1949 Deserteur uit het Vreemdelingenlegioen F. M. Verduyn uit Arnhem

In “De Nederlander” van 2 april 1949 verscheen een kort verslag van de openbare vergadering van de jongerengroep van de Christelijk-Historische Unie (C.H.U.) in Zeist.
Aan het woord kwam daar ex-legionair F. M Verduyn uit Arnhem.

Na een korte pauze werd het woord gegeven aan de heer F. M Verduyn uit Arnhem, die de vergadering vergastte op een pittige causerie [ uit het Frans: praatjegekeuvel ] en vertelde over zijn ervaringen en belevenissen tijdens zijn diensttijd in het beruchte Franse Vreemdelingenlegioen.
Hij gaf een zeer duidelijk beeld van de loop der dingen en ieder stond verbaasd over het feit, dat men zich voor een simpele 1400 frs, in feite geheel verkoopt aan Frankrijk.
Levend komen er maar weinig legionairs weer op de normale wijze uit.
Tenslotte vertelde hij op zeer boeiende wijze van zijn desertie uit het legioen en van zijn behouden thuiskomst in het Vaderland.

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over