27 maart 1958, Oud-legionair als oplichter

Op 27 maart 1958, berichtte het “Limburgsch dagblad” onder de kop “Oud-legionair als oplichter” over een rechtszaak tegen een oud-legionair. Zijn initialen waren W., E. en hij woonde in Doetinchem. Hij zou als parachutist bij Dien Bien Phu zijn gedropt en daarna gedeserteerd.

Oud-legionair als oplichter

ROERMOND, 26 maart. (Eig. corr.)
Met een schipperspet op het hoofd presenteerde zich de te Doetinchem gedomicilieerde tuinarchitect E. W. op 17 januari jl. bij een kastelein te Maasbracht als sleepbootkapitein, die in Thorn een meisje ging bezoeken. Toen hij na dit (gefingeerde) bezoek weer in het café van S. terug kwam beweerde hij zijn portefeuille te hebben verloren. Hij haastte zich, echter er bij te zeggen, dat zij inmiddels door ’n chauffeur van de NEDAM-busdienst was gevonden, die haar ’s avonds aan zijn Thornse verloofde zou komen afgeven.
Daarna vroeg hij of zoals later bleek tot zijn schade en schande de kastelein zo goed wilde zijn hem even vijftig gulden te lenen, die door het meisje ’s avonds zouden worden teruggebracht.
De kastelein liet zich door het verhaal misleiden.

Bij controle van ’s mans straflijst bleek de tuinarchitect al een keer of acht eerder veroordeeld te zijn,
als legionair in het Franse vreemdelingenlegioen te hebben gediend en te zijn gedeserteerd nadat hij als parachutist bij Dien Bien Phoe was gedropt.

Zijn manier om met ’n geloofwaardig klinkend verhaaltje de niets vermoedende kastelein om zijn vingers te winden, noemde de officier, knap oplichterswerk, dat hij met zes maanden gevangenis onder aftrek van voorarrest gehonoreerd wenste te zien.

[ Limburgsch dagblad, 27-03-1958 ]

Iets minder dan twee weken later werd het vonnis bekrachtigd:

[ 09-04-1958
Limburgsch dagblad en
Dagblad voor Noord-Limburg ]

Zeven jaar later kwam tuinarchitect E. W. wederom in het nieuws vanwege oplichting, dit keer had hij zich uitgegeven als sergeant instructeur.

Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad
30-12-1965

Op basis van de in dit artikel uit 1965 genoemde leeftijd van 34 jaar, is het geboortejaar van W., E. waarschijnlijk 1931.

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over