Z., H.


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Z. H. 1904, Harlingen [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: [-] - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Op 8 oktober 1964 verscheen in het “Nieuwsblad van het Noorden” het volgende artikel over een Nederlander die in het Franse Vreemdelingenlegioen had gediend:

Harlinger zwerver gebroken „thuis”


Als een menselijk wrak keerde week de zestigjarige H. Z. naar zijn geboorteplaats Harlingen terug, waar de politie hem bedelend langs de straat aantrof en meenam naar het bureau.
Z. heeft een leven vol avontuur achter de rug was zeeman, vocht in het Franse vreemdelingenlegioen, werd in de oorlogsjaren door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt en zwierf daarna nog van het ene einde van de wereld naar het andere.
Nergens had hij een woning.
Zijn onderdak was meestal de blote hemel.
De man is voor de officier van Justitie te Leeuwarden geleid.
Er zal voor hem een verpleeginrichting worden gezocht, waarin hij de laatste jaren van zijn leven tot rust zal kunnen komen.

Onderzoek, wie was H. Z. ?

Wat we via het artikel te weten komen is dat H. Z. omstreeks 1904 te Harlingen geboren moet zijn. Gewerkt heeft als zeeman en op zeker moment dienst heeft genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Mogelijk werd hij in 1940 bij de strijd om Frankrijk krijgsgevangen genomen door de Duitsers.
Hij zou dan voor een frontsoldaat al behoorlijk op leeftijd zijn geweest, 36 jaar oud.

Zie deze Blog over de mogelijke identificatie van H.Z.

Legioen eenheden: [-] - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen