Van de Goorbergh, Antonius


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van den Goorbergh Antonius 18-06-1896, Teteringen Van den Goorbergh, Cornelis Huijbregts, Pieternella

Legioen periode: 1923 - 1928

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1923 - - / - 1928 / - - / -

Biografie


Antonius van de Goorbergh(1) werd op 18 juni 1896 te Teteringen geboren als zoon van Cornelis van de Goorbergh en Pieternella Huijbregts.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg hij in 1916 een straf omdat hij zich te dicht in de buurt van de rijksgrens bevond. In 1921 kreeg hij een straf door in het openbaar met een wapen te lopen.

Vreemdelingenlegioen

In 1923 nam Antonius van de Goorbergh dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen in Marokko, periode 1927-1928
[ Coll. NLL. Conv. VASKANOVITSCH ]


In 1928 keerde hij terug naar Nederland.

Spanjestrijder

In juli 1930 vertrekt Antonius van de Goorbergh naar Spanje om zich aan te sluiten bij de Internationale Brigaden. Voor een uitvoerige beschrijving over deze periode zie:

https://spanjestrijders.nl/bio/goorbergh-anton-van-den

Naturalisatie

Bij zijn naturalisatie in 1962 staat in de Memorie van Toelichting:
“In artikel 1, onder 5, wordt voorgedragen Antonius van de Goorbergh. Deze oud-Nederlander werd in 1896 te Teteringen geboren. Hij verloor zijn nationaliteit in 1923 door dienstneming bij het Franse Vreemdelingenlegioen. In 1928 keerde hij naar ons land terug. Gedurende de jaren 1936/1937 nam hij aan regeringszijde deel aan de Spaanse burgeroorlog. Hoe- wel op verzoekers gedrag tijdens de oorlogsjaren wel enige aan- merkingen zijn te maken, behoeft zulks naar het oordeel van de ondergetekende diens naturalisatie thans niet meer in de weg te staan. Adressant geniet een uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet.”

Bronnen


• Staten-Generaal digitaal, Memoire van Toelichting https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19611962/0000260532/1/pdf/SGD_19611962_0001750.pdf
• Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Bureau voor Nationale Veiligheid (BNV), (1933) 1945-1946 (1980), nummer toegang 2.04.80, inventarisnummer 1435
• Komintern Archief RGASPI 545-3-249
• 2.05.03, Ministerie van Buitenlandse Zaken, A-dossiers 1815-1940, A-197-bis Spanje, Hulp en Bijstand i.v.m. onlusten in Spanje, inv. Nr 1676
• 2.09.99(.01) Ministerie van Justitie, archief betreffende Oud-Spanjestrijders 1937-1941 (-1969): 71

(1) In diverse bronnen ook als Van den Goorbergh geschreven.

Legioen eenheden: 1923 - 1928

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Spaanse Burgeroorlog


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen