Van der Eem, Robertus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van der Eem Robertus Th. L. M. 1940, Nijmegen Van der Eem, Antonius Theodorus Johannes Henricus Wakelkamp, Maria Elisabeth

Legioen periode: - - 1959

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- - - - / - 1959 / Desertie - / -

Biografie


Op dinsdag 15 september 1959 melden diverse landelijke en regionale dagbladen de dood of mogelijke dood van twee Nederlandse legionairs. Het meerendeel van de kranten gaf een vertaling van een bericht van het Franse persbureau AFP met volgende tekst:

“Naar het Franse persbureau AFP meldt zijn twee Nederlandse jongemannen die een jaar geleden in het Franse vreemdelingenlegioen dienst hebben genomen door Algerijnse opstandelingen doodgeschoten. Zij behoorden tot een groepje van vijf legioensoldaten die in de lente gedeserteerd zouden zijn en die door leden van de FLN (Front de Liberation Nationale) bij Mecheria [ Algerije] volgens mededelingen van een naar de Fransen overgelopen rebel zouden zijn vermoord.
De Nederlanders zijn Robertus van der Eem in 1940 in Nijmegen geboren wiens ouders jaren geleden naar St. Michielsgestel zijn verhuisd en Lambertus Nicolaes die in 1937 in Maastricht geboren is. Hij is een jaar geleden uit de registers van de burgerlijke stand in deze gemeente geschrapt wegens vertrek naar Frankrijk”

Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen omstreeks 1959
Poste Lt. NOACK
Mort au Champ d’Honneur
Le 10 Juillet 1957
[ Illustratie ]

Een variant op dit bericht is een artikel van de United Presse (UP):

“ALGIERS, dinsdag Het Franse opperbevel heeft de namen bekendgemaakt van elf Duitse, Italiaanse, Nederlandse, Hongaarse en Spaanse leden van het Franse vreemdelingenlegioen, die door de Algerijnse rebellen zouden zijn doodgeschoten in Tunesië.
Dit Franse communiqué is gebaseerd op mededelingen van een naar de Fransen overgelopen rebel. Tot een groepje van vijf, dat in de lente gedeserteerd zou zijn en op 2 juni [1959] door de rebellen zou zijn geëxecuteerd, behoren volgens het Franse communiqué Robertus van der Eem, geboren in 1940 in Nijmegen, en Lambertus Nicolaes geboren in 1937 te Maastricht. In het communiqué werd niet opgehelderd, waarom de legioensoldaten geëxecuteerd zijn. – [UP]”

Een tweede variant koppelt het bericht van de gedode legionairs aan een bericht over succesvolle deserties.
De koppen van dit artikel zijn “Vreemdelingenlegioen voor 70 pct. Duits” Executie van deserteurs?”

“De leider van de „repatriëringsdienst” in het Algerijnse Bevrijdingsfront, Si Moestapha, heeft te Aken in West-Duitland verklaard dat het Franse Vreemdelingenlegioen voor ongeveer zeventig procent uit Duitsers bestaat. Hij betoogde dat z’n groot percentage de Duitsers wel een slechte naam moet bezorgen in het Midden-Oosten. Het Bevrijdingsfront moedigt thans legionairs aan om over te lopen naar de rebellen teneinde daarna te worden gepatrieerd. Volgens Moestapha had de Algerijnse „repatriëringsdienst” reeds 2.829 legionairs in staat gesteld uit Noord-Afrika naar huis terug te keren.
Hiertegenover stelt het Franse opperbevel in Algiers een lijst met namen van 11 Duitsers, Italiaanse, Nederlandse, Hongaarse en Spaanse legionairs, die na hun desertie door Algerijnen in Tunesië zouden zijn doodgeschoten. De Nederlanders zijn volgens deze Franse bekendmaking de 19 jarige Robertus van der Eem uit Nijmegen de 22-jarige Lambértus Nicolaes uit Maastricht”.

Jeugd

Robertus Th. L. M. van der Eem werd geboren tussen 28 september t/m 4 october 1940 te Nijmegen als zoon van Antonius Theodorus Johannes Henricus van der Eem en Maria Elisabeth Wakelkamp [2].

Legioen eenheden: - - 1959

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Het vaderland 15-09-1959
[2] Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 05-10-1940. Rubriek BURGERLIJKE STAND van 28 Sept. t/m 4 October 1940