Van Leeuwen, Arie


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van Leeuwen Arie 14-11-1912, Katwijk Van Leeuwen, Arie Van Ees, Alida

Legioen periode: 1938 - 1939

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
75109 1938 [-] [-] / [-] 12-12-1939 / Non Mort pour la France Amelie les Bains / Frankrijk

Biografie


Jeugd

Arie van Leeuwen werd geboren op 14 november 1912 te Katwijk als zoon van Arie van Leeuwen en Alida van Ees.

1931 KNIL

Op 13 januari 1931, 18 jaar oud, nam Arie van Leeuwen vrijwillig dienst bij het KNIL.

Arie van Leeuwen zijn naam in de Namenklapper op de Suppletiefolio’s, folio nummer 48285.

Op 23 februari 1931 werd hij geschikt bevonden voor uitzending.
De inschrijvingen in het Stamboek onder “Algemeen stamboeknummer in Indië” 89144 zijn als volgt:

13 januari 1931 verbonden voor den Overzeeschen militairen dienst, zowel in als buiten Europa voor vijf jaren, ingaande met den dag van geschiktbevinding voor uitzending toegelaten als soldaat.

Is ingeschreven voor den dienstplicht voor de lichting van het jaar 1932 voor de gemeente Leiden (Z.H.) onder No 220.

23 februari 1931 Geschikt voor uitzending; premie f 400.-

Bestemd voor buitengewoon dienstplichtige van de lichting 1932 voor de gemeente Leiden onder no 535.

28 september 1932 Bestemd om op grond van pernt 7 ad. C. zijner verbandakte en artikel 4 (3) sub c der Algemene Order 1925 no 20 in verband met de Algemeene Order 1920 no 48 art 6§1 sub H
in Nederland te worden ontslagen.

12 October 1932 Derwaarts vertrokken per m.s. ” P.C. Hooft”

per S.S. P.C. Hooft
Aangekomen te Amsterdam
den 8 November 1932

KOLONIËN Strafboek No. : 5232

VOLL STAMBOEK 53795

Hb_1 Feb. 1933 – 484
22 ” ” – 880
20 Mrt ” – 1308
betrokkene en vader ingelicht waarom geen aanspraak op gratificatie (verzwegen lich. gebrek)

Verz. om wederd. afgewezen Afdbrf 1-2-’35 – 520/ C.

Foto van Arie van Leeuwen uit 1931.
Studio opname in uniform kort nadat hij vrijwillig dienst genomen had bij het KNIL. 

1932 Terugkeer naar Nederland

Ca. 1,5 jaar later keerde Arie van Leeuwen weer terug naar Nederland.
Hij werd in Nederland uit de dienst van het KNIL ontslagen.

In dagblad “Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië” van 10 oktober 1932 stond Arie van Leeuwen vermeld op de passagierslijst van ms. P. C. Hooft.

De ms. P. C. Hooft in de haven van Tandjoengpriok, omstreeks1930.

1933

In 1933 maakte Arie van Leeuwen, waarschijnlijk samen met zijn vader, aanspraak op zijn gratificatie. Deze werd echter afgewezen op basis van “verzwegen lichamelijke gebreken”.

1935

In 1935 diende hij waarschijnlijk een verzoek in weer in dienst te mogen treden, dit verzoek werd afgewezen op 1 februari 1935.

Franse Vreemdelingenlegioen

1938

Begin 1938 nam Arie van Leeuwen dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Zijn Numero Matricule werd 75109.

1939

27 augustus 1939

Vanuit het militaire hospitaal Michel Lévy in Marseille werd Arie van Leeuwen op 27 augustus 1939 opgenomen in het militaire hospitaal van Amelie-les-Bains in de Franse Pyreneeën

Ansichtkaart uit 1938 van het L’Hopital Militaire Michel Lévy in Marseille

12 december 1939

Op 12 december 1939 overleed Arie van Leeuwen, 27 jaar oud, in dat militaire hospitaal van Amelie-les-Bains. Hij was op dat moment ingedeeld bij 4e régiment étranger d’infanterie (4e REI).
Omdat Arie van Leeuwen overleed tijdens de Tweede Wereldoorlog is zijn naam opgenomen in de database van Franse militaire oorlogsslachtoffers. Meer dan zijn naam is aan personalia niet opgenomen.
Daarom kon hij eerder niet als Nederlandse legionair geïdentificeerd worden.
De aanduiding Non Mort pour la France, wijst er op dat hij niet tijdens een gevecht gesneuveld is.

Het militaire ziekenhuis in het kuuroord Amelie les Bains.

Nog geen maand later overleed zijn zus Alida van Leeuwen, 23 jaar oud. In de overlijdens advertentie gepubliceerd in het “Leidsch dagblad” staat de naam van broer Arie van Leeuwen al niet meer vermeld.
Aangenomen wordt dat de familie reeds op de hoogste was gesteld van zijn overlijden.

Dank

Bijzondere dank aan Bea Keijzer.
Arie van Leeuwen was haar oom.

Legioen eenheden: 1938 - 1939

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
4e REI Auto Marrakech MarokkoLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
KNIL


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Erfgoed Leiden en omstreken te Leiden, Bevolkings­register Archief van het algemeen en dagelijks bestuur, (1545) 1816-1929 (1963); Bevolkingsbo..., Leiden, archief 0516, inventaris­num­mer 1374, 74. supplement XVII A. (1 - 338), folio 188
[2] NL-HaNA_2.10.50_298_0182
[3] Collectie Tropenmuseum. De haven van Tandjoengpriok op de achtergrond het station Batavia Java
[4] Service historique de la Défense, Caen Cote AC 21 P 164378