Landlopers en Legionairs

Westlandsche courant, 13 april 1912

KETHEL EN SPALAND, 11 April.

Aan den Groenen Hilledijk onder Rotterdam, heeft de politie aangehouden twee landlopers, op het ogenblik, dat zij langs den weg zaten en bezig waren hun potje te koken, waarin zij een konijn gedaan hadden, onder deze gemeente met andere konijnen gestolen. Een van deze landlopers, P. V. genaamd, moet nog drie maanden gevangenisstraf ondergaan wegens diefstal en 14 dagen wegens huisvredebreuk, waartoe de Rotterdamsche rechtbank hem heeft veroordeeld.

Bovendien heeft die officier van justitie in Den Haag rechtsingang met last tot gevangenneming tegen hem verleend, als verdacht van diefstal van vee uit de weide, verleden jaar gepleegd.
Indertijd is hij, volgens zijn zeggen, aan het geleide van een rijksveldwachter ontvlucht en heeft hij de wijk naar Frankrijk genomen, waar hij bij het vreemdelingenlegioen in dienst trad.

Toen hij voor dezen dienst werd afgekeurd, keerde hij naar het vaderland terug en hervatte zijn zwervend leven. Hij is thans overgebracht naar Den Haag.

De andere landloper, K. B., medeplichtig aan den diefstal onder deze gemeente, is naar Schiedam gebracht, omdat hij zich in die gemeente aan diefstal van ijzer heeft schuldig gemaakt.

V., P.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 02-09-1950

Stelen en landlopen


Een paar zakken aardappelen en een zak met peren bleken Zaterdag j.l. te verleidelijk te zijn voor de Zwollenaar H. B. Hij vergreep er zich aan, maar werd gisteren door de politie in de kraag gepakt.

Een zelfde lot was F. C. K. beschoren. K is van „beroep” landloper en een groot deel van zijn zeventig jaren bracht hij in Veenhuizen door niet meegerekend de jaren, dat hij deel uitmaakte van het Vreemdelingenlegioen waardoor hij thans als statenloos burger rondzwerft.
Het zwerven zonder middelen van bestaan, bracht hem gisteren, voor de zoveelste maal in aanraking met de politie.

K., F. C.

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over