1912 Fünf Jahre Fremdenlegionär, Frans KULL

In 1912 besteedde het Nederlandse maandschrift voor officieren, van reserve, militie, landweer en weerbaarheid, Mavors kort even aandacht aan het in Duitsland verschenen boek “Fünf Jahre Fremdenlegionär” door Franz KULL.

„Fünf Jahre Fremdenlegionär.,’ Selbsterlebtes während meiner fünfjährigen Dienstzeit von F. KULL,
prijs f 0,50,
waarin hij, als indertijd E. ROSEN, een afschrikwekkend beeld geeft van den dienst in het Fransche Vreemdelingenlegioen, waarbij hij in Algiers, Madagaskar, en Tonkin diende.
Jammer is ’t, dat hij zich niet beperkt heeft tot zijn militaire ervaringen;
bij de behandeling van het niet militaire gedeelte, schijnt zijn phantasie ook medegewerkt te hebben.

Vermeldenswaard is zijn mededeeling, dat van de vreemdelingen slechts 30%
“dazu noch gebrochen an Leib und Seele”
in Europa terugkeert.
De sterkte van het Legioen bedraagt + 8000 man, 2 regimenten elk van 6 bats. a 4 compn. en 2 depot-compn., waarvan 4 bats. in Indo-China waarvan 55% Duitschers (hoofdzakelijk Elzassers) en ook nog 4% Nederlanders.

Het boek past in de actieve anti-vreemdelingenlegioen campagne die in deze periode volop in Duitsland gaande was. De diepere achtergrond was de politieke spanningen tussen Frankrijk en Duitsland.
Doel van deze campagne was voornamelijk, vooral jonge, Duitse mannen te waarschuwen en te ontmoedigen om dienst te nemen in het legioen. Overdrijvingen en mythes werden daarbij niet geschuwd.

Kenmerkend hiervoor is ook de voorpagina van het boek van Franz KULL, waarbij een manier van straffen die allang verboden was de “Crapaudine” werd getoond.
De illustratie is gebaseerd op een foto jaren eerder genomen op een Franse strafkolonie.
Nog decennia later zou deze manier van straffen aangehaald worden in publicaties over het legioen.

Uit latere analyses is gebleken dat al deze aandacht voor het legioen eerder de aandacht erop vestigde in plaats van als waarschuwing te dienen. Veel Duitse mannen verklaarden op het idee om dienst in het legioen te nemen gekomen te zijn na het lezen van als anti legioen bedoelde publicaties.

Het rijk met tekeningen en foto’s geïllustreerde boek van Franz KULL, was zoals de recensent van Mavors, terecht opmerkte vrij fantastisch, zeker als het flora en fauna van de gebieden waar Franz KULL gediend zou hebben betrof.
Hierbij lijken vooral aanvallen door wilde dieren een geliefd thema, mogelijk om het boek spannender en daardoor ook commercieel aantrekkelijker te maken.


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over