Tokkie, Jacob

Jeugd

Jacob Tokkie werd geboren op 4 juli 1903 te Rotterdam als zoon van Emanuel Tokkie en Aaltje Bierschenk [1].

Zijn vader Emanuel Tokkie kwam in 1926 te overlijden.

1926 Franse Vreemdelingenlegioen

In datzelfde jaar, 1926, nam Jacob Tokkie, 23 jaar oud dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen in Marokko
op 5 juni 1926
CM 2 van 2Bat van 4REI
[ Coll. NLL. Conv. 4REI ]

1930 Terugkeer naar Nederland

In 1930 keerde Jacob Tokkie terug naar Nederland.

Op 10 februari 1932 trouwde Jacob Tokkie met Anna Keller te Rotterdam.
Op zijn persoonskaart en later gezinskaart staat duidelijk vermeldt dat hij dienst had genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Ook staat verder op de kaart bij zijn nationaliteit VREEMD.

1948 naturalisatie

In 1948 diende Jacob Tokkie en naturalisatie verzoek in. Het memorie van toelichting luidde:

De in artikel 1, onder 13°., genoemde verzoeker is te Rotterdam geboren uit Nederlandse ouders. In 1926 trad hij zonder Koninklijk verlof in dienst van het Franse Vreemdelingenlegioen en verloor dientengevolge de Nederlandse nationaliteit. In 1930 keerde verzoeker naar Nederland terug. Hij stelt er prijs op zijn oorspronkelijke nationaliteit te herkrijgen. Als manufacturenhandelaar heeft hij een bestaan voor zich en zijn gezin.© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over