Sol, Theodoor


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Sol Theodoor Nicolaas Abraham 15-07-1871, Meester Cornelis (Nederlands Indië) Sol, Abraham Lammers van Toorenburg, Cecilia

Legioen periode: 1914 - 1915

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
27014 22-08-1914 Seine bureau central (75) Parijs / Frankrijk 09-05-1915 / Mort pour la France. Gesneuveld Berthonval / Frankrijk

Biografie


Jeugd

Theodoor Nicolaas Abraham Sol werd geboren op 15 juli 1871 te Meester Cornelis, Batavia, Nederlands Indië, als zoon van Abraham Sol en Cecilia Lammers van Toorenburg.
Zijn ouder waren op 17 augustus 1870 op te Tegal Java, Nederlands Indië getrouwd.
Zijn moeder Cecilia Lammers van Toorenburg werd geboren op 17 augustus 1851 in Madioen, Java, Nederlands Indie.

1883 Vertrek uit Nederlands Indië

Op 17 november 1883 vertrok Theodoor Sol, 12 jaar oud, van Batavia naar Nederland met de Nederlandse Mailboot „Prins Alexander”. Als jongeheer T. N. A. Sol stond hij op de passagierslijst.
Kort tevoren, op 28 september 1883, was zijn moeder te Kota Radja-Atjeh, Sumatra op 32 jarige leeftijd overleden. Waarschijnlijk werd Theodoor daarom naar Nederland gestuurd.

1889 Kostschool Geertruidenberg

Op 24 mei 1889, werd Theodoor Sol als kostleerling in Geertruidenberg ingeschreven, op 21 mei 1889 vertrok hij naar Breda. Een kostleerling was een leerling op een kostschool.

1893 Militair

Op 14 januari 1893 vertrok Theodor Sol van Geertruidenberg naar Bergen op Zoom.
Hij stond ingeschreven is een register voor militairen [4].

1902

Politie, agent schrijver

Als kostganger was hij te Tilburg ingeschreven bij Johannes Baptist Riemen.
Als beroep werd aangegeven Agent Schrijver.

Vlissingen

Op 9 januari 1902 vertrok hij naar Vlissingen.

In de Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant verscheen er op 3 januari 1902 een kort bericht over:

De heer Sol, hoofdagent schrijver bij de politie alhier is benoemd tot adjunct inspecteur te Vlissingen.

Compagnie Internationale des Wagons-Lits

Nog in datzelfde jaar ging weg bij de Politie.
De Middelburgsche courant berichtte er op 23 augustus 1902 als volgt over:

De heer Th. Sol, adjunct-inspecteur van politie aldaar, heeft als zoodanig eervol ontslag aangevraagd, tengevolge zijner benoeming tot administrateur te Vlissingen van de Compagnie internationale des waggons-lits.

De Haagse Courant berichtte als volgt:
De heer T. Sol, adjunct-inspecteur van politie te Vlissingen, is benoemd tot administrateur bij de Compagnie Internationale van Salon- en Restauratiewagens, standplaats Vlissingen

1903 – 1904

Op 1 juli 1903 vertrok Theodoor Sol naar Middelburg.
Er is een inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente Middelburg op 10 juni 1903 en 18 januari 1904.

1914 Franse Vreemdelingenlegioen

Op 22 augustus 1914, meldde, Theodoor Sol, 43 jaar oud, kort na het uitbreken van de oorlog, in Parijs aan voor het Franse vreemdelingenlegioen. Zijn Numero Matricule werd 27014.
In 1915 beklede hij de rang van sergent.

Theodoor Sol was 1 van de 16 Nederlanders die volgens het Nederlandse gezantschap in Parijs dienden in de 2e compagnie, Bataljon C, 1e Régiment Etranger. Zijn naam komt voor op een lijst die de Gezant te Parijs op 22 mei 1915 opstuurde naar de minister van buitenlandse zaken.

