Mauel, Hubertus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Mauel Hubertus Antonius Carolus 12-11-1857, Maastricht Mauel, Thomas Schetters, Margaretha

Legioen periode: 1887 - 1902

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
2117 - 8374 - 17366 07-09-1887 [-] Lille / Frankrijk 09-10-1902 / Liberable (fin de contrat) [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Hubertus Antonius Carolus Mauel werd geboren op 12 november 1857 in Maastricht als zoon van Thomas Mauel en Margaretha Schetters. [1]

Zijn vader Thomas Mauel was logementhouder van beroep, wat blijkt uit volgende registratie in het bevolkingsregister van Maastricht uit de periode 1860-1880.

Geregistreerden

Thomas Mauel, geboren op 25 december 1820 te Eupen, logementhouder van beroep
Margaretha Schetters, geboren op 16 maart 1817 te Maastricht
Alphons Mauel, geboren op 23 oktober 1845 te Luik
Joseph Mauel, geboren op 8 augustus 1849 te Maastricht
Christina Mauel, geboren op 25 december 1851 te Maastricht
Eliza Mauel, geboren op 25 december 1853 te Maastricht
Hubertus Antonius Carolus Mauel, geboren op 12 november 1857 te Maastricht

Hermanus Josephus Maes, geboren op 11 juni 1843 te Maastricht, daglooner van beroep
Clara Elisabeth Frantz, geboren op 31 maart 1839 te Burgsteinfurt
Ludwig Bernard Maes, geboren op 8 maart 1863 te Sankt Moritz

Hôtel Mauel

Over het logement van de familie is het volgende te vinden op Wikipedia


Op 24 mei 1846 opende de uit Eupen afkomstige Thomas Mauel een café-restaurant aan het Onze Lieve Vrouweplein, Mauel, van beroep logementhouder, was een jaar eerder in het huwelijk getreden met de Maastrichtse Margaretha Schetters. In 1847 werd aan het restaurant, Café de la Promenade geheten, een biljartzaal op de eerste verdieping toegevoegd.
In oktober 1848 werden de twee naast elkaar gelegen huizen aan het Onze Lieve Vrouweplein, bewoond door Mauel en de advocaat Lebens, openbaar verkocht.
Mauel had toen waarschijnlijk ook een huis in Sint Pieter, waar hij in de jaren 1847-1849 regelmatig bals organiseerde.
In december 1849 kondigde hij de heropening van het vernieuwde en vergrote Café de la Promenade aan, waarbij hij tevens gemeubileerde appartementen (“beaux quartiers garnis”) te huur aanbood.
In 1853 is voor het eerst sprake van een Hôtel Mauel (soms gespeld: Mauël).
In 1860 adverteerde Mauel met een afhaalservice per koets vanaf het station voor gasten van het vergrote hotel.
In 1866 stond het hotel te koop en vertrok Mauel naar Hasselt, later naar Brussel.
Blijkbaar vlotte de verkoop niet, want in april 1870 werd het hotel, dat inclusief de “gelagkamer” 22 vertrekken telde, openbaar verkocht.

Nederlandsch Indisch leger

1882 – 1886

Afkomstig uit Tongeren engageerde op 11 juli 1882 Hubertus Mauel, bij het K.W.D. zich vrijwillig als soldaat voor zes jaren bij de Koloniale Troepen.
Op 23 september 1882 vertrok hij aan boord van het stoomschip “Prins van Oranje” naar Batavia.
Daar arriveerde hij op 5 november 1882 en werd geplaatst bij het Depot Baton.
Een jaar later op 15 oktober 1883 werd hij afgekeurd voor “dienst te velde”.
Een paar dagen later op 20 oktober werd hij bestemd voor bentingdienst.

Bentingdienst

De aanhoudende aanvulling te Atjeh, rukt bovendien het leger uit zijn verband, en de overgroote meerderheid, die van dat beriberi-land wordt geëvacueerd, blijft soms maanden en maanden ongeschikt voor den velddienst, en wordt naar de buitenbezittingen overgeplaatst, z. g. voor den bentingdienst (dienst in de forten en posten).
[ De Telegraaf 12-08-1901 ]

Op 1 november 1883 ging hij over naar de Gouvrnt Compie van Riouw.
Daar verbleef hij ca. 2 jaar om op 10 oktober 1885:

“Wegens tijdelijk lichamelijke ongeschiktheid voor alle militaire diensten het paspoort met certificaat van goed gedrag in Nederlandsche Indie toegestaan aan gezien zijne zielsziekte hem ongeschikt maakt ter observatie in eene militaire ziekeninrichting naar Nederland te worden gezonden”.

