Van Gelooven, Theodorus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van Gelooven Theodorus 04-12-1928, Waddinxveen [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: [-] - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


1967 Naturalisatie

In 1967 werd het Nederlanderschap verleend aan:

4
van Gelooven, Theodorus, geboren te Waddinxveen (Zuid- Holland) 4 december 1928, chauffeur, wonende te Waddinx- veen, provincie Zuid-Holland;

In het samen met de onder 3 en 6 genoemde verzoekers geformuleerde Memorie van Toelichting stond:

De onder 3 [ Geleijnse, Cornelis ] en 4 genoemde verzoekers verloren het Nederlanderschap door zonder daartoe bekomen verlof vrijwillig dienst te nemen bij het Franse Vreemdelingenlegioen;

de verzoeker genoemd onder 6 [ Hartzuiker, Nico ] trad in 1937 vrijwillig in Spaanse krijgsdienst.
Zij verloren daardoor op grond van artikel 7, onder 4e, van meergenoemde wet hun nationaliteit.

Met afwijking van het in de wet op het Nederlanderschap omtrent de betaling bepaalde wordt de onder 6 genoemde verzoeker overeenkomstig de gebruikelijke gedragslijn ten aanzien van personen die tengevolge van artikel 7, onder 4e, van deze wet vóór mei 1940 het Nederlanderschap verloren voor kosteloze naturalisatie voorgedragen.

Franse Vreemdelingenlegioen

Theodorus van Gelooven nam dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Uit de gegevens van zijn naturalisatie verzoek kan mogelijk afgeleid worden dat dit na 1940 was.

Legioen eenheden: [-] - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] SGD 1967 0001275