MURIS, Johan Arthur, Né la 3 Janvier 1895 à La Haye

Wel of geen Nederlander?

Het blijft een eenvoudige regel, het feit dat iemand geboren is in Nederland wil nog niet zeggen dat betreffende persoon Nederlander is of was.
Of dit nu wel of niet het geval was bij een man die dienst genomen had in het Franse Vreemdelingenlegioen is gezien de vaak beperkte informatie niet altijd even eenvoudig vast te stellen.

Zo stond ook al enige tijd in de lijst van Nederlanders die als oorlogsvrijwilliger tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst hadden genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen, de naam van Johan Arthur Muris.

Jeugd

Johan Arthur Muris werd op 3 januari 1895 in Den Haag geboren als zoon van Louis Muris en Adele Dubauchele.

Vreemdelingenlegioen

Op 28 augustus 1914 nam Johan Muris, 19 jaar oud, vrijwillig dienst voor de duur van de oorlog in Parijs en werd, omdat hij buitenlander was ingedeeld bij het Franse Vreemdelingenlegioen.

Johan Muris bleef echter niet zoals de meeste oorlogsvrijwilligers in Frankrijk maar werd op 21 september 1914 naar Algerije gestuurd.
Enkele dagen later, op 26 september 1914 werd hij naar Marokko gestuurd, waar hij de rest van de oorlog zou blijven.
Hij diende bij het 1er Regt Etranger, zijn Numero Matricule was 20846.
Hij werd op 17 maart 1919 in het Depot in Casablanca gedemobiliseerd.

Casablanca
omstreeks 1919 de hoofdstraat

Hij werd voor zijn dienst in Marokko onderscheiden met de Medaille Coloniale agrafe Maroc (Decret 28 augustus 1914).

Onderzoek

Nederlandse en Belgische archieven

Verder onderzoek naar Johan Muris werd gedaan in de database van de website Openarchieven.
Weliswaar kwam de achternaam Muris in die tijd in Nederland en meer specifiek in Den Haag voor, maar geen gegevens over Johan Muris werden gevonden.
Dit is vaak, maar zeker niet altijd, een aanwijzing dat er iets afwijkt van het reguliere.
Ook een eventueel bericht van zijn geboorte in kranten uit die tijd, onderzocht via Delpher, werd niet gevonden.

Franse Archieven

Een mogelijke verklaring voor het feit dat in Nederlandse archieven geen informatie over Johan Muris werd gevonden werd aangetroffen in een Frans archief.
In 1920 had Johan Muris middels naturalisatie de Franse Nationaliteit verkregen.
Bij de publicatie hiervan stond dat zijn ouders Italiaans waren “de parents italiens”.


Type de décret: Décret de naturalisations d’engagés du 2 avril 1920
Cote du decret: BB/34/446
Cote du dossier: 39392 X 14 (numéro du dossier à consulter en sous-série BB/11)
Source: Archives nationales

Onjuiste opgave van geboorteplaats?

Het feit dat Johan Muris zoon van Italiaanse ouders was zou een verklaring kunnen zijn dat er in Nederlandse archieven geen of moeilijk te achterhalen gegevens van hem zijn.
Er is echter nog een mogelijke andere verklaring.
Als de nationaliteit of herkomst van een man die dienst wou nemen in het Franse Vreemdelingenlegioen mogelijk politiek gezien een obstakel zou kunnen vormen, werd deze herkomst soms aangepast. Wie daarvoor het intitiatief nam, de man zelf of de autoriteiten, is niet duidelijk.
Vaak als deze mannen zich uitgaven voor Nederlanders kozen zij bij voorkeur als geboorteplaats de volgende grotere steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
De optie dat Johan Muris dus niet in Den Haag geboren is, is niet helemaal uit te sluiten.

Positie Italië aan het begin van de Eerste Wereldoorlog

Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, besloot Italië, dat tot dan een bondgenoot was van de Triple Alliance ( Oostenrijk-Hongarije, Duitsland, Italië ), neutraal te blijven alvorens zich in 1915 te verbinden tot de Triple Entente ( Frankrijk, Rusland, Verenigd Koninkrijk ).
Of dit een reden was voor een Italiaanse jonge man zich mogelijk voor te doen als afkomstig uit Nederland is moeilijk te beantwoorden. Het lijkt in tegenspraak met de met veel publiciteit omgeven vorming op 5 november 1914 van een regiment het 4e régiment de marche du 1er étranger vrijwel geheel bestaande uit Italianen. Na toetreding van Italie aan de oorlog werd dit regiment op 5 maart 1915 opgeheven.

Echter toen dit regiment in Frankrijk werd opgericht, had Johan Muris was hij al in dienst en bevond zich al in Marokko.


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over