1952 Ronselaars voor legioen op pad?

Ronselaars voor legioen op pad?
VERMISTE RIJSENAAR NA DRIE DAGEN TERECHT(Van een onzer verslaggevers.) RIJSEN. 2 Sept. — Na drie bange nachten is het gezin J. Pas aan de Haarstraat 105 in Rijsen overgelukkig.
De 15-jarige zoon Hendrik, die op 28 Augustus spoorloos was verdwenen, heeft zich Maandagavond na een korte zwerftocht door Nederland bij de politie in Amersfoort gemeld.
Enkele uren voordat Hendrik In de nacht van Donderdag op Vrijdag Rijsen in alle stilte per fiets verliet, had de jongen, in een café een gesprek gevoerd met twee mannen, die zeiden uit Deventer te komen.
Om ongeveer 11 uur vroegen ze om een taxi, die hen naar hun woonplaats kon brengen en Hendrik, wiens vader een autoverhuurbedrijf heeft, belde daarom zijn huis op. Vader Pas voelde echter niet veel voor de rit. Hij ging echter toch naar het café om zijn zoon op te halen, waarna de familie naar bed ging. Ook de twee mannen verlieten het café. Of ze echter toch per auto naar Deventer zijn gegaan, is niet bekend. Geen enkel taxibedrijf in Rijsen heeft de twee onbekenden weggebracht.

Taal noch teken

Ongeveer 3 uur ‘s nachts heeft Hendrik Pas zijn ouderlijke woning verlaten. Hij werd enkele uren later door een Rijsense autobus chauffeur voor het station in Deventer gezien, maar daarna hoorde men taal noch teken van de jongen. In Rijsen rees het vermoeden, dat de knaap zich bij de twee onbekenden had gevoegd, om gevolg te geven aan een voorstel te worden opgenomen in het Vreemdelingenlegioen.
Deze vermoedens werden versterkt, toen zich Zaterdag bij de Rijsense politie een in Nijverdal wonende matroos meldde, die verklaarde dezer dagen in Rotterdam twee mensen te hebben gesproken, die hem eveneens gepaaid hadden zich voor dit legioen te melden.
Maandagavond liet daarom de Rijkspolitie een extra politiebericht verspreiden, waarin gewezen werd op de mogelijkheid dat Hendrik Pas geronseld zou worden voor vreemde krijgsdienst.
Inmiddels is gebleken, dat Hendrik, na een kort oponthoud in Deventer, naar Amsterdam is gefietst. Daar werd hij aangehouden door een agent, die zijn naam en adres noteerde, maar de jongen, voor wie nog geen verzoek tot opsporing was doorgegeven, vervolgens liet gaan.
Daarop is Hendrik teruggefietst naar Oost- Nederland. Maandagavond heeft hij zich gemeld bij de politie in Amersfoort en daar heeft hij verteld van huis te zijn weggelopen, omdat hij een ruzietje met zijn broer had gehad.

Over de mogelijkheid, dat de twee mannen uit Deventer hem gevraagd hadden dienst te nemen in het Vreemdelingenlegioen, liet hij zich niet uit.
Mede in verband met de mededelingen van de matroos uit Nijverdal wordt de mogelijkheid onder ogen gezien, dat op het ogenblik in ons land mensen opereren die zich uitgeven voor agenten van het Vreemdelingenlegioen.
Het onderzoek duurt voort.

Hendrik Pas.

Illustratie uit “De katholieke illustratie; zondags-lektuur voor het katholieke Nederlandsche volk”
, jrg 101, 1967, no. 36

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over