De registraties in het Stamboek vervolgen:

26 oktober 1885 te Batavia met bestemming krankzinnigen gesticht te Buitenzorg afgedaan.
22 December 1885 Weder in de sterkte van het Leger opgenomen als zijnde bij herkeuring voor den militairen dienst weder geschikt bevonden.

Op 31 januari 1886 ging Hubertus Mauel uit Militaire dienst:

“omdat hij ongenegen is het op den 9 juli 1882 aangegaan Koloniaal verband bij het Indisch leger uit te dienen”

1886 Terugkeer naar Nederland

Op 7 april 1886 kwam Hubertus Mauel met de “Prinses Wilhelmina” in haven van Amsterdam terug in Nederland.

1886 Rijksweldadigheidskolonie

Waarschijnlijk vertrok Hubertus Mauel vanuit Amsterdam naar zijn familie naar Hasselt.
Daar kon de oud-koloniaal schijnbaar niet aarden en werd op 15 juli 1886 in Antwerpen veroordeelt, vanwege landloperij “vagabge
Hij kreeg een gevangenisstraf opgelegd van 3 dagen en 1 maand ter beschikking van de regering wat voor hem betekende tewerkstelling in de Rijksweldadigheidskolonie Hoogstraeten-Merxplas.

[ BE-A0511, ©Rijksarchief Antwerpen-Beveren, Rijksweldadigheidskolonies Hoogstraten, Wortel en Merksplas ]

Inlichtingenstaten – Veroordeling
Hubert Antoine Charles Mauel (Bediende)
geboren 12-11-1857 te Maastricht (NL), wonende te Hasselt
Diversen:
Inschrijvingsnummer: 124150
Datum in: 21-09-1886
Datum uit: 12-10-1886
Datum vonnis: 15-09-1886
Rechtbank: Antwerpen Duur straf: 3d+1m
Totaal: 3
Burgerlijke stand: Ongehuwd
Vader voornaam: Thomas Moeder: Schetters Moeder voornaam: Marguérite

Nog twee keer werd hij eerst in Luik en daarna in Brussel veroordeelt voor landloperij.
Hiervoor werd hij weer in de Rijksweldadigheidskolonie geplaatst.
Eerst van 29 oktober 1886 tot 11 januari 1887.
Daarna van 8 augustus 1887 tot 30 augustus 1887.

Vagabond
Illustratie

18 februari 1887

Met zijn voornamen in een iets andere volgorde, Carolus Hubertus Antonius, Mauél, 29 jaar oud, werd Hubertus Mauél op 18 februari 1887 opgenomen in het gevangenis register van Breda.
Hij was hier maar kort “ter verder geleide v/d grenzen”.

11 maart 1887 “Nederlanderschap verloren”

In 1887 werd met grote letters in het bevolkingsregister achter de naam van Hubertus Mauel geschreven:
“Heeft zijn Nederlanderschap verloren. Algem. Politieblad blz 395 van 11 maart 1887.

Franse Vreemdelingenlegioen (1)

1887 – 1892

Op 7 september 1887 nam Hubertus Mauel op 29 jarige leeftijd in Lille vrijwillig voor 5 jaar dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen. Hij werd ingedeeld bij het 2e Regt Etranger.

Opmerking
Of het Hubertus Mauel zijn eigen initiatief was na zijn derde veroordeling en tewerkstelling in de Rijksweldadigheidskolonie een poging te wagen dienst te nemen in het Franse Vreemdelingenlegioen is, niet bekend.
Mogelijk is er echter een verband met eerdere initiatieven, in 1882, van Nederlandse koloniën vooral oud-militairen aan te moedigen daar dienst te nemen, zie 1882 Naar het Vreemdelingenlegioen vanuit Ommerschans en Veenhuizen.

