1900 Troepen naar China

De Telegraaf 15 oktober 1900

„Notre Dame du Salut”

De te Algiers verschijnende „Telegramme” bevat een brief van een soldaat van ‘t vreemdelingenlegioen, op weg naar China, aan boord van de „Notre Dame du Salut”. De brief werd te Aden op de post gedaan.
Als alles waar is, wat de schrijver zegt over den toestand aan boord van het schip, dan is deze inderdaad allertreurigst
Hij verklaart, dat op den dag, waarop hij den brief schreef, veertig man op de ziekenlijst waren ingeschreven, en den vorigen dag twee man door een zonnesteek waren gedood.
Drie-en twintig paarden waren ook gestorven en allen aan boord leden erg door het gemis aan voldoende water.
De officieren waren buitengewoon streng en ‘t werd niet onmogelijk geacht, dat er een oproer onder de manschappen zou uitbreken.
De porties waren buitengewoon klein en de hitte in de slecht-geventileerde hutten steeg soms tot 140 graden Fahrenheit.

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over