1939, 25 jaar geleden, Het eerste Vreemdelingenlegioen, de Nederlanders vooraan

De avondpost 02-09-1939

Op 1 september 1939 viel Duitsland Polen binnen. Twee dagen later op 3 september 1939 besloten Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk Duitsland de oorlog te verklaren.
Deze gebeurtenissen waren het begin van de Tweede Wereldoorlog.
In Frankrijk werd eerder herdacht dat het 25 jaar geleden was dat grote groepen buitenlanders zich in 1914 bij het uitbreken van de vijandelijkheden vrijwillig hadden gemeld voor dienst in het Franse leger.
De Nederlandse krant “De avondpost” wijde er ook een artikel aan.
Vermeld werd dat er ook nu ook weer duizenden vrijwilligers waren.
Twee namen werden genoemd van Nederlanders die in 1914 dienst hadden genomen; Oxenaar en Goudeket.
Het artikel vermeldde verder dat het aantal Nederlanders dat zou zijn gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog meer dan 3000 was geweest.
Dit aantal bleek een hoog propaganda gehalte te hebben, het werkelijke aantal ligt zeker een factor 10 lager.

Het eerste Vreemdelingen-legioen
DE NEDERLANDERS VOOR-AAN

Het was den 24sten Augustus, 25 jaar geleden, te Parijs, vertelt „Paris Midi”, dat een zonderlinge woelige stoet over de Champs Elysées trok; een duizendtal burgers, voorafgegaan door agent wielrijders. Ze zwaaiden allerlei vlaggen, en schreeuwden de Marseillaise meer dan ze zongen.
Aan de Quai d’Orsay werd stormenderhand een trein genomen. De chef raakte er het hoofd bij kwijt en de reizigers nestelden er zich zoo goed en zoo kwaad als het ging.
Sommige beenen bengelden buiten boord.
Ze kortten zich den tijd met het spelen op mond- en andere harmonica’s.
Het waren toekomstige soldaten van allerlei nationaliteit, Nederlanders. Belgen, Russen, Polen, Roemeniërs. Zwitsers, Amerikanen………
Terstond bij het uitbreken van de vijandelijkheden hadden ze zich voor het Fransche leger aangemeld, zooals dezer dagen weer duizenden doen.
De overheid stond er aanvankelijk afwijzend tegenover: die mannen wisten zelfs niet met een geweer om te gaan Maar ze lieten niet af: als het departement van oorlog hen niet gebruiken kon zouden ze een -korps vrije schutters vormen, zoo beweerden de Nederlanders.
De ondernemendsten hadden al een veldtenue bedacht: hoed zooals de Boeren droegen en patroonriem over de borst. Ze oefenden in een kelder met ouderwetsche geweren onder commando van een gewezen sergeant van het Nederl.- Indische leger.
Eindelijk stemde de regeering in beginsel toe: tweeduizend hunner zouden gekeurd worden, vijf keer zoveel meldden zich aan. Wie toegelaten waren uitten in alle talen hun voldoening tot in het jiddisj toe.
Aldus ontstond het eerste buitenlandsche regiment waarvan het eerste contingent naar Bayonne werd gedirigeerd, de reizigers zelf wisten dit niet.
Het tempo was zoo langzaam, dat sommigen af en toe om zich te vertreden met den trein meedraafden.
De menschen aan den weg lachten, als ze hun toeriepen op weg naar Berlijn te zijn. Bij de namen -van de eersten vindt men Nederlandsche als Oxenaar en Goudeket.
Na twee maanden werden ze naar het front gestuurd.
En dat ze zich dapper hebben gedragen, daaraan herinnert heden nog een gedenksteen in de Invalides, voor……
de meer dan drieduizend Nederlandsche vrijwilligers die in Franschen dienst sneuvelden!

14 juli 1932
The Chicago tribune and the Daily news, New York
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over