1860 Dragers van de Engelsche Krim-medaille

Crimea Medal

De ‘s Gravenhaagsche nieuwsbode publiceerde op 4 maart 1860 het volgende bericht met daarin o.a. de namen van soldaten van het koloniaal werfdepot die toestemming hadden gekregen tot het dragen van de Engelsche Krim-medaille. Onder hen een aantal oud-legionnairs.

Door den kanselier der beide orden is vergunning verleend tot het dragen der St. Helena-medaille, aan den kapitein C. J. Booms, van het algemeen depot van discipline;

der Engelsche Krim-medaille aan

F. Roephe,
J. Lammens
F. van Boelet,
J. B. Varly,
F. Spelier,
L. J. Absolon,
M. Saghers,
F. van Caennebroeck,
J. Delobel,
L. Vanecke,
P. Foirez,
P. A. Poosen en
E. Windels;

der zilveren medaille le klasse voor den veldtogt in Sicilië in 1848 en 1849, aan J. Kalliker en J. Spiehiger, en aan den laatsten ook der Siciliaansche medaille van St. George; der bronzen Siciliaansehe medaille voor den veldtogt in 1849 , aan J. Niegard, S. Graf, J. van den Burg, F. Trachsel, J. Butzberger, J. H. Rawijler, H. Bauman, G. Buönneman en F. B. May; der bronzen medaille voor het bijwonen van den veldtogt in de Kerkelijke Staten in 1849, aan J. R. Isclio, J. R. Thurner, J. Dorner, F. Gloyer, N. Ilolzer, P. D. Rumo, J. Leu, H. L. Müller, P. J. Donnet, F. G. Lehmans, J. Daftlan en F. J. Oehen; der Pruissische gedenkpenning voor getrouwe dienst gedurende de jaren 1848 en 1849, aan H. J. E. Daske,
en eindelijk der Napelsche eere-medaille voor 25jarige militaire dienst, aan F. Giovanelli;

allen soldaten van het koloniaal werfdepot, bestemd voor de dienst in O. I.

F. Roephe, 10202

Ferdinand Roepke

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/323/file/NL-HaNA_2.10.50_323_0279

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/139/file/NL-HaNA_2.10.50_139_0088


[ geen registratie in het Stamboek dat hij in Franse krijgsdienst was ]

J. Lammens, 10211

Joseph Lammens

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/323/file/NL-HaNA_2.10.50_323_0194

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/139/file/NL-HaNA_2.10.50_139_0098

Van Boelet, 10226

Ferdinand van Boëlet

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/323/file/NL-HaNA_2.10.50_323_0037

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/139/file/NL-HaNA_2.10.50_139_0119

J. B. Varly, 10225

Jean Baptiste Vanlij

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/323/file/NL-HaNA_2.10.50_323_0339

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/139/file/NL-HaNA_2.10.50_139_0117

F. Spelier, 10236

Francois Spelier, Gent Belgie.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/323/file/NL-HaNA_2.10.50_323_0298

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/139/file/NL-HaNA_2.10.50_139_0129

L. J. Absolon, 10236

Louis Joseph Absolon, Brugge Belgie.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/323/file/NL-HaNA_2.10.50_323_0012

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/139/file/NL-HaNA_2.10.50_139_0129

F. van Caennebroeck

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/140/file/NL-HaNA_2.10.50_140_0070

J. Delobel, 10290

Fransche dienst
Bij het 2 Regiment vreemden Legioen geëngageerd den 13 November 1854 overgegaan bij het 1 Regiment vreemdenlegioen den 20 February 1856 Korporaal 3 Maart 1856 Overgegaan bij het 2 Regt vreemdelingen den 10 Augustus 1856 met paspoort 27 Nov 1859

Armee in het oosten 1855 en 1856
In Afrika 1856, 1857, 1858, en 1859
In Italien 1859
Geregtigd tot het Dragen der Engelsche medaille ingesteld voor den veldtogt in de Krim […]


[ NL-HaNA_2.10.50_323_0071 ] & [ NL-HaNA_2.10.50_139_0186 ]

L. Vanecke, 10324


NL-HaNA_2.10.50_323_0338

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/140/file/NL-HaNA_2.10.50_140_0038

P. Foirez, 10323

NL-HaNA_2.10.50_323_0112 & NL-HaNA_2.10.50_140_0037

P. A. Poosen, 10322

Poosen, Jean Arnold.
NL-HaNA_2.10.50_323_0261 & NL-HaNA_2.10.50_140_0036
[ geen registratie in het Stamboek dat hij in Franse krijgsdienst was ]

E. Windels, 10314

Windels, Emanuel

Fransche dienst
Bij het 2e Regiment vreemden Legioen geëngageerd den 24 Mei 1854. Overgegaan bij het 1 Regiment vreemden Legioen den 20 February 1855. Overgegaan bij het 2 Regt vreemdelingen den 10 Augustus 1856 met paspoort met een bewijs van goed gedrag den 23 Juni 1859.

