Bij Koninklijk besluit vergunning verleend tot het dragen van de Fransche medaille voor het deel nemen aan de expeditie in Mexico

Aanleiding

Bij het onderzoek naar de Belgische oud KNIL militair Célestin KEULLER, vond ik een krantenbericht waarbij hem als militair voor de militaire dienst in Oost-Indie, de vergunning werd verleend tot het dragen “der op 10 April 1865 ingestelde Mexicaansche militaire medaille”.
Het was niet de eerste keer dat ik zo’n kennisgeving vond waarbij aan een “militair voor de militaire dienst in Oost-Indie” vergunning werd verleend tot het dragen van het dragen van een onderscheiding verkregen voor daden tijdens eerdere dienst in een ander leger.
Deze kennisgevingen vormen daarmee een bron van namen van mannen die in het Franse Vreemdelingenlegioen hebben gediend.
Handig voor het digitaal zoeken naar dit soort kennisgevingen is dat de ambtenaren destijds vrijwel altijd dezelfde zinsnede gebruikten zoals “vergunning verleend tot het dragen”. Hieraan hoefde dan bij de zoektermen nog slechts “Fransche medaille” of “Fransche herinneringsmedaille” te worden toegevoegd, om de namen van mannen te vinden die eerder in Franse Dienst, dus mogelijk in het Vreemdelingenlegioen, waren geweest.
De primaire bron van deze kennisgevingen is de Nederlandsche staatscourant, andere kranten namen deze daarna vaak over. Het komt echter ook wel eens voor bij zoeken in Delpher dat de een kennisgeving wel in een andere krant of kranten voorkomt, maar niet in de Nederlandsche staatscourant gevonden kan worden.

In deze blog heb ik mij geconcentreerd op mannen die deelgenomen hadden aan de Franse expeditie in Mexico.
Onder hen inderdaad veel oud-legionairs, maar “helaas” geen van hen afkomstig uit Nederland.
Als zodanig was dit onderzoek niet zo relevant voor de geschiedenis van Nederlanders die het Franse Vreemdelingenlegioen dienden, maar wel voor de geschiedenis van buitenlandse veteranen die dienst namen bij het KNIL.
De kennisgevingen bevatten zowel de achternaam en de initialen van de voornaam of voornamen van de militair en meestal ook het jaar van in dienst treden. Met deze informatie kunnen verdere gegevens van deze militairen in het Nationaal Archief achterhaald worden. In enkele gevallen heb ik dit gedaan en de links naar hun registratie in Suppletiefolio’s toegevoegd.

De Médaille commémorative de la campagne du Mexique was een Franse herinneringsmedaille die op 29 augustus 1863 door keizer Napoleon III van Frankrijk bij Decreet werd ingesteld.
De medaille was voor allen die aan de Franse interventie in Mexico hadden meegedaan.
De Franse regering had geprobeerd om in Mexico een keizerrijk, naar Europees model met op de troon een Habsburger,
keizer Maximiliaan I, te stichten.
De Franse interventie in Mexico mislukte volkomen.
De troepen moesten worden teruggetrokken en keizer Maximiliaan werd door een Mexicaans vuurpeloton geëxecuteerd.

1873

KB 26-06-1873 No 62

Bij Koninklijk besluit van 26 Julij 1873 , n°62 , is aan den voor de militaire dienst in Oost-Indie bestemden
soldaat G. Dendivel,
van het koloniaal werfdepot, de vergunning verleend tot het dragen der Fransche herinneringsmedaille, voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico.

Nederlandsche staatscourant 31-07-1873

16968 59584 68786

KB 22-08-1873 No 48

Bij Koninklijk besluit van den 22sten Augustus 1873, n°. 48, is aan de voor de militaire dienst in Oost-Indie bestemde
soldaten L. van Kerm en
A. J. J. J. Delanchy,
van het koloniaal werfdepöt, de vergunning verleend tot het dragen respectivelijk van de Fransche medaille voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico en van de Fransche militaire medaille.

Nederlandsche staatscourant 25-08-1873

A.J.J.J. Delanchy 17061 59859 69188

KB 24-08-1873 No 16

Bij Koninklijk besluit van 24 Augustus 1873, n°. 16, is aan den voor de dienst in Oost-Indie bestemden
soldaat F. E. Pierre,
van het koloniaal werfdepot, op het door hem gedaan verzoek, de vergunning verleend tot het dragen der Fransche medailles voor het deel nemen aan den veldtogt in Italië en aan de expeditie in Mexico.

