1918 De roman serie “De Avonturen van een Hollander in het Vreemdelingenlegioen”

Op 2 april 1918 verscheen er in het “Nieuwsblad voor de Boekhandel” een advertentie van “De Roman-Boek- en Kunsthandel, v/h. A. EICHLER” waarin de verschijning van o.a. een roman-serie met de titel “De Avonturen van een Hollander in het Vreemdelingenlegioen” werd aangekondigd.

“sprekende titelplaten”
een Duits voorbeeld uit de serie:
Heinz Brandt – der Fremdenlegionär
Heinz Brandt – der ehemalige Fremdenlegionär
“Der Trompeter von Neuvilly”

Ooit uitgegeven?

De vraag is of deze roman serie ooit is uitgegeven?
Tot nu toe is er geen enkel exemplaar van deze serie ooit ergens aangetroffen.
Behalve deze ene advertentie zijn er verder in kranten en tijdschriften geen verdere advertenties voor de serie gevonden.

ATTENTIE s. v. p!

De Roman-Boek- en Kunsthandel, v/h. A. EICHLER, Heerengracht 313 (telef. Centrum 2334), Amsterdam, bericht hiermede aan den boekhandel, dat BEGIN MEI a. s. een tweetal nieuwe roman-series zullen verschijnen, te weten: De Demon der Bolsjewiki”, door BARBAROSSA (J. C. Schröder, Hoofdredacteur van het Dagblad „De Telegraaf”)
en
„Avonturen van een Hollander in het Vreemdelingenlegioen”
Beide series worden met bijzondere zorg voorbereid, terwijl sprekende titelplaten als steeds den verkoop zullen bevorderen. Elke aflevering bevat een afgerond verhaal.
Het feit, dat de bekende BARBAROSSA zich belast heeft met de verzorging der BOLSJEWIKI-SERIE (bewerking naar authentieke gegevens), maakt, dat met succes deze werken het publiek aangeboden kunnen worden. Zijn humoristisch en satyriek talent mag een waarborg zijn voor een pakkende inhoud.

«DE AVONTUREN VAN EEN HOLLANDER IN HET VREEMDELINGENLEGIOEN»

brengt een serie boeiende, vlot geschreven verhalen, die mede hare uitwerking op het publiek niet zullen missen.
Een paar zeer verkoopbare noviteiten dus, die in geen enkelen boekhandel mogen ontbreken, temeer, wijl de verkoopsprijs ook voor deze uitgaven op f -.15 per nummer is vastgesteld, evenals Nick Carter, Lord Lister (Raffles) en Buffallo-Bill-romans.

Aan den handel worden de gebruikelijke kortingen toegekend, (voor rekening 9 ct.; in commissie 11 ct. per nummer). Reeds thans wordt de gelegenheid tot bestelling geopend. Prospectus op aanvrage verkrijgbaar. 1383

Romanhefte-info.de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over