Een brief uit Dien Bien Phu

“als dat nog 5 of 6 dagen zo doorgaat blijft er van ons niet veel meer over”

De brief, tweezijdig met potlood geschreven op flinterdun bijna transparant papier, 205 x 265 mm, is gedateerd 20 maart 1954. Het aanhef luidt: “Liefste Ouders Broers en Zussen“.

Hier op het ogenblik zijn wij zwaar aan het vechten 6 helicopters komen de zwaar verwonden halen dag en nacht liggen wij onder vuur van de Artillerie ik denk als dat nog 5 of 6 dagen zo doorgaat blijft er van ons niet veel meer over maarja maar afwachten wat er van komt. wij zijn hier helemaal ingesloten De vliegtuigen zijn hier dag en nacht aan het bombarderen maar het helpt niets want enkele vliegtuigen hebben die Viets al afgeschoten hier kan geen vliegtuig meer landen daar het vliegveld kapot is ik heb meer al 3 dagen en 3 nachten niet kunnen slapen maarja eens komt het schip om ons naar Afrika te brengen dat zou nu de 28 maart zijn maar wij kunnen hier niet weg, alleen verwonden gaan weg

Nu ga ik eindige want het begint weer van voor af an schieten en nog eens schieten tot wij niet meer kunnen tot de volgende keer Tonij
Jan Staeten [moeilijk leesbaar] heb ik al twee weken niet meer gezien want hem zijn Battaille ligt ingesloten dus hij kan niet meer komen vanuit de lucht krijgen zij ook voedsel per parachute

Herkomst

De brief maakt deel uit van een klein convoluut documenten, 2 brieven en een soldijboekje, dat recentelijk te koop werd aangeboden. De documenten circuleerden waarschijnlijk al langer in het verzamelaars circuit, op een foto uit 2011 is de brief van 20 maart 1954 gedeeltelijk te zien maar daarvoor een enveloppe gedateerd 27 maart 1954. Deze enveloppe zat helaas niet meer bij het convoluut. Op de brief zelf staan behalve de naam, Tonij, geen verdere gegevens. Op de enveloppe staat als afzender, “van den Eijnden SP 82335 TOE”. De geadresseerde is Frans van den Eijnden, Langstraat 29 Weert. Het soldijboekje staat op naam van Van den HEYDEN, Antonius.

Reconstructie

De schrijver van de brief, Tonij van den Eijnden of Heyden, diende begin 1954 bij het eerste bataljon (I) van de 13e demi-brigade de légion étrangère (D.B.L.E.). Om hun locaties niet vrij te geven, ging de correspondentie via een zogenaamde Secteur Postal (S.P.) , veldpostnummers. Die van het I/13e D.B.L.E. was destijds 82335. De S.P. 82335 is zowel op de enveloppe als in het soldijboekje te vinden zijn. In het soldijboekje is verder Tonij’s No Matricule opgenomen, zijn registratie nummer, 83242 en het jaar dat hij dienst genomen had, 1951. Op basis van bekende data van toetreding van de Duitse legionairs SELLKE 82926 mei 1951 en BAUER 83719 5 juli 1951, moet Tonij ergens in de periode van mei 1951 tot juli 1951 dienst genomen hebben.
Zijn soldijboekje werd door Lieutenant MEDY Officier des Details van het I/13e D.B.L.E. opgemaakt op 20 october 1953, mogelijk bij aankomst van Tonij in Indo China.

I/13e D.B.L.E.

In twee dagen, van 6 tot 8 december 1953, werd het I/13e D.B.L.E. onder leiding van Commandant De Brinon verplaatst naar Dien Bien Phu. Het bataljon nam P.A. Claudine over, gelegen ten zuidwesten van het centrum van Dien Bien Phu. In januari en februari 1954 was het I/13e D.B.L.E. in de Claudines nog voornamelijk bezig met werkzaamheden aan de stellingen. Tijdens patrouilles, ontmoette men herhaaldelijk de tegenstander, die zijn belegeringsring rond de vallei steeds verder aanhaalt.
Op 6 maart 1954, in het bijzonder, een dergelijke patrouille betrokken bij een felle strijd, die beweerde de eerste zware verliezen.

Het I/13e D.B.L.E. was al snel betrokken bij de zware gevechten toen de aanval op het D.B.L.E. begon op 13 maart 1954. Rond 19.50 uur werd ook de commandopost van het 13e D.B.L.E. in het centrum van Dien Bien Phu. zwaar getroffen. Luitenants Bailly en Bretteville worden gedood, luitenant-kolonel Gaucher is ernstig gewond en sterft kort daarna.

Chief de Battalion De Brinon van I/13e D.B.L.E. is ook gewond op 13 maart 1954. Capitaine Coutant neemt dan de leiding van de I/13e D.B.L.E. over.

