gezagvoerder W, Adam, bestemd the vertrekken van Batavia via Singapore, Belawan-Deli, Sabang, Colombo, Suez, Port- Saïd, Marseille, Tanger en Southampton naar Rotterdam op Woensdag 12 October 1927 des middags 12 uur.
[…]
Van Batavia naar Marseille en Rotterdam
[…]
G. Schefer

S.S. Slamat
[2]

1929 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1929 nam Guillaume Schefer dienst bij het Franse Vreemdelingenlegioen.

1936 Huwelijk

Guillaume Schefer trouwde op 15 januari 1936 te Maastricht met Catharina Boumans.

1957 Naturalisatie

In 1957 diende Guillaume Schefer een verzoek tot naturalisatie in. Het memorie van toelichting luidde:

3 Guillaume Schefer, geboren te Maastricht ( Limburg) 4 juni 1902, grondwerker, wonende te Maastricht, provincie Limburg.

De staatloze verzoeker Guillaume Schefer, genoemd in artikel 2, onder 3, Nederlander door geboorte, verloor het Nederlanderschap door in 1929 zonder Koninklijk verlof, vrijwillig in dienst te treden bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Van 1921 tot 1927 deed hij dienst bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger.
Overeenkomstig de in deze gevallen reeds eerder gevolgde gedragslijn wordt verzoeker voor kosteloze naturalisatie voorgedragen.
Gedurende de Duitse bezetting heeft hij zich jegens ons volk loyaal gedragen.
Als grondwerker verdient hij het brood voor zich en zijn gezin.

Legioen eenheden: 1929 - -

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
KNIL


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Historisch Centrum Limburg, BS Geboorte Burgerlijke Stand in Limburg, Maastricht, archief 12.059, inventaris­num­mer 65, 5 juni 1902, aktenummer 557
[2] S.S. Slamat