1911, Van Oudheusden, Karel Gerard, vermist

‘s Gravenhage 4 april 1911

Op 4 april 1911 schreef Leendert van Oudheusden uit Den Haag een brief aan waarschijnlijk het Ministerie van Koloniën. Hij en zijn familie waren op zoek naar informatie over zijn jongere broer Karel van Oudheusden.
Al meer dan een jaar wisten zij niet waar deze verbleef of dat hij überhaupt nog in leven was.
Ze vermoeden dat hij dienst had genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen.

‘s Gravenhage 4 April 1911 Holland
L. F. v Oudheusden Hobbemastr 207

Kenmerken 441, M, exh. 6 april 1911

Hoog Edel Gestrenge Heer,

De ondergetekende L.F. v. Oudheusden wonende Hobbemastraat 207 te ‘s Gravenhage wend zich met verschuldigde eerbied tot u, met het beleefd verzoek, of u voor hem wild informeren naar een Broer van hem hetende :
Karel Gerard van Oudheusden geboren den 4 den Mei 1876 te ‘s Gravenhage ook gediend hebbende bij het O. Indisch leger als Milicien, reeds een jaar een
voor mij en zijn familie een onbekend verblijf hebbende en wij zeer gaarne willen weten waar dezen zich bevind of sedert overleden is, na eenige informatiën door ons gedaan is ons bekend geworden maar niet uit vasten bron dat hij zich had begeven na Algiers en aldaar dienst heeft genomen bij het Vreemde Légioen. Maar zoals hier boven vermeld kunnen wij dit niet zeker weten, aldus verzoekt ondergetekende u beleefd of u zo goed wil zijn bij kolonie voor hem te willen doen informeren of dit hierboven omschreven waarheid bevat en of wanneer hij soms in Algiers overleden is u mij s.v.p. het bewijs ervan wild toezenden vertrouwende op uw goedheid en u zeer gewaardeerd antwoord tegemoet ziende waarvoor hierbij een zegel is ingesloten teken ik hoog achtend van uw hoog edelgestrenge en de gehoorzamen dienaar

L.F. v. Oudheusden

Hobbemastraat 207 te s Hage

Karel. van Oudheusden.
Foto uit 1908

Het verzoek om informatie werd uiteindelijk in behandeling genomen door de Hr. Ms. Gezantschap in Frankrijk.
Iets meer dan twee maanden later werd Leendert van Oudheusden geïnformeerd dat:

“diens broeder Karel Gerard van Oudheusden zich niet in het Fransche vreemden legioen bevindt”

3 juni 1911


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministere des Affaires étrangères

Paris, le 13 juin 1911

Kenmerken: M exh 15 cf – 6 April No 441


Monsieur le Chevalier,

Le 6 avril dernier, Vous avez bien voulu Vous adresser à mon Département en vue de savoir si le nommé Karel Gérard van Oudhensden [sic] né à la Haye le 4 mai 1876 s’était enrôlé dans la légion étrangère.
J’ai l’honneur de Vous faire savoir que le prénommé ne figure pas sur les contrôles de la légion
étrangère ./.

Agréez les assurances de la haute considération
avec laquelle j’ai l’honneur d’être,
Monsieur le Chevalier,
Votre très humble et très
obéissant serviteur

Monsieur le Chevalier de Stuers,
Ministre des Pays-Bas
à Paris.

15 juni 1911

L.F. van Oudheusden
Dienstneming van diens broeder Karel Gerard bij het vreemden legioen
In antwoord op zijn schrijven d.d. 4 April j.l. heeft Hr Ms Gezantschap in Frankrijk de eer den Heer L.F. van Oudheusden te ‘s Gravenhage te berichten dat blijkens heden van de Fransche Regeering ontvangen mededeling diens broeder Karel Gerard van Oudheusden zich niet in het Fransche vreemden legioen bevindt.

Jeugd

Karel Gerard van Oudheusden werd geboren op 4 mei 1876 te ‘s-Gravenhage [1].

1896 – 1900 Loteling en gedetacheerd in Nederlands Indië

Op 13 maart 1896 werd Karel van Oudheusden ingedeeld bij het 4e Regt Infie als loteling van de lichting van 1896 uit de gemeente ‘s Gravenhage.
Op 14 augustus 1897 ging hij met groot verlof.

Op 2 oktober 1897 werd hij gedetacheerd bij de landmacht in Ned. Indië voor 2 jaren.
Op 13 september 1900 naar Nederland opgezonden wegens beëindiging detacheeringstermijn.

1908

In 1908 werd Karel van Oudheusden geregistreerd als veroordeelde in Amsterdam, zijn misdrijf was mishandeling.

1909 Gevangenisregisters

In 1909 kreeg Karel van Oudheusden een gevangenisstraf van 2 maanden in ‘s Hertogenbosch vanwege diefstal.


1912 – 1914 Rapenburg Amsterdam Toevluchtsoord Leger des Heils

Van 13 mei 1912 tot 7 januari 1914 stond Karel van Oudheusden geregistreerd bij het Leger des Heils, op de Rapenburg in Amsterdam.

1914 Huwelijk

Op 20 mei 1914 trouwde Karel van Oudheusden in Den Haag met Neeltje Landsmeer.

Bronnen

Leendert Franciscus van Oudheusden geboren op 2 december 1870 in ‘s-Gravenhage.

[1] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register
Bevolkingsregister gemeente Den Haag, ‘s-Gravenhage, archief 354-01, inventaris­num­mer 1326, 1913, Haags Bevolkingsregister (gezinskaarten)

Geregistreerde, Karel Gerard van Oudheusden, geboren op 4 mei 1876 te ‘s-Gravenhage
Misdrijf: diefstal
Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters
Gevangenissen in ‘s-Hertogenbosch, 1815-1940, Deel: 354, Periode: 1909-1910, ‘s-Hertogenbosch,
archieftoegang 52, inventaris­num­mer 354, Inschrijvingsregister gevangenen

Brabants Historisch Informatie Centrum, Arrondissementsrechtbank
Strafvonnissen ‘s-Hertogenbosch, ‘s-Hertogenbosch, archieftoegang 24, inventaris­num­mer 461

Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Veroordeelden
Deel: 842, Periode: 1917, Amsterdam, archief 5225, inventaris­num­mer 842, 4 mei 1876, Veroordeelden

38825

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/328/file/NL-HaNA_2.10.50_328_0258

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/252/file/NL-HaNA_2.10.50_252_0019

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over