1903 Geen plaats voor een oud-legionair van Nederlandse herkomst.


Nieuwe Tilburgsche Courant, 14-05-1903

Asten, Marechaussee kazerne

ASTEN, 12 Mei. Zondagavond meldde zich aan de maréchaussée kazerne alhier aan een Fransche soldaat in uniform om nachtverblijf, welke 15 jaar had gediend bij het Vreemdelingenlegioen te Algiers, Afrika, en nu als zodanig was ontslagen.
Daar hij geboren Nederlander was, wilde hij alhier zijn geluk komen beproeven, doch na den nacht te hebben doorgebracht, werd hij ‘s anderendaags als zijnde zonder middelen van bestaan in die richting van Frankrijk over de grenzen gebracht.

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over