Nederlandsche staatscourant 28-08-1873

Frederic Eugene 17074 59998 69207

KB 26-08-1873 No 25

Bij Koninklijk besluit van 26 Augustus 1873, n°. 25, is aan de voor de militaire dienst in Oost-Indie bestemde
soldaten A. J J. J. Delanchy en
C. Adam,
beiden van het koloniaal werfdepôt, op het door hen gedaan verzoek, de vergunning verleend,
aan eerstgenoemde tot het dragen der Fransche medailles voor het deel nemen aan den veldtogt in Italië en aan de expeditie in Mexico,
en aan laatstgenoemde tot het dragen der Fransche medaille voor het deel nemen aan laatstgemelde expeditie.

Nederlandsche staatscourant 28-08-1873

KB 13-09-1873 No 21

Bij Koninklijk besluit van 13 September 1873, n°. 21, is aan den voor de dienst in Oost-Indie bestemden
soldaat C. Pouligny,
van het koloniaal werfdepot, op het door hem gedaan verzoek,
de vergunning verleend tot het dragen der versierselen als ridder van het legioen van de eer.

17231 60459 70006

KB 13-10-1873 No 28

Bij Koninklijk besluit van den 13den October 1873, n°. 28, is aan den
mineur der 2de klasse G. Zimmerman ,
van het bataillon mineurs en sappeurs,
de vergunning verleend tot het dragen der Fransche medaille voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico.

1874

KB 05-07-1874 No 26

Bij Koninklijk besluit van 5 Junij 1874. n°. 26, is aan den voorde dienst in Oost-Indie bestemden
soldaat C. L. Bollens,
van het koloniaal werfdepót, op het daartoe door hem gedaan verzoek,
vergunning verleend tot het dragen der Fransche herinnerings-medaille voor het deel nemen aan de expeditie tegen Mexico.

KB 30-08-1874 No 3

Bij Koninklijk besluit van 30 Augustus 1874, n°. 3, is aan den voor de dienst in Oost-Indïe bestemden
soldaat J. M. Friedrich,
van het koloniaal werfdepot, vergunning verleend tot het dragen der Fransche medaille voor het deelnemen aan de expeditie tegen Mexico.

Nederlandsche staatscourant 02-09-1874

1875

KB 24-02-1875 No 18

Bij Koninklijk besluit van 24 Februarij 1875, n°. 18, is aan den voor de dienst in Indie bestemden
soldaat M. A. Dewaele,
van het koloniaal werfdepót,
de vergunning verleend tot het dragen der Fransche medaille voor het deelnemen aan de expeditie tegen Mexico.

KB 30-03-1875 No 6

Bij Koninklijk besluit van 30 Maart 1875, n°. 6, is aan den voor de dienst in Indie bestemden
soldaat L. G. E. Debel,
van het koloniaal werfdepot, vergunning verleend tot het dragen der Fransche herinneringsmedaille voor het deel nemen aan de expeditie in Mexico.

Nederlandsche staatscourant 01-04-1875

KB 05-04-1875 No 36

Bij Koninklijk besluit van 5 April 1875, n°. 36, is aan den voor de dienst in Indie bestemden
soldaat W. Weissemberger ,
van het koloniaal werfdepot, vergunning verleend tot het dragen der Fransche medaille voor het deel nemen aan de expeditie in Mexico.

Nederlandsche staatscourant 07-04-1875

KB 18-04-1875 No 34

Bij Koninklijk besluit van 18 April 1875, n°. 34 , is aan den voor de dienst in Nederlandsch Indie bestemden
soldaat A Kohles,
van het koloniaal werfdepot, vergunning verleend tot het dragen van de Fransche medaille voor het deel nemen aan de expeditie in Mexico.

Nederlandsche staatscourant 21-04-1875

KB 10-06-1875 No 20

Bij Koninklijk besluit van 10 Junij 1875, n°. 20, is aan den voor de dienst in Indie bestemden
soldaat C. Courtain,
van het koloniaal werfdepôt,
de vergunning verleend tot het dragen der Fransche medaille voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico.

KB 26-06-1875 No 25

Bij Koninklijk besluit van 26 Junij 1875, n°. 25, is aan de voor de dienst in Indie bestemde
soldaten F. R. Vielhaber en
T. E. Decoene,
beiden van het koloniaal werfdepót,
de vergunning verleend tot het dragen respectivelijk van
de Duitsche medaille, ingesteld ter herinnering aan den veldtogt tegen Frankrijk in 1870 en 1871 en
van de Fransche medaille voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico.

KB 03-07-1875 No 42

Bij Koninklijk besluit van den 3den Julij 1875, n°. 42, is aan den voor de dienst in Indie bestemden
soldaat E. Zahlmann,
van het koloniaal werfdepot,
de vergunning verleend tot het dragen van de Fransche herinneringsmedaille voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico.

