Nederlanders die uit Fransche krijgsgevangenschap werden bevrijd door dienst te nemen in het Fransche “Vreemdelingen legioen” 1946

Het was de historicus Wilbert Manders, die onderzoek doet naar Limburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitse (krijgs-) dienst zijn geweest die mij volgende lijst namen afkomstig uit het Rode Kruis archief deed toekomen.
De index van de archief folder is Rode Kruis archief 2035 (Centrale Documentatie) Inv. No. 1251.

Opgenomen is deze lijst afkomstig uit 1946 zijn volgens de omschrijving

Nederlanders die uit Fransche krijgsgevangenschap werden bevrijd door dienst te nemen in het Fransche “Vreemdelingen legioen”

Opgenomen in de lijst werden de volgende gegevens:

Naam en voornamen
Datum en plaats van geboorte
Laatste woonplaats in Nederland of elders
Datum van dienstname

De volgende 7 mannen waren geregistreerd

Beumer, Adrianus Martinus, 16-07-1925 Schiedam, 19 B Rotterdamschedijk Schiedam, 16-10-1945

Drews, Boukhard, 18-09-1923 [-], [-] 27-07-1945

Keeman, Andreas, 02-11-1910 Grootebroek, ?, September 1945

Koetsier Gerard, [?], [?], 30-08-1945

Mundt, Henri, 07-10-1919 Hamburg, [?], 29-05-1945

Schepers, Franz, 12-07-1923 Rheine i/W (D), Dünenstrasse 40 Gellendorf/Rheine, 01-12-1945

Wachtmeester, Jan, [?], [?], 18-08-1945

Op een apart document getiteld : Nederlandsche krijgsgevangen die op 7 Februari 1946 dienst nam bij het Franse Vreemdelingenlegioen is nog de volgende naam vermeld:

Van Holten, Gerard, 03-12-1925 Rotterdam, 47 Bellevooistraat Rotterdam vrijwillig N.S.K.K.

Het Nationalsozialistische Kraftfahrkorps (NSKK) was een paramilitair onderdeel van de NSDAP.
Vanaf januari 1941 wierf het NSKK diverse buitenlanders aan als vrijwilliger.

In Nederland bevond zich de staf in Den Haag, hoewel vrijwilligers zich ook via SS-wervingskantoren konden aanmelden.

Onderzoek

Adrianus Beumer

Wervingsposter Kriegsmarine in Nederland
[ http://www.bhic.nl ]

Een uitvoerig curriculum vitae van Adrianus Beumer werd opgesteld door het Gezantschap der Nederlanden in Siam op 8 augustus 1947.
Adrianus Beumer had tijdens de bezetting van Nederland zich vrijwillig gemeld voor de Duitse “Kriegsmarine”
Hij werd op 18 mei 1945 in Frankrijk krijgsgevangen gemaakt en nam in oktober 1945 dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Op 24 december 1946 deserteerde hij vanuit Cambodja en kwam zo in Siam terecht.
Hij verzocht het Gezantschap om opzending naar Nederland.

Boukhard Drews

[-]

Andreas Keeman

[-]

Gerard Koetsier

[-]

Henri Mundt

[-]

Franz Schepers

[-]

Jan Wachtmeester

Net als bij Adrianus Beumer werd een uitvoerig curriculum vitae van Jan Wachtmeester opgesteld door het Gezantschap der Nederlanden in Siam op 17 september 1947.
Jan Wachtmeester was op 18 april 1923 geboren te Kostverloren.
Jan Wachtmeester had zich in 1942 in Duitsland, waar hij al enkele jaren woonde, vrijwillig voor de Duitse “Kriegsmarine” gemeld. Hij werd ingedeeld bij de Marine FLAK in Lorient Frankrijk.
Hij kwam op 10 mei 1945 in Lorient in Franse krijgsgevangen gemaakt en nam op 2 september 1945 dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Op 24 december 1946 deserteerde hij samen met Adrianus Beumer vanuit Cambodja en kwam zo in Siam terecht.
Hij verzocht het Gezantschap om opzending naar Nederland.

Gerard van Holten

[-]

Dank

Dank aan Wilbert Manders onderzoeklimburg@gmail.com


Categorie: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over