1926 Deserteur aan boord van de Modjokerto

Op zaterdag 12 juni 1926 maakte het dagblad “Heldersche Courant” melding van de aankomt van een Nederlandse deserteur uit het Franse Vreemdelingenlegioen en tevens deserteur uit de Nederlandse Landmacht.

S.S. Modjokerto

Het stoomschip “Modjokerto” van den Rotterdamschen Lloyd is Woensdag aangekomen met drie verstoppers aan boord.
Een van hen, een 27-jarig matroos uit Amsterdam, had zich te Marseille aan boord van de “Tambora” verstopt. Hij was weggelopen uit het Vreemdenlegioen.

De kapitein van de “Tambora” nam den ongewenschten gast mee tot Port Said, waar hij hem overgaf aan de “Modjokerto”.

Tijdens het oponthoud te Port Said hebben zich twee 28-jarige Arabieren in de bunkers verstopt; eerst op de – zoals te toen gebruikelijk is – verlieten de Heeren hun schuilplaats.

De beide Arabieren zijn naar den vreemdelingendienst gebracht, maar het Hollandsche Jantje is overgeleverd aan de militaire politie, want hij was deserteur bij de landmacht.

Afbeelding van de S.S. Tambora van de Rotterdamsche Lloyd het schip waar de deserteur zich het eerste verborgen hield.
Zoals deze kaart laat zien voor het schip van Rotterdam naar Batavia via Marseille [1]

[1]

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over