03-07-1911 Schetsen uit Marokko

Rotterdamsch nieuwsblad

Op 3 juli 1911 verscheen er in het Rotterdamsch nieuwsblad volgende artikel voornamelijk over de Franse- Duitse politiek omtrent Marokko.
In het tweede gedeelte werd ook verwezen naar het feuilleton “Uit Marokko” dat in dezelfde krant verscheen.
Indirect was er een verwijzing naar het Franse Vreemdelingenlegioen als Soldeniers.
Het artikel werd voorzien van 3 “plaatjes” tekeningen, één van een Franse soldaat met een ezeltje, een konvooi met kamelen en afbeelding van Franse bergartillerie.

Een ezeltje als transportdier bij een Fransche compagnie

Schetsen uit Marokko.
(Bij de plaatjes.)


De oorlog der Fransen in Marokko is nu alweer zolang gaande, dat men er evenmin meer op letten zou als op onzen strijd in Atjeh, ware het niet, dat de politieke ondergrond aanhoudend tot toekijken dwong. Deelsom de gevaren voor de vrede in Europa, die er sluimeren in het Franse optreden, in het Afrikaanse Morenrijk deels om de wijze, waarop de Franse regering de klippen tracht te ontzeilen, waarop het scheepken harer veroverzucht stranden kan.
Duitsland schijnt thans weer onbewogen toe te kijken bij de zaak, maar nog niet zo lang geleden men van Berlijn uit te Parijs weer eens nadrukkelijk laten gevoelen, dat men zoal geen belanghebbende dan toch belangstellende was bij de politieke komedie, in Marokko afgespeeld, en nog is het niet gans opgehelderd, wat nadien de Duitsers bewogen heeft de afwachtende houding van voorheen aan te nemen.
Daar uit alles blijkt, dat de Fransen met goed fatsoen niet meer terug kunnen, gaan er in Duitsland stemmen op, om hen maar liever hun gang te laten gaan, in ruil voor concessies hier of daar, dan het ten laatste te laten uitlopen, op een voltooid feit, met de keuze van oorlog of geen oorlog, al of niet ter ere van de Duitse waardigheid, die in dit geval van de Franse slimheid de dupe werd.

Ondertussen gaan die Franse soldeniers* voort om – stap voor stap – vasten voet te krijgen in het land. Met hoeveel gevaren zij daarbij te kampen hebben, leest men in de brieven, uit Marokko, die er geregeld in het Nieuwsblad verschijnen.
Trouwens dafc de oorlog tegen zulke krijgszuchtige goed gewapende krijgers als de Moren, uitstekend bekend met het terrein, zware offers van de Fransen vergen moet, ligt voor de hand en men kan er van op aan, dat er van vrede geen sprake wezen zal voor- en aleer de woeste stammen gedecimeerd zijn door de langdurige guerrilla en zich morrend schikken in het onvermijdelijke.
Dat dit echter nog lang duren zal en talloze mensenlevens en miljoenen aan de Fransen kosten zal, kan men berekenen..

* Huursoldaten

De achterhoede eener Fransche collonne

Categorie: Uncategorized
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over