1949 Van Kriegsmarine naar de maquis…

Op 9 april 1949 verscheen in het “Nieuw Utrechtsch dagblad” het volgende artikel over de uit Utrecht afkomstige Marinus van der Graaf.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam deze via de Arbeidsdienst, het Vrijwilligerslegioen Nederland en de Kriegsmarine bij de Franse Maquis terecht om van daaruit dienst te nemen in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Onderzoek is gaande om na te gaan in hoeverre de in dit artikel genoemde gebeurtenissen op waarheid berusten.

Van Kriegsmarine naar de maquis in Zuid-Frankrijk

Utrechter streed tegen Jappen,
nu voor… Bijz. Gerechtshof

Twee en half jaar geëist

Even weinig plezier als Michiel de Ruyter eertijds vond in het werk aan de Vlissinger touwslagerij, even weinig behagen schepte de 16-jarige Utrechter Marinus van der Graaf in 1940 in de arbeid aan een blikfabriek ergens in de omtrek van de Domstad. Zijn hart trok naar de zee en hij meldde zich bij de Nederlandse marine. Misschien had men hem daar wel aangenomen, maar zijn grootvader te wiens huize hij werd opgevoed, had bezwaar tegen de zeemanscarrière omdat hij die te gevaarlijk vond.
Marinus kort daarop gevolgde aangifte bij de koopvaardij strandde eveneens op de tegenstand van zijn pleegvader.

Eindelijk in de Ned. Arbeidsdienst opgenomen opende zich voor hem een kans tot bevrijding en bevrediging van zijn avontuurlijke geest. Ér werd in de kampen kort na het uitbreken van de oorlog nogal propaganda gemaakt voor de krijgsdienst in de Duitse gelederen.


Marinus, aangelokt door het vooruitzicht eens wat van de wereld te kunnen zien, tekende bij het Vrijwilligerslegioen Nederland en verhuisde spoedig naar het opleidingskamp in Raz (Oostenrijk). Maar wat hij daar aan verschrikkingen zag, doofde spoedig zijn ondernemingsgeest. Dank zij grootvaders hulp werd hij uit de dienst ontslagen. Enige maanden later volgden er verschillende oproepen van de Duitse instanties en om daaraan te ontkomen, keerde hij maar weer naar zijn oude liefde, de zee, terug.

Helaas niet als Engelandvaarder, maar als lid van de Kriegsmarine. Na enige tijd aan boord van een voorpostenboot in de Deense wateren te hebben gevaren, werd hij naar Bordeaux gedirigeerd, waar hij, het dienen onder de Duitsers beu, deserteerde en zich aansloot bij de maquis in Zuid-Frankrijk.
Daar hield hij zich geruime tijd onledig met het opblazen van bruggen ter verstoring van de Duitse verbindingswegen, waarbij hij zich een uitstekende reputatie verwierf. Toen dan ook het werk van de Franse ondergrondse door de bevrijding was geëindigd, sloot hij zich op verzoek van zijn strijdmakkers bij het Franse Vreemdelingenlegioen aan om in het Verre Oostende strijd tegen de vijand voort te zetten. In Siam en Cochin-China vocht hij in het Franse leger tegen de Jappen en verwierf zich daar wederom enige eervolle onderscheidingen. Door een schotwond in een zijner voeten invalide geworden, werd hij tenslotte voor de krijgsdienst afgekeurd, kreeg een levenslang pensioen van de Franse Staat en bovendien een baantje bij de Spoorwegen in Frankrijk. Zijn toekomst was dus verzekerd.
Maar nu het avontuur voorgoed voorbij was, ging de stem van het bloed en van het oude vaderland wéér spreken. In 1948 kwam hij naar Nederland om zijn moeder en zijn zorgzame grootvader te bezoeken, maar aan dè grens werd hij aangehouden en in verband met zijn vroegere dienstneming bij de Duitse Weermacht geïnterneerd. Na enige maanden door de kampcommandant ontslagen, omdat Marinus naar diens mening door zijn laatste jaren de smaad van zijn jeugdige afdwaling naar de S.S. voldoende had geboet, is de jongeman ten slotte toch voor het Utrechts Bijzonder Gerechtshof terechtgekomen.
De procureurfiscaal was nl. van mening, dat de schuld nog niet was geboet en hij requireerde gisteren tegen de jongeman 2 1/2 jaar gevangenisstraf met bevel tot onmiddellijke inhechtenisneming.

Na een gevoelig pleidooi van mr. W. Vermeulen wees het Hof het laatste deel van deze eis af en bepaalde de uitspraak op 21 April a.s.

Mogelijk

Geboorte (erkenning) op 5 augustus 1922 te Utrecht
Vader N.N.
Moeder Catharina Sanderina van der Graaf
Kind (mannelijk)
Marinus Cornelis van der Graaf, geboren op 5 augustus 1922 te Utrecht
Opmerking Kind erkend door de moeder.

Bronvermelding
Het Utrechts Archief
Het Utrechts Archief te Utrecht, BS Geboorte
Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1903-1942, Utrecht, archief 463, inventaris­num­mer 167-01, 28-8-1922, Utrecht 1922, aktenummer 2457

Naturalisation
Marinus VAN DER GRAAF
Le 13 mai 1955 France
Naissance Le 05 août 1922, Utrecht (location_on Utrecht, Pays-Bas )
Numéro de décret : 18220×54-96
Sources : Journal Officiel

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over