9 mei 1915 Berthonval

In april 1915 werden de vier regimenten van het vreemdelingenlegioen naar Mont St. Eloi gedirigeerd om zich voor te bereiden op een offensief in de regio Arras. De Franse en Duitse linies lagen in de regio dicht op elkaar.

Berthonval (Commune de Mont Saint-Eloi)
Route d’Arras a Mont Saint-Eloi

’s Nachts groeven werkploegen zo stil mogelijk nieuwe loopgraven in de richting van de Duitse linies. Het waren gevaarlijke werkzaamheden die veel slachtoffers eisten.
Een anonieme Hagenees, net afgekeurd voor het vreemdelingenlegioen, vertelde in de krant het Volk over de aanval.

Van een groep gevechten wil ik u toch nog wel wat mededelen.
Het is van den strijd om het Labyrint. Dat doolhof had tot middelpunt de beruchte suikerfabriek bij Souchez en het bestond uit 23 onderaardse gangen.
Daar werden voortdurend de aanslagen op front voorbereid en het vormde een prachtige uitvalspoort voor de Duiters, omdat het niet te controleren was, wat er gebeurde.
Op 8 mei 1915 vangt de aanval aan.
De Franse artillerie beschiet de Duitse linies vanaf middernacht tien uur aan één stuk.
Om tien uur in de ochtend van 9 mei klimt de infanterie uit de loopgraven. De Duitse kanonnen en machinegeweren maken grote aantallen slachtoffers.
Het eerste bataljon van het vreemdelingenlegioen dat de stellingen verlaat, wordt aan flarden geschoten. Het tweede bataljon vergaat het niet veel beter.

Bataljon na bataljon werd uitgezonden om de eerste loopgraaf te nemen, doch zij werden alle teruggeslagen. Op 9 mei deden wij echter een zo felle bajonetaanval dat de Duitschers uit de eerste loopgraaf verdreven werden. Maar zij kwamen terug en wisten, door ons met handgranaten te bekogelen, hun oude positie te herwinnen.

Versplinterde groepjes legionairs slaagden erin om de Duitse loopgraven te bereiken. Ze slaagden erin ook de tweede en derde linie te nemen, evenals het dorpje La Targette.
In de straten van het aanpalende dorp Neuville-Saint-Vaast kwam het tot hand-tot-hand gevechten.
Tegen middernacht hadden de Fransen de vierde linie van de Duitsers bereikt, waar grote groepen reserves stonden opgesteld.
De eenheden van het vreemdelingenlegioen groeven zich in en wisten de Duitse tegenaanvallen af te slaan. Ze werden op 10 mei afgelost.
De verliezen waren hoog van de 2.900 legionairs die op 9 mei 1915 de Duitse linies bestormden, sneuvelden er 700 of raakten vermist of gewond.

Onder hen Theodoor Sol, die zoals enkele andere Nederlandse legionairs, sneuvelde in de buurt van het plaatsje Berthonval.


Legioen eenheden: 1914 - 1915

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
2e RM du 1er ELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, Bevolkings­register Bron: boek, Deel: 014, Periode: 1881-1890, Geertruidenberg, archief 2663, inventaris­num­mer 014, Inv. nr. 14 1881-1890 Letters K-R, folio 506
[2] Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, Bevolkings­register Bevolkingsregister Tilburg, Bron: boek, Deel: 1525, Periode: 1900-1910, Tilburg, archief 0918, inventaris­num­mer 1525, Inv. nr. 1525 1900-1910 Deel 39 wijk M 1211-1400 Kerk, folio 124
[3] Gemeentearchief Vlissingen, Bevolkings­register Bevolkingsregister Vlissingen 1900-1910 deel S3-4, 1900-1910, Vlissingen, archief 434, inventaris­num­mer 550, folio 459
[4] Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, Bevolkings­register Bron: boek, Deel: 039, Periode: 1892-1904, Geertruidenberg, archief 2663, inventaris­num­mer 039, Inv. nr. 39 1892-1904 Militairen, folio 33
[5] 1005-26 Bevolkingsregister Middelburg 1900-1937 deel 26
[6] Mémoire des Hommes