In Afrika 1856, 1857, 1858, en 1859
Armee in het oosten 1855 en 1856
In Italien 1859
Geregtigd tot het Dragen der Engelsche medaille ingesteld voor den veldtogt in de Krim, ingevolge aut. van den kanselier der beide Orders dd 18 Januari 1860 No 1073.

[ NL-HaNA_2.10.50_140_0028 ]


Namenklappers op de ‘Suppletiefolio’s’ van onderofficieren en minderen

323 1857-1865

Algemeen Handelsblad 24-03-1859

Door den kanselier der beide orden is vergunning verleend tot het dragen:
Der Engelsche krim-medaille: aan

C. Greilich,
F. F. Bruijlant,
C. Blaenkaert,
M Marinziek,
C. Lagast,
J. Clause,
F. G. Lontienne,
J. Rechensten,
A. Bataille,
M. Hutse,
C. P. C. Boetz,
J. B. C. Jacob,
J. Majourelle en
P. A. Thomas.

Der Siciliaansche medaille voor het bijwonen van den veldtogt in de Kerkelijke staten in 1849, aan J. Freijburger en J. J. Schneider. Der zilveren medaille voor den veldtogt in Sicilië in 1848/49, aan C. Desponds.
Der Fransche militaire medaille, aan C. Jacques,

allen soldaten van het koloniaal werfdepot, bestemd voor de dienst in Indie.

Der Pruisische medaille ingesteld den 23sten Augustus 1851, voor trouwe dienst, der zilveren medaille van verdiensten van Saxen Weimar Eisenach en van het eereteeken voor 15 jarige Pruisische militaire dienst, aan J. H. G. Henning, staftrompetter bij het 1e regiment dragonders

C. Jacques

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/136/file/NL-HaNA_2.10.50_136_0151

Algemeen Handelsblad 16-08-1859

Men verneemt dat door den kanselier der beide orden vergunning is verleend tot het dragen der Engelsche krim-medaille; aan
A. Cambier
J. Dosogne,
J. H. Gilsoël,
J. B. Duez,
B. Daehne,
H. J. Castermans en
P. Dolinck;

der Siciliaansche medaille ingesteld voor den veldtogt in Sicilië in 1849: aan J. A. F. Leuenberger en J. J. Buff; der medaille 3de klasse voor trouwe dienst van Saxen-Meiningen, aan J. C. Morgenweck, der Badensche medaille «gesteld voor den veldtogt in 1849, en van de Frankforter medaille voor getrouwe dienst gedurende de jaren 1840/49 aan J. J. Brand,

allen soldaten van het koloniaal werfdepot, bestemd voor de dienst in Oost-Indie;

van den Pruissischen gedenkpenning, ingesteld den 23sten Augustus 1851 voor getrouwe dienst gedurende de jaren 1848/49, en van het eereteeken der 2de kl. voor getrouwe Pruisische dienst, aan J. F. Nurnberger, staftrompetter bij het regement rijdende artillerie.

Rotterdamsche courant 06-12-1861

Harderwijk 4 december.
— Door den Kanselier der beide orden is aan den soldaat
M. Michel,
van het koloniaal werfdepot alhier en bestemd voor het leger in Oost-Indië, vergunning verleend tot het dragen der Engelsche Krim-medaille.

Michel, Matheus 11241

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/323/file/NL-HaNA_2.10.50_323_0221

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/145/file/NL-HaNA_2.10.50_145_0052

Rotterdamsche courant 10-10-1862

Door het Departement van Oorlog is ter kennisvan het leger gebragt, dat door den Kanselier der beide orden vergunning is verleend tot het dragen der Fransche medaille, ingesteld den 11 augustus 1859 voor den veldtogt in Italië, aan den soldaat A. Braumgart, van het 4de reg. inf;
— der Badensche medaille, voor den veldtogt in 1849, aan den soldaat J. C. F. Nagel, van het koloniaal werfdepot, bestemd voorde dienst in Oost-Indië.

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over