Algerie du 12 septembre 1887 au 3 novembre 1889 (c)

Hubertus Mauel werd in Lille op transport gesteld naar Algerije waar hij op 12 september 1887 aankwam.
Drie dagen later op 15 september 1887 kwam Hubertus Mauel als soldat 2e classe aan bij zijn eenheid (Corps).

Op 11 mei 1889 verkreeg Hubertus Mauel de rang van caporal.

Bon du Tonkin du 4 novembre 1889 au 11 Septembre 1890 (c)

Op 4 november 1889 werd Hubertus Mauel uitgezonden naar Tonkin.
Op 11 september 1890 kwam hij weer uit Tonkin terug en werd weer gestationeerd in Algerije.

Algerie du 12 7bre 1890 au 9 7bre 1892 (c)


1891, Naturalisatie

Op 26 maart 1891 werd Hubertus Mauel Fransman door naturalisatie.
Samen met nog 11 andere legionairs staat hij op deze publicatie in de Franse Staatscourant.

Op zijn eigen verzoek werd Hubertus Mauel op 16 december 1891 teruggeplaatst naar de rang van soldat de 2e classe.

1892

Op 9 september 1892 zat zijn dienstverband van 5 jaar erop.
Met een Certificat de Bonne Conduite werd hij uit de dienst ontslagen.

Hij gaf aan te vertrekken naar Lille (Grand Place No 6).

Franse Vreemdelingenlegioen (2)

1892 – 1897

Nog geen twee weken later, op 21 september 1892 nam Hubertus Mauel bij de sous Intendance Militaire in Cambrai weer dienst bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Hij werd weer ingedeeld bij het 2e Régt Etranger.

Algérie du 24 7bre 1892 au 3 avril 1895

Op 24 september 1892 was hij weer in Algerije en 29 september 1892 bij zijn eenheid (Corps).
Hij begon weer als soldat 2e classe. Op 1 april 1894 werd hij soldat 1e classe.

Madagascar du 4 avril 1894 au 22 fevrier 1896 (c)

Op 4 april 1894 werd Hubertus Mauel uitgezonden naar Madagaskar en nam daar deel aan de Tweede Madagaskar expeditie.

De Tweede Madagaskar expeditie was een Franse militaire interventie die plaatsvond in 1894-95, waarmee de verovering van het Merina-koninkrijk op het eiland Madagaskar door Frankrijk werd bezegeld.
Het was de laatste fase van de Franco-Hova-oorlog en volgde op de Eerste Madagaskar-expeditie van 1883-85.

Halverwege zijn tijd in Madagaskar werd Hubertus Mauel gedetacheerd bij het Regiment Algerie.

Passé au régt d’Algerie le 15 mars 1895 comme caporal venant du 2e régt Etranger.

Algérie du 22 février 1896 au 24 7bre 1897

Nadat hij in Algerije terug keerde werd hij weer ingedeeld bij het 2e RE in de rang van caporal.
Een jaar later zou hij deze rang weer kwijt raken wegens dronkenschap en gebrek aan waardigheid.

Passé au 2e régt Etranger le 22 février 1896. Incorporé au 2e régt Etranger a compter du 22 février, comme caporal venant du Régt d’Algerie.
Cassé de son grade et remis soldat de 2e classe le 18 avril 1897, pour ivrognerie insétérée et manque de dignite.
Soldat de 2e cl le 18 avril 1897.

Op 5 mei 1897 werd hij overgeplaatst naar het 1 RE en op 21 september 1897 ingedeeld bij de Reserve van het leger.

Deze keer kreeg hij geen bewijs van goed gedrag mee.

Certificat de bonne conduite refusé

Net als 5 jaar eerder gaf Hubertus Mauel aan naar Lille te vertrekken.

Franse Vreemdelingenlegioen (3)

1897 – 1902

Nu iets meer dan twee weken later, op 8 oktober 1897 nam Hubertus Mauel bij de sous Intendance Militaire in Arras voor de derde keer dienst bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Hij werd weer ingedeeld bij het 2e Régt Etranger.

Algérie du 25 octobre février 1897 au 31 aout 1898

Op 25 oktober 1897 kwam hij weer in Algerije aan.

