B., J.

“Hij ging toen naar het Vreemdelingenlegioen, waar hij weinig moois leerde”

Op 19 november 1957 berichtte het “Limburgsch dagblad” over twee jongelui die in Maastricht terecht stonden voor inbraak en autodiefstal.
Een van hen J. B., had in het Franse Vreemdelingenlegioen gediend.
Wanneer, waar en hoelang in het Vreemdelingenlegioen dienst had gedaan is uit het krantenbericht niet op te maken.

Legionnaires van het Franse Vreemdelingenlegioen,
medio 1950
(Illustratie)

Op het hellend vlak van de misdaad beland
Twee jongemannen geleidelijk van kwaad tot erger gekomen
Na een aantal inbraken op twee plaatsen auto ‘s gestolen


MAASTRICHT, 18 nov. (Eig. corr.) Weinig fraais over verleden en toekomst van twee jongelui van respectievelijk 22 en 29 jaar wist de officier van Justitie bij de Maastrichtse rechtbank te vertellen, toen hij tegen de een 2 jaar en tegen de ander 1 jaar en drie maanden gevangenisstraf eiste wegens twee diefstallen met inbraak en twee autodiefstallen.
Door het leven van dit tweetal liep de warrelige draad van het a-sociale, drankmisbruik en onverschilligheid, waarbij moet worden toegegeven, dat de start voor een goed en behoorlijk leven beiden ontbroken had, daar ze beiden uiteen milieu stamden, dat hun hiertoe geen behoorlijke kans geboden had.

Vooral was dit het geval bij de 22-jarige A. H. uit Hoensbroek, wiens jeugd een aaneenschakeling was geweest van tuchthuizen en ontvluchtingen afgewisseld met diefstallen,
terwijl de 29-jarige J. B. uit Nuth stamde uiteen gezin met een krankzinnige moeder en een zwakke vader.

Ze hadden in de nacht van 31 aug. ingebroken bij zekere P. B. te Heerlen en daar een scheerapparaat, jenever, een spaarbankboekje en f 40 buit gemaakt. In een perceel aan de Geleenstraat te Heerlen, dat toebehoorde aan de Motor Unie, hadden ze in de nacht van 2 september meer geluk. Ze vonden er 265 gulden en deelden deze buit eerlijk. In Bloemendaal (N.H.) hadden ze een auto gestolen merk Skoda, terwijl ze een zelfde feit pleegden in Geleen.
Verder hadden ze ingebroken in Den Bosch, Naarden en Eindhoven.

Volgens de officier van Justitie mr J. Corstens had het tweetal met de laatste gestolen auto naar België willen vluchten. Een arrestatie maakte aan dit plan een einde. Mr Corstens vond dit alles weinig fraai en zag niet veel hoopgevende punten in hun verleden.
De beide jongelui, geen onbekenden van de politie uiteraard, gleden steeds sneller af en traden steeds driester en brutaler op. Maatregelen waren er genoeg genomen. Nu dienden zij het volle pond te dragen van wat ze misdaan hadden, aldus de officier van Justitie. Mr dr Cremers uit Heerlen en mr M. Tripels, raadslieden van de twee jongelui, pleitten voor nog één kans en verzochten de straf te willen splitsen ineen on- en een voorwaardelijk gedeelte.
J. B, was geheel uit zijn evenwicht gestoten, aldus de raadsman, toen hij met zijn motor verongelukte en zijn duopassagiere dodelijk gewond werd.
Hij ging toen naar het Vreemdelingenlegioen, waar hij weinig moois leerde.

Uitspraak 2 december a.s.

Uiteindelijk werd er tegen J. B. uit Nuth een jaar en 3 maanden geeist.

Nieuwe Tilburgsche courant
05-12-1957


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over