1887 Nederlandsche Liefdadigheidsfonds te Parijs, oud legionair kan terug naar zijn vaderland

Eind 1884 werd in Parijs besloten tot de oprichting van een Liefdadigheidsfonds.

Het vaderland
30-12-1884

Een oud-legionair van Nederlandse herkomst werd er in het tweede verenigingsjaar 1886-1887 door geholpen zodat hij weer naar huis kon.

Uit het Verslag der werkzaamheden van het Nederlandsche Liefdadigheidsfonds te Parijs,
over het tweede vereenigingsjaar 1886-1887.

Het bestuur verklaart zich dankbaar voor zich zelven maar voor de ongelukkigen die het helpen moet nog niet voldaan Het noodzakelijk kapitaal om op bescheiden voet geregeld te werken nog geen f 10 000 is slechts gedeeltelijk aanwezig
Aan 109 hulpvragenden heeft het Comité f1450 uitgekeerd
Enkele gevallen vindt de lezer hier woordelijk terug Ze zijn in dadentaal geschreven.

a. […]

d. Een hulponderwijzer die enige jaren geleden naar Lille was vertrokken om zijn geluk te zoeken. Zonder geld zijnde nam hij dienst bij het vreemden legioen en werd naar Algiers gezonden.
Na aldaar gevochten te hebben in het Fransche leger werd hij naar Tunis overgeplaatst waar hij de campagne mede maakte.
Van Tunis vertrok hij naar Tongking en streed daar onder anderen bij Song Tay en Lang Song.
De Tongking medaille versierde zijne borst maar op haveloze en verscheurde klederen want na al dien roem en na de grootste gevaren te hebben doorstaan werd hij naar Marseille teruggezonden.
Als reisgeld werd hem daar fr 50 gegeven die hem tot Lyon brachten.
Hij moest dus te voet naar Parijs gaan en kwam in den ellendigsten toestand bij ons aan.
Op verzoek werd de oud soldaat naar zijn vaderland terug gezonden.

[ “Haagse Omtrekkken” door Damas. Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage 22-05-1888 ]

Rue de Lafayette, Paris

Op Damas verzoek deelen we gaarne mede dat, evenals het vorige jaar, de heren
mrs. J. G. De Bruyn, 17 Heerengracht, en
F. baron Van Hogendorp, 140 Noordeinde, alhier,
zich gaarne beschikbaar stellen voor het ontvangen van bijdragen ten behoeve van het Nederlandsche Liefdadigheidsfonds ,
te Parijs; zetel: I.J. Boas, 14 rue de Lafayette

[ Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage 22-05-1888 ]© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over