Les Hommes sans Nationalité, RATHE César

Les Hommes sans Nom

De Franse speelfilm uit 1937 “Les Hommes sans Nom” begint illustratief met een getrokken shot waarbij de handen van mannen te zien zijn die hun geboortebewijs “Acte de Naissance” doorscheuren.

Dienen onder een valse naam ; een van de klassieke stereotyperingen van het Franse Vreemdelingenlegioen.
Het kwam voor, maar eigenlijk was het meer uitzondering dan regel.
Wat mij bij mijn onderzoeken opvalt is dat er vaker met de Nationaliteit en geboortedatum “gerommeld” werd dan met de naam.

Zo mogelijk ook in het geval van deze man César RATHE.

Oorlogsvrijwilliger 1939 – 1940

De naam van César RATHE, komt voor op de lijst van oorlogsvrijwilligers voor de duur van de oorlog 1939 – 1940.
Hij had dienst genomen in Pau, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France.
César RATHE zou op 13 september 1940 in Kerkrade geboren zijn.
Hij zat dus nog net onder de toen geldende leeftijdsgrens van 40 jaar.

Onderzoek naar een in 1900 in Kerkrade geboren RATHE geven echter geen resultaat.
Wel vond ik via Filae.com volgende gegevens van een uit België afkomstige man:

César Jules Joseph RATHE
Naissance
Le 22 avril 1894, Obaix, Hainaut ((Obaix) Pont-A-Celles, Hainaut, Wallonie, Belgique)
Parents
Emile Joseph RATHE
Adèle Marie Ghislaine MOSERMAN

Autres informations
Référence n° 102600150943820353
Source du relevé : GENIWAL Généalogie Informatique Wallonie

Belgische Spanjestrijder ?

Als de Nederlandse oorlogsvrijwilliger César RATHE uit Kerkrade in werkelijkheid de Belgische César Jules Joseph RATHE was, is het niet uit te sluiten dat hij een oud-Spanjestrijder was.
Na het einde van de Spaanse burgeroorlog vluchten vele Spanjaarden maar ook mannen en vrouwen van andere Nationaliteiten die meegevochten hadden in de Internationale Brigades naar Frankrijk.
Daar werden ze net over de grens veelal, onder erbarmelijke omstandigheden, geïnterneerd in kampen.
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, melden zich velen aan als oorlogs “vrijwilligers”.
Veelal was hun doel om maar weg te kunnen uit het kamp.
De plaats Pau, waar César RATHE dienst nam is een van die plaatsen waar veel oud-Spanjestrijders dienst namen.
Waarschijnlijk om te voorkomen dat hij op grond van zijn leeftijd afgewezen zou worden, verzon César RATHE een nieuwe geboortedatum en plaats.
Overeenkomstig kwam in deze lijsten ook veel “Nederlanders” tegen die in werkelijkheid de Duitse Nationaliteit.
Wat me wel enigszins verbaasde was waarom de Belgische César RATHE ook zijn Nationaliteit aangepast had.


Bij de naam van César RATHE staat nog een opmerking RD2 le 8.8.1940.
Mogelijk een verwijzing naar dat hij toen werd uitgeschreven “Raye des Controlles” of afgekeurd “Reforme No 2”.

Gezocht door de Duitse Geheime Staatspolizei

Alhoewel bovenstaande hypothese logisch leek, hield het gegeven dat een Belgische oud-Spanjestrijder de noodzaak gevoeld zou hebben zijn nationaliteit aan te passen mij bezig.
Daarom besloot ik na te gaan of César RATHE mogelijk uit Duitsland afkomstig was.
Hiervoor zocht ik in het Arolsen Archive.
En daarin kwam Cësar RATHE inderdaad voor in 16 dossiers
Cësar RATHE werd geboren op 13 september 1900.
Dit is dezelfde geboortedatum als in genoteerde op de lijst van oorlogsvrijwilligers.
Zijn geboorteplaats was Lodz in Polen.
Zijn naam komt voor op een lijst van door de GESTAPO Erfurt gezochte personen van 9 mei 1939.

Na de oorlog vulde hij een document in waaruit blijkt dat hij inderdaad een oud-Spanjestrijder (XIII Dąbrowski Brigade) was geweest van 1937-1939, daarna in het kamp Gurs was geinterneerd en in September dienst had genomen bij het Franse Vreemdelingenlegioen tot Oktober 1940.
Daarna had hij bijna een jaar als Ober in Lyon gwerkt, maar werd in September 1941 door de GESTAPO opgepakt.© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over