Wijnberg, Onne


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Wijnberg Onne 13-08-1934, Amsterdam Wijnberg, Albert Janssen, Francina Catharina

Legioen periode: 1954 - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1954 [-] [-] / Frankrijk [-] / Poging tot aanmelding [-] / [-]

Biografie


Het Nieuwsblad van het Noorden was op 21 december 1954, een van de Nederlandse dagbladen die het volgende artikel publiceerde over de Oud Korea ganger O.W.

Vader was er ook geweest en dus vond de zoon, soldaat O. W. uit Amsterdam, het nodig om zich ook maar bij het Franse Vreemdelingenlegioen te melden.

Hij trok met een vriend naar Parijs, kreeg er papieren en kwam in het aanmeldingsdepot terecht. Daar kreeg hij echter de schrik beet.

Het bleek hem, dat de toestanden er wel een beetje anders waren, dan in het Korea-detachement, waarin hij zich als krijgsman goed gedragen had, maar disciplinair minder fraai.

Er was ook daar al haast geen land met hem te bezeilen geweest, zodra hij achter het front was.
Het tochtje naar Parijs en de vlucht terug naar Nederland valt nu eenmaal onder het begrip desertie.
De vrijgevochten vogel werd door de Krijgsraad tot een jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en ontslag uit de dienst veroordeeld.
W. vond deze straf erg hoog en kwam in beroep bij het Hoog Militair Gerechtshof. Hij was dan toch maar vrijwillig teruggekomen.
Dat maakte naar oordeel van de advocaat-fiscaal de desertie er niet minder om.
Bevestiging van het vonnis werd gevorderd. De uitspraak volgt later.

Wie was deze Oud-Korea ganger die een vader zou hebben gehad die in het Franse Vreemdelingenlegioen had gediend en hier zelf ook dienst in wilde nemen?

Jeugd

Onno Wijnberg werd geboren op 13 augustus 1934 als zoon van Albert Wijnberg en Francina Catharina Janssen.

1953 Nederlands Detachement Verenigde Naties

Onno Wijnberg vertrok op 3 april 1953, 18 jaar oud, als vrijwilliger bij het Regiment van Heutz, naar Korea.

Diverse dagbladen, waaronder de De Volkskrant, berichten hier op 4 april 1953 als volgt over:

ROOSENDAAL, 3 April — Een trein met 173 vrijwilligers is vanmiddag naar Marseille vertrokken. In deze Franse havenplaats gaat het detachement onder commando van de eerste luitenant J. Beekman morgen aan boord van de „Skaubryn”, een door Frankrijk gecharterde Noorse boot, met bestemming Korea.
[…]
In de Engelbrecht van Nassaukazerne was tevoren een korte afscheidsplechtigheid gehouden. Tijdens deze bijeenkomst las luitenant Beekman een telegram voor van koningin Juliana, waarin de mannen werden aangespoord de naam van Nederland hoog te houden.
[…]

Twee Nederlandse Korea-vrijwilligers bezetten hun post in de loopgraven, ergens in de voorste linies. […]
[ Nieuwe Tilburgsche courant 23-02-1952]

Franse Vreemdelingenlegioen

In het krantenartikel van 21 december 1954 staat dat Onne Wijnberg in een aanmeldingsdepot terecht was gekomen. Of hij daadwerkelijk dienst had genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen, dat wil zeggen een “Acte d’Engagement” had ondertekend is uit het artikel niet op te maken.

Legioen eenheden: 1954 - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Korean war medal
United Nations medal
Kruis voor recht en vrijheid


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Nederlands Detachement Verenigde Naties


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Noord-Hollands Archief, BS Huwelijk Haarlem, 12 mei 1932, aktenummer 301
[2] Delpher