1949 – 1950 “Waarschijnlijk in Vreemdelingenlegioen” de zaak Paulus Landman

1949 Verdwenen

Waarschijnlijk eind 1949 verdween de toen 37 jaar oude oud verzetsstrijder en oud militair Paulus W.A. Landman. Hij liet zijn vrouw en zeven kinderen achter. In een brief van 27 oktober 1949 [ aan zijn vrouw ? ] had hij geschreven dat hij was toegetreden tot het Franse Vreemdelingenlegioen.

03-08-1950 Brief M. den Ouden aan het Nederlandse Rode Kruis


Zijn voormalige commandant in Nederlands Indie Majoor der Infanterie M. den Ouden kwam in actie en nam op 3 augustus 1950 contact op met het Rode Kruis in Den Haag, Afdeling Informaties.
Den Ouden deed dat eerst per telefoon en daarna per brief hij schreef:

In aansluiting op het telefonisch onderhoud van heden ochtend, zend ik U hierbij de brief afkomstig van de betrokken echtgenote. De Hr Landman was vóór en tijdens de laatste oorlog werkzaam bij de douane.
Voor zijn illegaal werk kreeg hij de Medal of freedom.
Na de oorlog is hij als O.V.W. er naar Indonesië vertrokken waar hij als Kapitein en Majoor compagniescommandant onder mij heeft gediend. [7 R.I. ] Hij is in die tijd gewond geraakt en na zijn terugkeer bij zijn gezin in Nederland bleek hij niet geheel normaal te zijn. Reeds eerder deed een poging om gewoon te verdwijnen en werd later ergens in België weer aangetroffen.
[…]
Maar het is voor het gezin hoofdzaak dat er zekerheid omtrent de echtgenoot komt.
[…]

Daarna volgde nog een beschrijving van Paulus Landman en eindigde Den Ouden de brief met
“Ik hoop dat U hieraan voldoende hebt om zijn opsporing te verzoeken aan Franse Instanties”.
Het dossiernummer van de zaak werd 83915. Incorrect was daarin de geboortedatum, deze was 5 december 1911, maar geregistreerd werd 5 november 1912.
Paulus Landman werd geregistreerd op een indexkaart Vreemde Militair.

10-08-1950 Brief Rode Kruis aan het Vreemdelingenlegioen

Het Rode Kruis kwam snel in actie en op 10 augustus 1950 schreef J. van de Vosse Directeur een brief aan
het Franse Vreemdelingenlegioen, Légion Etrangère, Secretariat d’Etat aux Forces Armées (Guerre) in Parijs.
Opgenomen in de brief werd het vermoeden dat Paulus Landman mogelijk onder een andere naam diende.
Daarom werd er een foto meegestuurd.

16-08-1950 Brief Rode Kruis aan M. den Ouden

Op 16 augustus 1950 stuurde het Rode Kruis een brief aan M. den Ouden met de mededeling dat de bijlage van zijn brief zoals verzocht waren teruggestuurd.

08-09-1950 Brief Rode Kruis aan het Vreemdelingenlegioen

Sidi Bel Abbes, Algerije de stad waar het o.a. Hoofdkwartier van het Franse Vreemdelingenlegioen gevestigd was.
De schrijver van deze ansichtkaart heeft linksboven aangegeven waar de kaserne van het Legioen is.

Het Nederlandse Rode Kruis verstuurde nog een tweede brief aan het Legioen, dit keer naar het “Bureau d’Information du Régiment Etranger” van het “Grand-Quartier” in Sidi Bel Abbes. Schijnbaar was er inmiddels weer extra informatie over Paulus Landman binnen gekomen, aangezien in deze brief zijn mogelijke alias werd genoemd Pierre le BRUIN en zijn mogelijke rang élève caporal en eenheid “Transmission Peleton”.
Gevraagd werd of deze gegevens overeenkwamen met de werkelijkheid.

27-10-1950 Antwoord op de brief van 10 augustus 1950

Op 27 oktober 1950 kwam via het Franse Rode Kruis een antwoord op de eerste brief van 10 augustus 1950.
Daarin stond dat er niemand met de naam LANDMAN geïdentificeerd kon worden die diende in het Legioen.

In Nederland schreef iemand met potlood op de brief “Is het andere antwoord al binnen?”
Waarschijnlijk een verwijzing naar de brief van 8 september 1950.

Dit was de laatste brief in dossier 83915.

Waarschijnlijk in Vreemdelingenlegioen?

Een definitief antwoord geven de documenten in het dossier niet, maar het lijkt wel aannemelijk dat Paulus Landman dienst had genomen in het Vreemdelingenlegioen.
Waarom zou hij dit anders [ aan zijn gezin ] hebben geschreven en waar zou hij dan anders al die tijd, zeker vanaf eind Oktober 1949 tot eind Oktober 1950, zijn geweest?
Legionnaires konden kiezen of bij navraag door familie of instanties hun verblijf in het Legioen bekent mocht worden gemaakt. Mogelijk had Paulus Landman er voor gekozen daarvoor geen toestemming te geven, wat ook past bij de keuze voor het dienen onder een alias.

Paulus Landman

Paulus Wilhelmus Antonius Landman werd geboren op 5 december 1911 in ‘s-Gravenhage als zoon van Paulus Johannes Landman en Petronella Adriana van der Kroft [1].
Hij trouwde op 13 juni 1936 in Hilvarenbeek met Cornelia Maria Putters, geboren te Hilvarenbeek. [2]

Overlijden

Paulus Landman overleed op 22 februari 1972 in Spanje

[ De tijd : dagblad voor Nederland
24-02-1972 ]

Onderscheidingen

Paulus Landman werd onderscheiden met:
de “Medal of Freedom with bronze palm (US).
Uitgereikt in Amsterdam aan zijn echtgenote op 22 november 1946, omdat hij toen zelf in Nederlands Indië was.
Bij K.B. no .50 van 21 juli 1947 verlof verleend tot aannemen en dragen.

de King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
9 maart 1948.
[ Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 en De Maasbode 8 juli 1948].

Referenties aan zijn verzetswerk

“Douanier P.W.A. Landman in Eijsden verleende al geruime tijd hulp aan allerlei vluchtelingen. Soms waren daar ook vliegeniers bij”.
Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten, Trefwoord: Limburg (Gewest XIX) Periode: 1939 – 1953
Trefwoord Limburg (Gewest XIX) Herkomst Gewest 1 – 19
Beschrijving Foto’s van rapporten alsmede rapporten van P.W.A. Landman te Eindhoven betreffende zijn illegale activiteiten en aandeel in de bevrijding van het zuiden, 13 oktober 1944, 3 juli 1949. Registratienummer 985/2. Bronverwijzing Nummer toegang: 2.13.137, inventarisnummer: 577, (985), (2)
https://www.eijsdensverleden.nl/De_bevrijding_van_Eijsden-Margraten.pdf [Douanier (Paul) Landman diverse keer genoemd ]


[1] Haags Gemeentearchief te Den Haag, BS Geboorte
Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ‘s-Gravenhage, ‘s-Gravenhage, archief 335-01, inventaris­num­mer 515, 06-12-1911, Nadere toegang op het geboorteregister van de gemeente ‘s-Gravenhage, aktenummer 6663

[2] Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, BS Huwelijk
Periode: 1936, Hilvarenbeek, archief 908, 13 juni 1936, Huwelijksregister 1936, aktenummer 13

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over