Strolenberg, Lodewijk


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Strolenberg Lodewijk 1900, Kerkrade Strolenberg, Arnold Königs, Elisabeth Königs

Legioen periode: - - -

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- - - - / - - / Deserteur - / -

Biografie1930 Een avonturier in Suriname

Lodewijk of Louis Stralenberg

Op 24 april 1930 en 28 april 1930 berichten respectievelijk de Nieuwe Venlosche courant en het Dagblad van Noord-Brabant, over de Limburger, Lodewijk of Louis Stralenberg.

Het bericht in het Dagblad van Noord-Brabant was als volgt:

UIT HET BAGNO ONTSNAPT
Een avonturier in Suriname


Te Albina (Suriname) is een vluchteling uit het Fransche bagno aangehouden, terwijl hij op weg was naar de politiewacht. Hij gaf op als naam Lodewijk Stralenberg, geboren te Kerkrade (Nederlandsch-Limburg).
De man vertelt, dat hij dienst nam bij het Indische leger en in 1918 naar Oost-Indië vertrok, alwaar hij 6 jaren vertoefde. Hij werd bevorderd tot korporaal bij de genietroepen.
In 1924 ging hij naar Nederland terug en vertrok eenige maanden later naar de kopermijnen in Afrika. Daar ging het hem niet gunstig; hij trad in dienst bij het vreemdelingenlegioen te Marokko. Later deserteerde hij en bij zijn vlucht stal hij een auto waarmede hij aangehouden werd.
Daarvoor werd hij naar het bagno gezonden alwaar hij eenige weken geleden aankwam.
Hij is voorloopig op vrije voeten gesteld en zal opgezonden worden naar Paramaribo.

Wie was deze avontuurlijke Lodewijk of Louis Stralenberg?

Het onderzoek

Volgens het krantenbericht had Lodewijk Stralenberg aangegeven vanaf 1918, 6 jaar in Oost-Indie te hebben gediend. Als zodanig zouden gegevens over hem te vinden moeten zijn in de Stamboeken en pensioenregisters van Militairen KNIL in Oost- en West-Indië, 1815-1949 [1]. Daarin kwam de naam Stralenberg echter niet in voor. Ook in openarch.nl en werden geen verwijzingen naar een omstreeks 1900 te Kerkrade geboren Lodewijk Stralenberg gevonden. Een naam die wel vaak voorkwam in de regio Kerkrade was Strolenberg. Met de vondst van de juiste achternaam kon de reconstructie van de levensloop van Lodewijk Strolenberg beginnen.

Jeugd

Lodewijk Strolenberg werd op 29 maart 1900 te Kerkrade geboren als zoon van Arnold Strolenberg en Elisabert Königs.

1910 Overlijden vader

Als Lodewijk Strolenberg 10 jaar oud is komt op 31 augustus 1910 zijn vader Arnold Strolenberg te Kerkrade te overlijden.

1919 Koloniale Reserve en KNIL

Niet in 1918, zoals in het krantenbericht werd aangegeven maar op 24 januari 1919 nam Lodewijk Strolenberg dienst bij de koloniale reserve om later ingedeeld te worden bij het KNIL. [Het Korps Koloniale Reserve was een opleidingscentrum voor Nederlandse vrijwilligers van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger]/

In het Stamboek werd ingeschreven:

24 januari 1919 Voorwaardelijk verbonden als geniesoldaat 2e klasse voor zes jaar bij de Koloniale Troepen zoowel in als buiten Europa, welke tijd rekent in te gaan op den 14 Februari 1919.
Is ingeschreven voor de militie voor de lichting van het jaar 1920 voor de gemeente Kerkrade (L) onder No. 165.
14 April 1919 De verbintenis als eene vaste bekrachtigd, premie f100 op heden en telkens f50 na ommekomst van elk dienst jaar van af 14 Februari 1919, totdat een bedrag van ten hoogste f 400 is bereikt.

Zijn Stamboek nummer werd 46732.

Inschrijving van de broers Strolenberg in het Stamboek van de Koloniale Reserve 1919

1924 Terugkeer naar Nederland

Zijn 6 jaar diende hij niet uit, per S.S. Pr. Juliana kwam Lodewijk Strolenberg, na 5 jaar, op 5 maart 1924 in Amsterdam aan. Met een stempel werd nog vermeld KOLONIEN Strafboek No: 3055.
Het certificaat van goed gedrag werd hem onthouden.

Zijn oudere broer Johan Joseph Strolenberg had in 1917 dienst genomen bij de Koloniale Reserve. Deze keerdewerd net als zijn broer Lodewijk in 1919 naar Indie uitgezonden maar keerde binnen één jaar alweer terug naar Nederland.

1926 gevangenisregister

In 1926 kreeg Lodewijk Strolenberg te Breda 4 dagen gevangenisstraf wegens:

In staat van dronkenschap in het openbaar de orde verstoren, 1e herhaling.

