1916 Het einde van Jaeck’s sportloopbaan

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had de Zwitserse wielrenner Anton Jaeck vrijwillig dienst genomen bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
In 1915 raakte hij bij de Dardanellen zwaar gewond aan een van zijn voeten.
Hij werd afgekeurd voor de militaire dienst.
De verwonding betekende ook het einde van zijn sportloopbaan.
De “Revue der Sporten” berichtte er destijds in Nederland als volgt over.

Het einde van Jaeck’s sport-loopbaan

De Zwitser Jaeck is destijds een bekend stayer achter motoren geweest.
Maar meer nog is hij beroemd geworden door zijn wereldrecords zonder gangmaking van 2 tot 12 uur, van welke die over 4, 5 en 6 uur nog niet verbeterd werden.

Jaeck nam bij het uitbreken van den oorlog dienst in het Fransche vreemdelingen-legioen. En thans komt het bericht, dat de Zwitser, die bij de Dardanellen zwaar aan een der voeten werd verwond,
te Sidi-bel-Abbès ongeschikt is verklaard voor den dienst en met pensioen huis-toe is gezonden.
Dat beteekent tevens, dat Jaeck’s sport-loopbaan, die toch ten einde begon te raken,
thans voor goed is afgesneden.

[ De revue der sporten jrg 9, 1915/1916, no 36, 17-05-1916 ]

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over