Tonkin du 1 septembre1897 au 20 juillet 1900

Nog een keer werd Hubertus Mauel uitgezonden naar het Verre Oosten.

Algérie du 21 juillet 1900 au 8 octobre aout 1902

De laatste jaren van zijn derde contract van 5 jaren bij het Vreemdelingenlegioen bracht Hubertus Mauel door in Algerije.

Met zijn 15 dienstjaren kan hij aanspraak maken op een militair pensioen.
Ook deze keer gaf hij aan naar Lille te vertrekken.

1902 Terugkeer naar Nederland

Aan einde van 1902 keerde Hubertus Mauel terug naar Nederland en werd daar door de rechtbank van Breda op 22 december 1902 veroordeelt voor landloperij. Hij kreeg als straf 2 jaar en 4 maanden in de Rijkswerkinrichting, Veenhuizen.

1902

1905

Nog maar weer net uit Veenhuizen ontslagen werd Hubertus Mauel in Roosendaal aangehouden en weer veroordeelt wegens landloperij.

Hechtenis van 13 tot 17 juni 1905 wegens landloperij.
Vervoer naar Veenhuizen.

“Met veroordeeling van den beklaagde tot plaatsing in eene Rijswerkinrichting voor den tijd van 3 jaren”

1908

Een ander bestaan als landloper bleek Hubertus Mauel niet te kennen en zo werd hij in 1908 in ‘s Hertogebosch weer opgepakt. Deze keer kreeg hij slechts 2 dagen celstraf.

Hubertus Antonius Carolus Mauel, 50 jaar oud, wonende te zonder vaste woonplaats, werkman van beroep,
Delict Landloperij
Datum vonnis / uitspraak 3-9-1908
Rolnummer 21
Plaats rechtbank ‘s-Hertogenbosch
Soort rechtbank Arrondissementsrechtbank


Overlijden, 23 april 1941 in Maastricht

Hubertus Mauel overleed op 23 april 1941 in Maastricht. Hij werd 83 jaar oud.
Legioen eenheden: 1887 - 1902

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
2 RELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Médaille de Madagascar


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
KNIL


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Historisch Centrum Limburg, BS Geboorte Burgerlijke Stand in Limburg, Maastricht, archief 12.059, inventaris­num­mer 42, 13 november 1857, aktenummer 791
[2] Historisch Centrum Limburg, BS Overlijden Burgerlijke Stand in Limburg, Maastricht, archief 12.059, inventaris­num­mer 308, 25 april 1941, aktenummer 334
[3] Historisch Centrum Limburg, Bevolkings­register Register M1, folio 1-198, Maanen-Metzner, 1860-1880, Maastricht, archief 20.096A, inventaris­num­mer 62, Bevolkingsregister Maastricht, 1860-1880, aktenummer 128
[4] Rijksweldadigheidskolonie
[5] Brabants Historisch Informatie Centrum, Arrondissementsrechtbank Strafvonnissen 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 24, inventaris­num­mer 455
[6] Historisch Centrum Limburg, Bevolkings­register Bevolkingsregister Maastricht 1850-1860, Maastricht, archief 20.096A, inventaris­num­mer 21
[7] Rijksarchief België (Brussel), Vreemdelingendossiers Ministerie van Justitie. Bestuur Openbare Veiligheid. Dienst Vreemdelingenpolitie. Alfabetische Steekkaarten van de Individuele dossiers geopend tussen 1835 en 1912 (dossiers nrs. 1-999.999); archiefblokken 1538, 1534 en 1535 met T 413., Brussel Sarah Heynssens (Rijksarchief België)
[8] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in Breda, Deel: 219, Periode: 1887, Breda, archieftoegang 55, inventaris­num­mer 219, Inschrijvingsregister gedetineerden
[9] Voornaam: Hubertus Antonie Carolus Achternaam: Mauel Leeftijd: 47 Geboorteplaats: Maastricht Woonplaats: zonder Beroep: werkman Rol: Gedaagde Delict: Landloperij Datum vonnis / uitspraak: 8-6-1905 Jaar: 1905 Soort rechtbank: Arrondissementsrechtbank Plaats rechtbank: Breda Toegangsnummer: 23 Inventarisnummer: 321 Rolnummer: 359