Franse Vreemdelingenlegioen

Ergens in de periode 1924 to 1930 schijnt Lodewijk Strolenberg dienst genomen te hebben in het Franse Vreemdelingenlegioen en is van daaruit gedeserteerd, opgepakt en veroordeeld tot dwangarbeid in Frans Guyana.
Zelfs voor het Franse Vreemdelingenlegioen in die tijd was dit een bijzonder zware straf voor desertie.
Mogelijk had Lodewijk Strolenberg al meerdere pogingen ondernomen of had hij de voorbereidingen van de desertie van een groep legionairs op zich genomen [7].
Behalve het krantenbericht zijn er tot nu toe geen andere bronnen bekent die aantonen dat Lodewijk Strolenberg in dienst is geweest van het Franse Vreemdelingenlegioen.
Wel komt zijn naam voor de de website over Nederlanders die in vreemde krijgsdienst zijn gegaan [8][9]. (STROLENBERG, Lodewijk, 29 Maart 1900, Kerkrade. Won. Rotterdam).
Dit zou een gevolg kunnen zijn van het feit dat hij dienst had genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen. Opmerkelijk is wel dat op zijn gezinskaart uit Rotterdam eind jaren ’30, als zijn nationaliteit nog steeds de Nederlandse werd vermeld.


Convicts, Condemned to Deportation, Waiting to go on Board the “Duala”
[ Hell beyond the Seas ] [7]

1930 Frans Guyana en Suriname

Volgens het krantenbericht over Lodewijk Strolenberg van eind april 1930 wist hij uit het “Fransche Bagno” te ontsnappen naar Albina (Suriname) waar hij werd aangehouden toen hij op weg was naar de politiewacht.
Volgens onderstaande krantenbericht moet hij op 7 augustus 1930 naar Nederland zijn teruggekeerd met de S.S.. “Cottica”.

Krantenbericht: “Met het s. “Cottica” zullen 7 Augustus o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië te Amsterdam aankomen: […] L. Strolenberg”

1931 Huwelijk

Op 6 november 1931 trouwde Lodewijk Strolenberg te Kerkrade met de uit Steierlack Hongarije afkomstige Therese Brondeis.

Hij ging werken als binnenvaartschipper te Rotterdam en vertrok later, 31 juli 1936, naar Nieuwpoort in België.

1936 Oproep in het blad Schuttevaêr

Op 5 december 1936 verscheen volgende oproep aan schipper L. Strolenberg van de m.s. Koophandel I.

Appendix
Bagno, Frans Guyana

In 1852 werd in Frans Guyana een strafkolonie ingesteld. Er kwamen verschillende bagno’s (strafkampen) in het gebied, met als hoofdzetel Saint-Laurent-du-Maroni, voor veroordeelde misdadigers uit heel Frankrijk. De veroordeelden moesten er dwangarbeid verrichten. Vele stierven in het bagno als gevolg van ziekten en slechte behandelingen. Door de verschrikkelijke omstandigheden van de bagnards begonnen humanitaire organisaties te ijveren voor de sluiting van de strafkolonie. Op aandringen van de Frans-Guyanese volksvertegenwoordiger Gaston Monnerville besliste men in 1938 er een einde de maken. De deportaties werden toen stopgezet, maar door de Tweede Wereldoorlog duurde het tot 1946 tot de strafkolonie sloot en de laatste ex-gevangenen keerden pas in 1953 terug.

Legioen eenheden: - - -

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
KNIL


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Historisch Centrum Limburg, BS Geboorte Burgerlijke Stand in Limburg, Kerkrade, archief 12.051, inventaris­num­mer 24, 29 maart 1900, aktenummer 120
[2] 2.10.50 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Stamboeken en pensioenregisters van Militairen KNIL in Oost- en West-Indië, 1815-1949 (1954) 288 folio's 46004-46200
[3] Regionaal Historisch Centrum Limburg, BS Huwelijk Burgerlijke Stand in Limburg, Kerkrade, archief 12.051, inventaris­num­mer 87, 6 november 1931, aktenummer 305
[4] Brabants Historisch Informatie Centrum Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in Breda, Deel: 317, Periode: 1925-1926, Breda, archieftoegang 55, inventaris­num­mer 317, Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen
[5] Schuttevaêr; weekblad gewijd aan de belangen van den handel en de binnenlandsche scheepvaart, jrg 48, 1936, no 36, 05-12-1936
[6] S.S. "Cottica"
[7] Hell beyond the Seas. A convict's own story of his experiences in the French Penal Settlement in Guiana, retold by Aage Krarup-Nielsen 1933
[8] Vreemde Krijgsdienst
[9] 2e lijst geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant van woensdag 25 november 1953 nummer 229, van personen die Ingevolge artikel I lid 8 van de Wet van 30 juli 1953 (Staatsblad 363) hun Nederlanderschap herkregen.