31 maart 1956 “Het avontuur van de desertie”

De gestage stroom van berichten over deserteurs uit het Franse Vreemdelingenlegioen in de periode na de Franse nederlaag in Indo-China, 1 augustus 1954, was ook een columnist van De Telegraaf “Gijsbreght” niet ontgaan.
Hij schreef er in de rubriek “Stoute Stukjes” het volgende soms licht ironische stuk over.

Bloed en kogels

Wat zoekt men tegenwoordig nog in het Vreemdelingenlegioen? Het avontuur van de desertie….!
Dat zou je zo langzamerhand werkelijk haast gaan geloven, want het aantal geslaagde ontvluchtingen uit deze befaamde militaire organisatie is niet meer bij te houden. Je vindt ze haast even regelmatig in de krant als de voetbaluitslagen.
Uit de deserteurs van het Vreemdelingenlegioen zou gemakkelijk een nieuw legioen gevormd kunnen worden.
Merkwaardig, bij je baas kun je tegenwoordig niet meer weglopen, maar bij het beruchte legioen is dat blijkbaar gemakkelijk genoeg waaruit we zien, dat het gewestelijk arbeidsbureau heden ten dage machtiger is dan het Franse leger.
Ja, wat hebben zij er gezocht? Je hoort de teruggekeerde legionnairs zo vaak laconiek verklaren, dat het legioen „hun tegenviel”. Wat hadden zij er dan wel verwacht? Het Vreemdelingenlegioen, dat is zo’n beetje de „vijf maal acht” van de Franse buitenlandse politiek. Het wordt op alle onaangename karweitjes afgestuurd. Bij alle aanvallen op het Franse imperium staat het in de voorste linie. Sommige jongelui schijnen zich al rijp te achten voor het legioen, als zij een jaar lidmaatschap van de jeugdherberg achter zich hebben. Zij zien het bedrijf van het legioen blijkbaar als een soort kamperen, alleen wat straffer georganiseerd. Dat moet wel tegenvallen. Dien Bien Phoe was geen kampeercentrum. Patrouilleren in Algerije is geen programmapunt van de reisvereniging. 
Bloed en kogels, dat is andere pap dan sportiviteit en romantiek.
Ja, vechten is een hard beroep. In vroeger tijden huurde men er Zwitsers voor, maar sinds die de toeristenexploitatie hebben ontdekt, zijn ze er niet meer voor te vinden. Nee, sinds ook het betere publiek zich bij het legioen is gaan aanmelden — scholieren, houders van Mulo A of B. nette zeelui, kortom mensen met geldige papieren — is het er niet op vooruitgegaan.
Vroeger had het legioen beter materiaal, van zijn standpunt uit bezien. Outcasts, mensen zonder naam en zonder huis, op de vlucht voor zichzelf of voor de politie, die gaarne bereid waren, in ruil voor veiligheid en onderdak de wapens op te nemen.
Maar de meeste moderne legionnairs beschikken allemaal over een „terug”, al reizen zij niet steeds met de Zeven Provinciën(a).
Zij hebben een toekomst en een bodempensioen te verliezen. En als de vijanden van de Fransen dan tegenvallen, nemen zij ontslag, zonder zich aan een opzeggingstermijn te storen.
Conclusie? Een legionnair kun je tegenwoordig net zo moeilijk houden als een werkster En als een imperium

GIJSBREGHT

(a) De schrijver verwijst hier naar de Nederlandse deserteur L., K.E. die in 1956 met behulp van de bemanning van het Nederlandse Marine schip „De Zeven Provinciën” wist te ontsnappen.

Hr.Ms. De Zeven Provinciën

Vluchteling uit legioen in arrest
De Nederlandse deserteur uit het Franse vreemdelingenlegioen, die met behulp van de bemanning van „De Zeven Provinciën” wist te ontsnappen, heeft zich thans vrijwillig gemeld bij de Haagse recherche, daar hij gezocht werd wegens verduistering van een fiets.
Aan dit feit heeft hij zich geruime tijd geleden in Den Haag schuldig gemaakt, doch door naar Frankrijk te vluchten en zich daar te melden voor het legioen, wist hij zich toen aan vervolging te onttrekken.
Ook moet hij nog een gevangenisstraf van enige weken uitzitten, eveneens wegens verduistering, die hij alweer door zijn overhaast vertrek naar Frankrijk, nimmer heeft ondergaan.
Hij heeft zich gemeld omdat hij schoon schip wilde maken met zijn, verleden.
Zijn ware naam blijkt ondertussen niet Bakker te zijn, zoals hij in het legioen heette en zoals hij zich ook na zijn vlucht noemde, maar K. E. L.

[ Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad 06-04-1956 ]

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over