Een week later schreef Tonij de brief aan zijn familie. Voor zover ze wisten waar hun zoon en broer zich op dat moment bevond, waren de krantenberichten thuis over de situatie in Dien Bien Phu net zo weinig hoopgevend als de inhoud van zijn brief.

Dien Bien Phu

Totale Franse luchtmacht bestookt Vietminhtroepen
De „hel van Dien Bien Phoe”.

HANOI, 18 Maart (A.P.) De troepen van de Franse Unie hebben vandaag de volle kracht vaii hun luchtmacht ingezet tegen de Vietminh, om hun artilleriestellingen te vernietigen en de massa’s soldaten, die zich gereed maken voor een nieuwe aanval op Dien Bien Phoe, uiteen te jagen.

Gewonden met helicopters weggehaald

Grote aantallen hefschroefvliegtuigen van Amerikaanse makelij hebben vrijdag gewonden uit de belegerde vesting Dien Bien Phoe weggehaald. De verdedigers van de gterkte wachtten nog steeds op een nieuwe aanval van de Viet-Minh. Franse vliegtuigen ondernamen vrijdag voor de derde dag aan een stuk aanvallen op de stellingen van de belegeraars. Het Franse opperbevel sprak berichten over verscheidene duizenden doden en gewonden aan de zijde van de Franse Unie tegen.

Tien dagen later, begin april was het bataljon aanvankelijk betrokken bij de verdediging van de Huguettes. Op 14 april 1954 was de I/13e D.B.L.E. gekrompen tot 354 man. De 4e compagnie van Capitaine Chevalier nam de P.A. Huguette 1 op 19 april 1954 over en behield deze tot 23 april 1954. Toen konden de legionairs van de 4e compagnie, die op 21 april 1954 van de aanvoer werden afgesneden, de aanval van de tegenstanders niet langer meer weerstaan. Slechts enkele overlevenden slaagden er ‘s ochtends in om door te dringen tot hun eigen linies. De rest van de I / 13e D.B.L.E. werd toen verplaatst naar Eliane 2. De uitgedunde drie compagnies onder Capitaine Coutant mengen zich in de voortdurende strijd om Eliane 2 totdat ze uiteindelijk werden vervangen op 5 mei 1954. Eliane 3 werd tot 7 mei 1954 geleid door legionairs van de I / 13e D.B.L.E. vastgehouden, toen gaf men het verzet op in Dien Bien Phu.
De weinige overlevenden van het I / 13e D.B.L.E. werden krijgsgevangen gemaakt door de Viet Minh.

Krijgsgevangen

Onder deze krijgsgevangen bevond zich Tonij zoals uit de laatste registratie in zijn soldijboekje van1juli 1954 is op te maken.

L’AVOIR NET DE PRESENT LIVRET DONT LE TITULAIRE Prisonnier a DIEN BIEN PHU 1 Juillet 1954


Antonius Franciscus Petronela, Tonij van den Eijnden zal de gevangenschap niet overleven. In juli 1954 overlijdt hij in Bay. Hij is als volgt in het Franse Verliesregister van de oorlog in Indo China opgenomen:

Nom VAN DEN EIJNDEN
Nom marital
Prénoms Antonius Franciscus Petronella
Date de naissance 05-10-1924
Commune de naissance Weert (Hollande)
Pays de naissance Pays Bas
Matricule au corps 83242
Date de décès 00-07-1954
Lieu de décès Bay
Genre de mort Décédé en captivité
Grade Caporal chef
Corps 1/3e demi brigade de la légion étrangère [aangenomen dat hier 13 zou moeten staan i.p.v. 1/3, F.J.]

Frans van den Eijnden, Langstraat 29 Weert

Terwijl de context en de omstandigheden waarin de brief werd geschreven, redelijk geconstrueerd konden worden blijven er toch nog een aantal vragen open, wie waren de ouders, de broers en de zussen aan wie hij schreef en wie was Jan die hij in zijn brief vermeldde?

Het invoeren van Tonij’s personalia in diverse databases zoals openarchieven.nl en allelimburgers.nl leveren geen resultaten op.
Een zoekopdracht in Delpher op Van den Eijnden en Langstraat 29 in Weert, levert een mededeling op uit 1942 dan ene C.F.G.E. van den Eijnden naar Weert is gekomen vanuit Eindhoven. Invoer in OpenArchieven geeft: Catharina Francisca Gerarda Elisa van den Eijnden, geboren op 17 juni 1915 te Weert, vader Frans Louis Joseph van den Eijnden en moeder Jeannette Jansen of Janssen.
Zouden dit zijn ouders en een zus van hem kunnen zijn?

Verder onderzoek via Delpher naar de Langstraat in Weert laat zien dat dit voornamelijk een winkelstraat is waarin een bakkerij van den Eijden gevestigd was. Limburger Courier 09-05-1935.

http://www.more-majorum.de/einheiten/13dble/bat1/

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over