Overige Krijgsdiensten

Veel Nederlandse legionnaires blijken voordat ze dienst namen in het Franse Vreemdelingenlegioen al eerder in militaire dienst te zijn geweest. Sommige als dienstplichtige anderen als beroepsmilitair zowel in het reguliere Nederlandse Leger als in het KNIL.
Ze hadden dus reeds ervaring en werden daarom wellicht eerder aangenomen dan mannen zonder eerdere militaire ervaring.
Beroepsmilitairen die in de problemen waren geraakt en daarom deserteerden, dan wel oneervol ontslagen of afgekeurd waren zochten soms ook hun heil in het Vreemdelingenlegioen.
Er waren verder ook veel oorlogsveteranen die er niet in slaagde weer in de burgermaatschappij te integreren en het hun vertrouwde militaire bestaan weer opzochten, waarbij het Vreemdelingenlegioen vaak nog de enige optie was.
Ondanks het algemene negatieve beeld over het Franse Vreemdelingen en de mannen die er dienden schuwde de Nederlandse regering niet oud-legionairs in tijden van oorlog of crisis weer toe te laten tot de Nederlandse Krijgsmacht. Dit opmerkelijk vaak zonder ze daarbij hun verloren staatsburgerschap weer terug te geven.
Volgende webpages geven een overzicht van Nederlandse mannen die naast hun tijd in het Vreemdelingenlegioen ook andere krijgsdienst gedaan hebben.