KB 07-07-1875 No 38

Bij Koninklijk besluit van 7 Julij 1875, n°. 38, is aan de voor de dienst in Indie bestemde
soldaten A. P. Defoux en
A. F. Vial,
van het koloniaal werfdepöt, vergunning verleend tot het dragen van de Fransche herinneringsmedaille voor het deel nemen aan de expeditie in Mexico.

Nederlandsche staatscourant 13-07-1875

KB 04-08-1875 No 52

Bij Koninklijk besluit van den 4den Augustus 1875, n°. 52, is aan den bij het leger in Nederlandsch Indie dienenden
fuselier A. J. B. Loridant
vergunning verleend tot het dragen van de Fransche herinneringsmedaille voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico.

KB 28-09-1875 No 22

Bij Koninklijk besluit van den 28sten September 1875, n°. 22, is aan den voor de dienst in Neêrlandsch Indie bestemden
soldaat A. C. J. Lepage,
van het koloniaal werfdepôt, vergunning verleend tot het dragen van de Fransche herinneringsmedaille voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico.

Nederlandsche staatscourant 30-09-1875

1876

KB 04-02-1876 No 3

Bij Koninklijk besluit van den 4den Februarij 1876, n°. 3, is aan den voor de dienst in Indie bestemden
soldaat J. Ravaux,
van het koloniaal werfdepot,
vergunning verleend tot het dragen van de Fransche medaille voor het deelnemen aan den veldtogt in Mexico.

Nederlandsche staatscourant 07-02-1876

KB 04-12-1876 No 12

Bij Koninklijk besluit van den 4den December 1876, n°. 12, is aan de voor de dienst in Indie bestemde
soldaten T. Hellstern en
E. J. Smijers,
beiden van het koloniaal werfdepot, de vergunning verleend tot het dragen:

aan eerstgenoemde van het Pruissisch Herinneringskruis voor het deel nemen aan den oorlog tegen Oostenrijk in 1866, en van de Duitsche Medaille, ingesteld ter herinnering aan den veldtogt tegen Frankrijk in 1870 èn 1871,

en aan laatstgemelde van de Fransche Medaille voor het deel nemen aan de expeditie in Mexico.

Nederlandsche staatscourant 07-12-1876

KB 09-12-1876 No 29

Bij Koninklijk besluit van den 9den December 1876, n°. 29, is aan de voor de dienst in Indie bestemde
soldaten F. von Dïgler en
F. Joanny,
van het koloniaal werfdepót, vergunning verleend tot het dragen,
eerstgenoemde van het ridderkruis der orde van de Heiligen Sylvester, hem door Z. H. den Paus geschonken,
laatstgemelde van de Fransche medaille voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico

KB 18-12-1876 No 40

Bij Koninklijk besluit van den. 18den December 1876, n°. 40, is aan de voor de dienst in Indie bestemde soldaten J. Laurent en
J. F. P. Weill,
beiden van het koloniaal werfdepôt, de vergunning verleend tot het dragen,
eerstgenoemde van de Zilveren medaille voor militaire verdiensten, hem door wijlen Zijne Majesteit Keizer Maximiliaan van Mexico toegekend,
en van de Fransche medaille, voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico ,
en laatstgemelde van de Duitsche medaille. ingesteld ter herinnering aan den veldtogt tegen Frankrijk in 1870/71

Nederlandsche staatscourant 20-12-1876

Justin Laurent 20968 74173 3498

1877

KB 09-05-1877 No 23

Bij Koninklijk besluit van den 9den Mei 1877, n°. 23, is aan den voor de dienst in Indie bestemden
soldaat H. Behrend,
van het koloniaal werfdepôt, vergunning verleend tot het dragen van de Fransche medaille, voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico.

Nederlandsche staatscourant 14-05-1877

KB 20-05-1877 No 39

Bij Koninklijk besluit van den 20sten Mei 1877, n°. 39, is aan den voor de dienst in Indie bestemden
soldaat L. Vanderveghe,
van het koloniaal werfdepôt,
de vergunning verleend tot het dragen van de Fransche medaille voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico.

Nederlandsche staatscourant 24-05-1877

KB 24-05-1877 No 25

Bij Koninklijk besluit van den 24sten Mei 1877, n°. 25, is aan den voor de dienst in Indie bestemden
soldaat G. H. Jung,
van het koloniaal werfdepôt,
de vergunning verleend tot het dragen van de Fransche medaille, voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico.

