Zeegers, Emile


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Zeegers Emile Marie 27-02-1890, Parijs (Frankrijk) Zeegers, Gauthier Albert Kilsdonk, Maria Geertruij

Legioen periode: 1914 - 1915

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
27071 22-08-1914 Sous-intendance C Parijs / Frankrijk 09-05-1915 / Disparu Berthonval / Frankrijk

Biografie


Jeugd

Emile Marie Zeegers werd geboren op 27 februari 1890 te Parijs, 18e artt., als zoon van Gauthier Albert Zeegers en Maria Geertruij Kilsdonk.
Zijn ouders waren op 21 juli 1887 te Amsterdam getrouwd.
Zijn vader was geboren in 1853 te Amsterdam en had als jonge man als scheepsklerk bij de Nederlandse Marine gediend en stond in 1880 als gepensioneerd officier administratie geregistreerd.
Zijn moeder werd in 1852 eveneens te Amsterdam geboren.

Op 5 maart 1887 vertrok Gauthier Albert Zeegers naar Parijs.
Op 19 januari 1889 werd te Parijs eerste kind, een zoon, Gauthier Albert Marie Zeegers geboren.
Gauthier Zeegers kwam echter na enkele dagen al te overlijden.
Twee jaar na de geboorte van Emile Zeegers, werd te Levallois-Perret , Jean Anne Jacob Zeegers geboren. Weer twee later in 1894 te St Gilles Brussel, Jean Joseph Zeegers.

1896 – 1901 Amsterdam

In de periode 1896 tot 1901 vestigde het gezin zich in Amsterdam.

Franse Vreemdelingenlegioen

Emile Zeegers nam op 22 augustus 1914, 24 jaar oud, vrijwillig dienst voor de duur van de oorlog te Parijs bij de Sous Intendance C au titre de la Légion étrangère.
Als adres had hij Paris, rue N.D. de Lorette 12 opgegeven wat gelegen was in het 9e Arrt.
Als beroep “Employé de Banque”, medewerker bij een bank.
Zijn Numéro matricule du recrutement werd 4128.
Hij had blond haar blauwe ogen en zijn lengte was 1 meter 80.

Hij werd ingedeeld bij het 1er Regt Etranger depot de Bayonne.
Zijn numero matricule bij het Vreemdelingenlegioen werd 27071.
Hij kwam op 24 augustus 1914 bij zijn eenheid aan als soldat 2e classe.

Broers

Emile Zeegers had dienst genomen samen met zijn 4 jaar jongere broer Jean Zeegers.
Jean’s Numéro matricule du recrutement was 1760. Zijn numero matricule bij het Vreemdelingenlegioen werd 27072, het nummer dat volgde op dat van zijn broer Emile.

2e de Marche du 1er Etranger

Beide broers werden ingedeeld bij het 2e de Marche du 1er Etranger.

Deze eenheid werd in de periode augustus – september 1914 opgericht door het samenvoegen van het 5e bataillon du 1er Etranger uit Sidi Bel Abbes en de oorlogsvrijwilligers (EVDG) uit de depots in Lyon, Bayonne en Avignon.
In oktober ging de eenheid naar het opleidingskamp “camp de Mailly” waar o.a. batailon C werd geformeerd uit de mannen afkomstig uit het depot in Bayonne. Zeer waarschijnlijk diende dus beide broers in dit Batailon.

1915

Op 23 februari 1915 werd hij bevorderd tot Legionaire du 1ere classe.

Berthonval 9 mei 1915, vermist

Op 9 mei 1915 werd Emile Zeegers te Berthonval (Pas de Calais) als vermist opgegeven.
Een dag later op 10 mei 1915 werd hij uitgeschreven bij zijn eenheid.

Bois de Berthonval

Brief Nederlandse Gezant te Parijs 29 mei 1915

De namen van beide broers komen voor in een brief van de Nederlandse Gezant te Parijs van 29 Mei 1915.

