Vinke, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Vinke Johannes Wilhelmus 28-10-1902, Losser Vinke, Johannes Wilhelmus Dankelmann, Friederike Henriette

Legioen periode: [-] - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Johannes Wilhelmus Vinke werd op 28 oktober 1902 te Losser geboren als zoon van Johannes Wilhelmus Vinke en Friederike Henriette Dankelmann.

1925 Huwelijk

Hij trouwde op 5 maart 1925 te Enschede met Annigje Hendrika Sleeuwits.

Publicatie Burgerlijke Stander der Gemeente Enschede Ondertrouw van J.W. Vinke en A.H. Sleeuwits
[ Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 13-02-1925 ]

Franse Vreemdelingenlegioen

Op 19 april 1937 zou zijn vrouw aan de Politie in Enschede verklaren dat haar man
“vroeger als Nederlander in het Franse-Vreemdelegioen dienst had genomen”

Wanneer dit is geweest is niet bekend.

Fragment uit de Politie verklaring waarin de echtgenote van Johannes Vinke melding maakt dat haar man er in het Vreemdelingenlegioen dienst had genomen. [1]

Foto door de echtgenote aan de Politie van Enschede overhandigd.
Aangeven was ooit met het cijfer 2 waar Vinke stond, maar dat is op de slechte kopie niet meer te zien.

1937 Spaanse Burgeroorlog

Johannes Vinke vertrok in februari 1937 naar Spanje.
Hij liet op dat moment zijn vrouw Annigje Sleeuwits met vier kinderen achter.
Uit het verhoor dat de Enschedese politie haar in april 1937 afneemt, kwam duidelijk naar voren dat het tussen de echtelieden niet boterde. Zij had de indruk dat hij meer om ‘de partij’, de communistische partij, gaf dan om haar. Voor hij naar Spanje vertrok, had ze al eens laten weten dat ze genoeg had van de partijvergaderingen die bij hun thuis werden gehouden.
Ze vertelde verder dat het voor Hannes – zoals hij genoemd werd – nog niet zo makkelijk was geweest om naar Spanje te gaan omdat hij stateloos was – hij had namelijk in het Franse vreemdelingenlegioen gediend – maar ze ging er van uit dat de Partij hem van papieren en geld had voorzien.
Er was ook nog sprake van een Duits meisje waar Hannes omgang mee heeft ( “wij hebben daar woorden over gehad” tekent de politieman op) – mogelijk een Duitse vluchtelinge.
Vinke’s vrouw overhandigde de politie een foto waar hij opstond met de stad- en partijgenoot waarmee hij vertrokken was, Bernard Leusink.
Ze vertelde dat ze een brief van hem had gekregen met het verzoek zich tot een partijman te wenden die moest bewerkstelligen dat hij terug kon komen.
Maar dat had ze niet gedaan want “van de leden van de Partij zal ik niets te horen krijgen, want ik word versleten voor Fascist.”

Over Vinke’s activiteiten in Spanje ontbreken gegevens maar de kans is groot dat hij gewond was geraakt en op doktersattest terug kwam naar Nederland.

Terugkeer naar Nederland

‘ronselen voor Spanje’


In juni 1938 was hij in ieder geval terug en hield hij zich volgens een rapport van de Centrale Inlichtingendienst bezig met het ‘ronselen voor Spanje’.

Op 1 juni 1938 had de Enschedese politieman van Gent zich verdekt opgesteld op het station van Enschede – er waren geruchten dat enige jongmannen op weg zouden gaan naar Spanje.
Bij het station trof hij Vinke die “met zijn hand een afwerend teken geeft”.
Daarop werd de woning van Vinke doorzocht werd er het nodige in beslag genomen:
een in het Frans gesteld medisch attest van 4 maart 1937, ondertekend door een arts van de Sanitaire Dienst van de Internationale Brigade in Albacete, een paar brieven uit Spanje van Johan Leusink, een broer van Bernard Leusink, en een notitieboekje “houdende tal van aantekeningen betreffende een verblijf in Spanje”.
Vinke verklaarde dat hij geen lid was van de CPN maar wel met de partij sympathiseert en dat hij nooit verder was gekomen dan Parijs. Over het doktersattest wenste hij geen verklaring af te leggen en het notitieboekje was niet van hem, bovendien heeft hij geen idee hoe het in zijn woning terecht was gekomen.
Ook Bernard Leusink werd verhoord en die ziedat hij wel in Spanje was geweest maar er was weggegaan uit onvrede. Vinke was volgens hem ook maar tot Parijs gekomen
“ik meen dat hij werd afgekeurd omdat hij het eten niet verdragen kon”.


1957 Overlijden

Op 4 mei 1957 overleed Johannes Vinke te Enschede

Legioen eenheden: [-] - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Spaanse Burgeroorlog


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Bureau voor Nationale Veiligheid (BNV), (1933) 1945-1946 (1980), nummer toegang 2.04.80, inventarisnummer 3411
[2] Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.403-L.14
[3] Historisch Centrum Overijssel, BS Huwelijk Losser 1812-1932, Losser, archief 123, inventaris­num­mer 8863, 3 september 1901, aktenummer 52
[4] Historisch Centrum Overijssel, BS Huwelijk Enschede 1812-1932, Enschede, archief 123, inventaris­num­mer 3731, 5 maart 1925, aktenummer 52
[5] Spanje Strijders Vinke, Hannes