Wiggers, Wilhelmus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Wiggers Wilhelmus 03-09-1913, Arnhem Wiggers, Hendricus Hanselaar, Anna

Legioen periode: 1938 - 1945

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
77135 1938 [-] [-] / [-] 05-1945 / [-] [-] / [-]

Biografie


1957, Naturalisatie

In mei 1957 kreeg Wilhelmus Wiggers, toen 43 jaar oud, “de hoedanigheid van Nederlander verleend“.
Het memorie van toelichting van zijn naturalisatie luidde als volgt:

Artikel 2. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en onder 3°, der wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan Wilhelmus Wiggers, geboren te Arnhem (Gelderland) 3 september 1913, dakbedekker, wonende te Arnhem, provincie Gelderland.

De staatloze verzoeker Wilhelmus Wiggers, genoemd in artikel 2, is Nederlander van geboorte.
Hij verloor zijn nationaliteit door in 1938, zonder daartoe bekomen Koninklijk verlof, in dienst te treden bij het Franse vreemdelingenlegioen.
Hij heeft daarbij tot mei 1945 gediend.
In Noord-Afrika heeft hij gestreden tegen de Duitsers, die hem in 1943 krijgsgevangen maakten.
Verzoeker woont sedert 1948 weer in Nederland.

Hij is gehuwd met een Nederlandse vrouw en zijn kinderen bezitten de Nederlandse nationaliteit. Als dakbedekker voorziet hij in het onderhoud van zich en zijn gezin. In overeenstemming met de ter zake gevolgde gedragslijn wordt deze verzoeker voor kosteloze naturalisatie voorgedragen. [2]

Jeugd

Wilhelmus Wiggers werd geboren op 3 september 1913 in Arnhem.

Koloniale Reserve en KNIL

1931

Op 5 november 1931, 18 jaar oud, verbond Wilhelmus Wiggers zich “voor den Overzeeschen militaire dienst” voor de duur van vijf jaren.

1932

Op 24 februari 1932 vertrok Wilhelmus Wiggers met het motorschip Joh. van Oldenbarnevelt naar Nederlandsch-Indië.

De “Johan van Oldenbarnevelt” in de nieuwste Sluis IJmuiden,
omstreeks 1930

1936 Den Haag

Op 7 februari 1936 werd hij ingeschreven in het bevolkingsregister van Den Haag afkomstig uit Arnhem.
Als beroep had hij schilder opgegeven.
Hij werd op 10 december 1936 weer uitgeschreven, vertrokken naar Arnhem.

Franse Vreemdelingenlegioen

1938

In 1938 nam Wilhelmus Wiggers, 24 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1943 Oued Kebir

Tunesie 1943.
Krijgsgevangen genomen soldaten van het Vreemdelingenlegioen.
Karakteristiek voor het Tunesische landschap zijn de hoge cactus hagen, zichtbaar in de achtergrond.
[ Soldats de la Légion étrangere captures au cours d’un combat en Tunisie ]


1943 Viggers, rekrutering Noord-Afrika

Eind 1943 verscheen de naam Viggers op een lijst van Legionairs van Nederlandse herkomst die tijdens gevechten in Tunesië gewond waren geraakt of vermist. De Fransen betitelde deze lijst als
“Liste Nominative des Legionnaires de Nationalite Hollandais”.
Als legionnaire 2e Cl. VIGGERS Wihelmus met No d’Inc. 77.135 stond Wilhelmus Wiggers vermeld als vermist op 18/1/43 bij Oued Kebir, “Prisonnier en Italie”.

De sergeant Lagas, zelf oud-legionnaire die assisteerde bij de rekruterings activiteiten had de lijst doorgenomen. Bij de naam VIGGERS werd daarop, in een brief van 11 december 1943 van de Consul Generaal der Nederlanden Gerard J.A.M. Randshuyzen aan de Minister van Oorlog in Londen het volgende aangetekend:

…. dit moet vermoedelijk zijn: Willem WIGGERS. Lagas heeft hem in 1939 gekend in het 3/3 REI te TAZA en FEZ. Wiggers heeft een avontuurlijk karakter, maar is zeer zeker een bruikbaar soldaat. Hij beweerde destijds in het Ned. Koloniale Leger in N.O.I. geweest te zijn.
Nadere inlichtingen kunnen zeker beter verstrekt worden door E.N.R. BURGERS (ex-legionniare reeds in het V.K. aangekomen), die lang met Wiggers tesamen in de muziek van het 3/3 REI is geweest.

[ Op basis van de verwijzing naar “het Ned. Koloniale Leger in N.O.I.” doorzocht NLLegioen daarom ook het register van de Koloniale Reserve en het KNIL, wat inderdaad bevestigde dat Wilhelmus Wiggers daarin dienst had gedaan.

Bij E.N.R. Burgers betreft het Ernst Nicolas Richard Burgers, geboren 21 juli 1913 in Deventer, in 1937 had hij dienst genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen ].

1948 Terugkeer naar Nederland

In 1948 keerde Wilhelmus Wiggers weer terug naar Nederland.Legioen eenheden: 1938 - 1945

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
3 REILegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
KNIL


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] 0354-01.1948 Haags Bevolkingsregister (gezinskaarten)
[2] SGD 19561957 0001496
[3] Namenklapper KNIL
[4] Stamboek KNIL
[5] Passagierslijst. Algemeen Handelsblad 24-02-1932