1916

Omstreeks 1916 werd Emile Zeegers door de Militaire Administratie geïdentificeerd als een mogelijke dienstplichtige en daarom opgenomen in het Stamboek van dienstplichtige en reserve personeel.
In zijn staat van dienst werd genoteerd:

Recense avec la cl. 1917 (Loi du 13 avril 1916) comme Fils d’étranger n’ayant pas répudié la qualité de Français dans l’arme qui a suivi l’epoque de sa majorité – Français a titre définitif art 8 § H du Code Civiel. Domicilie en France.

Bij “Décision du Conseil de Révision et Motifs” werd genoteerd

Inscrit sous le no 23/95 de la list du canton du 9e art, Tableau suppre
Classe dans le 3 partie de la liste en 1916 (Loi du 13 avril 1916) avis cl. 1911.

Met een stempel werd er later nog bijgezet

Fiches matriculaire et d’affection créées le 1 Juin 1921

Later werd schijnbaar pas bekent dat Emile Zeegers reeds in 1914 als vrijwilliger dienst had genomen en sinds 9 mei 1915 vermist was.

1922 Onderscheiding

In zijn “Etats Signalétiques et des Services Militaires” werd in 1922 de volgende onderscheiding bijgeschreven.

Inscrit au tableau special de la Medaille Militaire a titre posthume

“Brave légionnaire est tombe glorieusement le 26 Juin 1915 en se portant vaillamment a l’attaque du ravin de Souchez”

JO du 24 mai 1922

Hier was echter sprake van een administrative fout.
Het betrof de onderscheiding posthuum toegekend aan zijn broer Jean Joseph.

Du 13 Avril 1916.
(Promulguée au Journal officiel du 15 avril 1916)
LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DEPUTES ONT ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit

Art. 1er. Les ajournés des classes 1913, 1914, 1915, 1916 et 1917, ainsi que les exemptés des classes 1915, 1916 et 1917, seront convoqués les conseils de révision cantonaux aux dates fixées par le ministre de la guerre. Ces conseils de révision ne seront pas assistés d’un sous-intendant militaire. En cas de nécessité absolue, le préfet pourra déléguer le sous-préfet pour présider, dans son arrondissement, les opérations du conseil de révision. Les commissions médicales militaires et les commissions spéciales de réforme, prévues respectivement par l’article 10 de la loi du 7 août 1913 et par l’article 9, paragraphe 1er, de la même loi, ne seront pas constituées.
2. Seront dispensés de la convocation les exemptés qui auront contracté un engagement pour la durée de la guerre ou l’engagement spécial pour un emploi prévu à l’article 4 de la loi du 17 août 1915. Les ajournés et les exemptés qui seront reconnus, à la suite de l’examen des conseil de révision, aptes au service militaire seront appelés sous les drapeaux aux dates fixées par le ministre de la guerre.
Ceux qui ne se rendront pas à la convocation seront considérés comme aptes au service armé.
3. Les hommes qui seront ajournés par les conseils de révision visés à l’article 1er de la présente loi seront soumis à un examen périodique devant les commissions spéciales de réforme : cet examen aura lieu, en principe, tous les ans. Ceux d’entre eux qui ne se présenteront pas à un de ces examens périodiques seront considérés comme aptes au service armé et incorporés aussitôt.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 13 Avril 1916.

Signé : R. POINCAIRE.

Le Ministre de la guerre, Signé : ROQUES
Le Ministre de l’intérieur, Signé : L. MALVY

Legioen eenheden: 1914 - 1915

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1 RE
2e RM du 1er RELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Etats Signalétiques et des Services Militaires
[2] Noord-Hollands Archief, BS Huwelijk Amsterdam, 21 juli 1887, aktenummer Reg.17 fol. 14v
[3] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4308, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, 19 december 1853, Militieregisters
[4] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Overgenomen delen Deel: 135, Periode: 1921-1925, Amsterdam, archief 5416, inventaris­num­mer 135, 19 december 1853, Overgenomen delen
[5] Mémoire des Hommes
[6] Bois de Berthonval
[7] SHDGR GR 26 N 861 002 0029 T