Nederlandsche staatscourant 28-05-1877

KB 10-06-1877 No 1

Bij Koninklijk besluit van den 10den Junij 1877, n°. 1, is aan den voor de dienst in Indie bestemden
soldaat J. P. J. Theissen,
van het koloniaal werfdepôt,
de vergunning verleend tot het dragen van de Fransche medaille, voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico.

Nederlandsche staatscourant 13-06-1877

KB 27-07-1877 No 8

Bij Koninklijk besluit van den 27sten Julij 1877, n°. 8, is aan den voor de dienst in Indie bestemden
soldaat T. Benker,
van het koloniaal Werfdepôt,
vergunning verleend tot het dragen van de Fransche medaille voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico en van de Keizerlijke Mexicaansche zilveren Dapperheidsmedaille.

Nederlandsche staatscourant 01-08-1877

21807 76972 6052

KB 31-07-1877 No 44

Bij Koninklijk besluit van den 31sten Julij 1877, n°.44 is aan de voor de dienst in Indie bestemde
soldaten J. B. Masselis en
T. A. C. C. Beutler, beiden van het koloniaal werfdepot, vergunning verleend tot het dragen :
eerstgenoemde van de Fransche medaille voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico,
en laatstgemelde van het Pruissische herinneringskruis aan den veldtogt der Mainarmée in 1866.

Nederlandsche staatscourant 04-08-1877

21832 77034 6145

KB 12-11-1877 No 14

Bij Koninklijk besluit van den 12den November 1877, n°. 14, is aan den voor de dienst in Indie bestemden soldaat E. A. Sondervorst,
van het koloniaal werfdepôt,
de vergunning verleend tot het dragen van de Fransche medaille voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico.

Nederlandsche staatscourant 14-11-1877

Sondervorst, Elie Alexandre 22081 77843 6912 Voll Stamboek 10346

Fransche dienst. Bij het Regiment vreemdelingen van 10 Juli 1861 tot 10 Juli 1866, het laatst als korporaal.
Van 1 Augustus 1861 tot 8 Februari 1863 in Africa.
Van 9 Februari 1863 tot 9 juli 1866 in Mexico.

1878

KB 04-10-1878 No 30

Bij Koninklijk besluit van den 4den October 1878, n°.30 , is aan den voor de dienst in Indie bestemden
soldaat P. Vanmaele,
van het koloniaal werfdepôt, vergunning verleend tot het dragen van de Fransche herinneringsmedaille voor het deelnemen aan de expeditie in Mexico.

Nederlandsche staatscourant 08-10-1878

1884

KB 22-01-1884 No 16

Bij Koninklijk besluit van den 22sten Januari 1884 n°. 16 is aan de volgende militairen van het leger in Nederlandsch-Indië vergunning verleend tot het dragen van de achter hunne namen vermelde eereteekenen , te weten :
aan den kanonnier 1ste klasse J. A. Van Baelen
voor de Fransche herinneringsmedaille voor de expeditie naar Mexico;

KB 11-07-1884 No 50

Bij Koninklijk besluit van den 11den Juli 1884 n°. 50 is aan de bij het leger in Nederlandsch-Indië dienende
militairen F. J. Anné en
H. Meskens
vergunning verleend tot het dragen der Fransche herinneringsmedaille voor de expeditie naar Mexico.

KB 25-04-1885 No 33

Bij Koninklijk besluit van den 25ste April 1885 n°. 33 is aan den fuselier bij het leger in Nederlandsch-Indië,
V Friart,
vergunning verleend tot het dragen van de zilveren medaille voor militaire verdiensten en der Fransche herinneringsmedaille, hem beiden toegekend ter zake van de Fransche expeditie naar Mexico.

KB 03-07-1887 No 47

Bij Koninklijk besluit van 3 Juli 1887 n°. 47 is aan den fuselier bij het leger in Nederlandsch-lndië
J. H. Huguenin-Bergenat,
vergunning verleend tot het dragen van de Fransche herinneringsmedaille voor de expeditie naar Mexico.

In den officielen Franschen Moniteur is gisteren de overeenkomst tusschen het Fransche gouvernement en de nieuwe regering van Mexico openbaar gemaakt. Zij behelst hoofdzakelijk de volgende bepalingen: De sterkte der Fransche legermagt in Mexico zal zoo spoedig mogelijk verminderd worden tot 25,000 man, hieronder gerekend de afdeeling buitenlandsch krijgsvolk hetwelk voor de Mexicaansche krijgsdienst wordt aangeworven.
Naar gelang de vorming der Mexicaansche legermagt vordert, zullen de Fransche troepen uit Mexico worden verwijderd. Nadat al de Fransche troepen uit Mexico verwijderd zijn,

zal het vreemdenlegioen, ter sterkte van 8000 man, er nog zes jaren blijven.

