Engagement dans la Legion Etrangere

Volgende zin, uit een willekeurig gekozen krantenartikel, over een man die het plan had opgevat dienst te nemen in het Franse Vreemdelingenlegioen, roept bij mij toch altijd de vraag op, hoe wist hij waar hij heen moest?

Afgaande op de mededeeling van familieleden, dat S. het plan had opgevat om zich naar Frankrijk te begeven ten einde in het Vreemdelingenlegioen dienst te nemen […]

[ Nieuwsblad van het Zuiden 20-01-1939 ]

Nog een voorbeeld.

Voortvluchtige fietsknecht.

De Commissaris van Politie inde 3e afdeeling (bureau Bergsingel) verzoekt de opsporing en aanhouding van den 24-jarigen fietsknecht G. P. V-, die sedert eenige dagen uit zijn kosthuis aan de Rechter Rottekade is verdwenen en verdacht wordt van verduistering van fl. 52 ten nadele van zijn patroon K., uit de Aelwijn Florisstraat.
Zijn signalement luidt: lang 1 m. 85; schraal postuur; bleke gelaatskleur; donkerblond haar. Draagt vals gebit, blauw kostuum en grijze gleufhoed.
Samen met een anderen kostganger heeft hij vermoedelijk de wijk genomen; tegen andere kostgangers had hij zich uitgelaten dienst te willen nemen in het Franse Vreemdelingenlegioen.

[ Rotterdamsch nieuwsblad 05-05-1939 ]

Daarom vond ik volgende foto, die in Juni 2023 werd aangeboden op de veilingsite Delcampe, zo bijzonder.
Duidelijk zichtbaar hangt aan, waarschijnlijk de poort van een Franse kazerne, een houten bord met het opschrift:

ENGAGEMENT dans la LEGION ETRANGERE

Niet eerder had ik een foto gezien van een Franse overheidsgebouw waarop zo duidelijk aangegeven werd dat men er dienst in het Vreemdelingenlegioen kon nemen.
Een Duitse soldaat vond dit tijdens de Tweede Wereldoorlog ook al interessant en liet zich bij het bord fotograferen.
Waar de foto precies genomen is heb ik tot nu toe nog niet kunnen identificeren.

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over