Overal waar het garnizoen niet uitsluitend uit Mexicanen bestaat, zal het bevel door den Franschen officier van den hoogsten rang, die er aanwezig is, worden gevoerd. De bevelvoerders der Fransche troepen zullen zich niet in het binnenlandsch bestuur van Mexico mogen mengen.

Nederlandsche staatscourant 19-04-1864

Delpher, zoektermen “vergunning verleend tot het dragen” & “Fransche medaille”
in de Nederlandsche staatscourant, 25 resultaten.
Resultaten niet Mexico

Bij Koninklijk besluit van 30 Januarij 1875, n”. 25, is aan den voor den dienst in Oost-Indie bestemden
soldaat G. Grout,
van het koloniaal werfdepöt ,
op het daartoe door hom gedaan verzoek, vergunning verleend tot het dragen der Fransche medaille voor het deel nemen aan den veldtogt tegen Oostenrijk in 1859

Koninklijk besluit van den 1sten October 1875, n°. 14, is aan den voor de dienst in Indie bestemden
soldaat P. E. Ruse,
van het koloniaal werfdepot ,
vergunning verleend tot het dragen van de Fransche medaille voor het deel nemen aan den veldtogt in Italië en
van de Italiaansche zilveren medaille voor militaire dapperheid.

Bij Koninklijk besluit van den 10 den October 1875, n°. 5, is aan den voor de dienst in indie bestemden
soldaat A. J. Gilet,
van het koloniaal werfdepot,
vergunning verleend tot het dragen van de Fransche Médaille Militaire,
benevens van de Fransche Herinneringsmedaille voor het bijwonen van den veldtogt tegen Italië en
de expeditie in China.

Bij Koninklijk besluit van den 11 den November 1875, n°. 32, is aan den voor de dienst in Indie bestemden
kanonier 2de klasse C. A. Mangain,
van het koloniaal werfdepot, vergunning verleend tot het dragen van de Fransche Medaille Militaire, hem tijdens den oorlog tegen Duitschland in 1870 en 1871, toegekend.

Bij Koninklijk besluit van den 13den Februarij 1876, n°. 17, is aan den voor de dienst in Indie bestemden
soldaat D. Larzillière,
van het koloniaal werfdepot,
de vergunning verleend tot het dragen van de Fransche Medaille Militaire.

Bij Koninklijk besluit van den llden Junij 1876. n°. 18, is aan den voor de dienst in Indie bestemden
soldaat G. M. M. Le Fez,
van het koloniaal werfdepôt,
de vergunning verleend tot het dragen van de Fransche Medaille Militaire.

Bij Koninklijk besluit van den 21sten December 1876, 11°. 23, is aan den voor de dienst in Oost-Indie bestemden
soldaat L. A. Martel,
van het koloniaal werfdepôt,
vergunning verleend tot het dragen van de Fransche Médaille Militaire.

Bij Koninklijk besluit van den 26sten Augustus 1877, n°. 13, is aan de voor de dienst in Indie bestemde
soldaten Schoenwerke en
A. H. Harnack,
van het koloniaal werfdepót,
vergunning verleend tot het dragen, eerstgenoemde van de Fransche Médaille Militaire en
laatstgemelde van de Duitsche Medaille, ingesteld ter herinnering aan den veldtogt tegen Frankrijk in 1870 en 1871.

Alfred Louis Schoenewerke 21899 77294 6374
23e régiment d’infanterie

Delpher, zoektermen “vergunning verleend tot het dragen” & “Fransche herinneringsmedaille”
in de Nederlandsche staatscourant, 25 resultaten
Resultaten niet Mexico

Bij Koninklijk besluit van 2 Februari 1889 n°. 19 is aan den sergeant-majoor H. Jacobs en aan de fuseliers H. A. F. Heidemann en
G. Platzen,
allen van het leger in Nederlandsch-Indië, vergunning verleend tot het dragen van de Duitsche herinnerings-medaille voor den veldtocht tegen Frankrijk in 1870/71 , door de beide eerstgenoemden,
en van de Fransche herinneringsmedaille voor de expeditie tegen Tonkin , door den laatstgenoemde

Bij Koninklijk besluit van 15 November 1889 n°. 18 is aan den soldaat van het leger in Nederlandsch-Indië
J. C. A. A. Herrmann
vergunning verleerd tot het dragen van de Fransche herinneringsmedaille voor de expeditie in Tonkin, China en Annam.

enz., zie Blog Fransche herinneringsmedaille voor de expeditie in Tonkin, China en Annam
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over